X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów

Zarządzanie tożsamością i dostępami służy wprowadzeniu ładu i jasnych procedur w przyznawaniu uprawnień użytkownikom na określonych grupach stanowisk. Oferując swoje usługi w tym zakresie, ESKOM jest w stanie sprawić, że osoby korzystające z infrastruktury informatycznej organizacji będą wykonywały swoje zadania zgodnie z profilem stanowiska, co powinno dodatnio wpłynąć na ich produktywność, a także przynieść redukcję kosztów funkcjonowania środowiska IT.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

Uprawnienia i odpowiedzialność pod kontrolą

Powierzając ESKOM zarządzanie tożsamością i dostępami, Klient otrzymuje centralny system kierowany przez doświadczonego administratora, mającego możliwość tworzenia zaawansowanych reguł i grup dostępu, który jest przyznawany wedle profilu zajmowanego stanowiska lub działu. W ten sposób można dokładnie określić, kto, do czego i w jakim zakresie będzie miał dostęp. Jednocześnie, za sprawą tego rozwiązania można ujednolicić dostęp użytkownikowi ograniczając go do jednego logowania, co umożliwi  użytkownikowi dostęp do wszystkich programów i aplikacji niezbędnych mu w pracy.

ESKOM jest też w stanie dostarczać szczegółowe raporty o działalności poszczególnych użytkowników w środowisku IT organizacji oraz zarządzać dostępem do urządzeń peryferyjnych ograniczając w ten sposób np. zużywanie materiałów eksploatacyjnych w celach innych niż służbowe. Efektem wdrożenia usługi jest racjonalne (także od strony kosztów) wykorzystywanie infrastruktury informatycznej organizacji.

Na elementy usługi składają się następujące czynności:

  • utrzymanie systemu kontroli dostępu,
  • zarządzanie kontami użytkowników zgodnie z polityką Klienta,
  • zarządzanie grupami kont,
  • nadawanie i odbieranie uprawnień do kont,
  • generowanie raportów na temat bieżącego stanu kont i uprawnień.