X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

SLA – udana relacja biznesowa i precyzyjne zasady współpracy.

Chcesz zacząć współpracę z doświadczonym partnerem technologicznym w zakresie IT?  A co, jeśli okaże się niekompetentny i jakość świadczonych przez niego usług będzie katastrofalnie niska? Zagwarantuj swojej firmie odpowiedni poziom obsługi informatycznej, zabezpiecz jej interesy, budując z dostawcą usług udaną relację – zdecyduj się na SLA.

Nie ma wątpliwości, iż IT jest niezbędną częścią Twojej organizacji.  By w pełni wykorzystać potencjał Twojej firmy, opierając się na możliwościach dynamicznie rozwijającego się rynku technologicznego, warto zdecydować się na outsourcing usług IT. Doświadczony partner technologiczny zagwarantuje ciągłość wszelkich procesów informatycznych, a Ty skupisz się na realizacji celów biznesowych. W takim modelu, obszar IT, administrowany przez najwyższej klasy specjalistów, będzie myślał i działał nie tylko w kategoriach technologicznych lecz również biznesowych. By jednak zapewnić Twojej organizacji odpowiedni poziom usług outsourcingu informatycznego, zabezpieczyć interesy Twojej firmy i zbudować udaną, bezkonfliktową relację z jej dostawcą, warto zawrzeć umowę dot. poziomu usług, tj. SLA.

Czym jest SLA?

SLA (ang. Service Level Agreement), to obustronnie wynegocjowana umowa dotycząca poziomu usług. Określa w precyzyjny  sposób charakterystykę oraz parametry świadczonej obsługi informatycznej takich jak np.: czasy reakcji, rozwiązania, poziomy dostępności. Prawie zawsze zawarcie SLA wiąże się z dodatkową opłatą. Zawarcie j umowy zapewni utrzymanie określonego poziomu usług, określi także zakres gwarancji oraz odpowiedzialności usługodawcy.  Najistotniejszymi elementami, które powinny zostać uregulowane w SLA są: szczegółowy opis zakresu świadczonej obsługi IT, jej cechy, odpowiedzialność stron oraz możliwości rozwoju. Niemniej, poza zagadnieniami formalnymi, umowa powinna regulować także kwestie skomplikowanych rozwiązań technicznych. Stąd też, w praktyce, niezwykle ważnym jest, by w procesie negocjowania SLA, uczestniczył nie tylko obszar biznesowy i prawny lecz także odpowiedni inżynierowie, którzy określą możliwości techniczne usługodawcy.

Dodatkowa umowa to tylko mnożenie papierologii…

Nic podobnego! Wspólne ustalenie warunków współpracy, zasad odpowiedzialności, jakości obsługi informatycznej oraz sposobu raportowania ich wykonania jest niezbędne, by zapewnić bezpieczne, bezkonfliktowe współdziałanie usługodawcy oraz Twojej firmy. Decyzja o zawarciu Service Level Agreement, świadczy o tym, że odpowiedzialnie zarządzasz swoją organizacją oraz dowodzi profesjonalizmu i zaangażowania Twojego partnera technologicznego, który daje gwarancję na świadczone usługi.

Choć SLA, jak każda umowa, powinna być prosta i przejrzysta, istnieje szereg elementów, które powinny zostać w niej uregulowane, by spełniła swoją rolę gwarancyjną, m.in.:

 • hierarchia świadczonych usług, np. na szczycie usługi świadczone dla biznesu, następnie aplikacje je wspierające i poniżej infrastruktura oraz sieć Twojej firmy;
 • katalog usług i określenie warunków ich utrzymania;
 • zasady dostępności systemu (lub/i infrastruktury) w dowolnie określonym przedziale czasu;
 • zasady raportowania i monitorowania systemu, preferowane z wykorzystaniem zewnętrznego systemu monitorującego;
 • zasady zgłaszania błędów oraz przechowywania historii zgłoszeń;
 • zasady rozpatrywania zgłoszeń;
 • zasady klasyfikowania błędów w zależności od wagi;
 • czasy reakcji na zgłoszenie i sposobów naprawy / usuwania / obejścia błędów, w tym ewentualne zasady dodatkowej płatności z tego tytułu;
 • godziny pracy i zasady działania wsparcia technicznego;
 • czasy przywracania usług w przypadku katastrofy (RTO i RPO);
 • zasady dostępności sprzętu, jego ewentualnej wymiany lub naprawy.
ESKOM – doświadczony partner technologiczny Twojej firmy.

ESKOM, który zatrudnia najwyższej klasy inżynierów i architektów IT, to doświadczony partner technologiczny, który dostarczy dla Ciebie i Twojej firmy usługę kompleksowego outsourcingu informatycznego. W SLA, którą możesz zawrzeć z ESKOM, uregulowany zostanie zakres świadczonej usługi, określone będą Twoje oczekiwania co do obsługi, aplikacji, infrastruktury informatycznej dostarczanej przez ESKOM. Umowa ustali optymalne dla Ciebie i Twojej organizacji parametry jakościowe usługi, dostępność asysty technicznej inżynierów IT, zasady dostępności systemów i sprzętu, a także czasy reakcji i usuwania ewentualnych błędów w sytuacji awarii. Ponadto, opierając się na rozwiązaniach oferowanych, przez partnerów technologicznych, takich jak m.in. HPE, Red Hat, czy Microsoft, ESKOM zagwarantuje wysokiej jakości zintegrowane narzędzia do kompleksowego monitorowania IT, raportowania, a także zarządzania środowiskiem SLA zgodnie z umową.  

Skorzystaj z oferty ESKOM już dziś. Zagwarantuj swojej firmie odpowiedni poziom usług informatycznych, zabezpiecz jej interesy i zapewnij sukces rynkowy.