X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych

Opieka serwisowa 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
Kontrola nad budżetem, oszczędność czasu i zasobów
Niezależna ocena ekspercka, obiektywne rekomendacje

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych to zespół działań, poczynając od opracowania polityk i procedur, które wyznaczają sposób postępowania, poprzez zdefiniowanie i implementację standardów zabezpieczeń, aż do kształtowania postaw i zachowań w Organizacji.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo informacji i danych osobowych?

01
Audyt RODO

Sprawdzimy aktualny stan przygotowań, przedstawimy rekomendacje, wdrożymy opartą o analizę ryzyka i wymaganą przepisami prawa dokumentację, a następnie przeszkolimy pracowników Twojej Organizacji (proponujemy łatwy do zaimplementowania, szybki w realizacji i efektywny w praktyce e-learning).

02
Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (Information Security Policy)

Opracujemy i zaimplementujemy zgodną zarówno z przepisami prawa jak i wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz dobrymi praktykami dokumentację w zakresie bezpieczeństwa informacji (w szczególności dotyczy to polityki haseł, kontroli dostępu, archiwizacji danych, instrukcji postępowania w przypadku sytuacji naruszenia bezpieczeństwa itp.).

03
Testy socjotechniczne

Sprawdzimy podatność Twojej Organizacji na ataki wykorzystujące techniki socjotechniczne. Szacuje się, że takie ataki stanowią obecnie większość wśród metod stosowanych przez hackerów – są najtańsze, najprostsze i najbardziej skuteczne. Wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii społecznej jaki i technologii informatycznych, wskażemy obszary wymagające poprawy bezpieczeństwa i procedur.

04
Usługa Inspektora Ochrony Danych IOD

Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przez Twoją Organizację. Usługa IOD skierowana jest zarówno do Organizacji, które zgodnie z przepisami prawa zobligowane są do powołania IOD, jak i do poszukujących działań na rzecz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa informacji.

05
Wdrożenie planu Zachowania Ciągłości Działania (BCP – Busines Continuity Planning)

Przygotujemy Twoją Organizację na sytuacje kryzysowe, wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe i bogate doświadczenie w realizacji usług zarządzania kryzysowego. Przeprowadzimy kompleksową analizę ryzyka i analizę wpływu zdarzeń na działania biznesowe, a następnie opracujemy szczegółowe scenariusze działań.

Celem jest minimalizacja ryzyka – w szczególności utraty lub kradzieży danych. Stawką jest wygrana w wyścigu – coraz lepsze zabezpieczenia kontra coraz lepsze włamania… Wyścig jest coraz szybszy, a wygrywają najlepsi. Dlatego warto skorzystać z ekspertyzy ESKOM.