X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Administrowanie środowiskiem użytkownika

Oferowana przez ESKOM usługa administrowania środowiskiem użytkownika (ang. desktop management service) jest skierowana do firm oraz instytucji poszukujących stałego, kompleksowego wsparcia dla stacji roboczych, laptopów, urządzeń peryferyjnych oraz innych elementów infrastruktury IT i oprogramowania. Specjaliści pomagają utrzymywać najwyższą wydajność środowiska, wykonując czynności związane z instalacją, administrowaniem i konfigurowaniem. Dzięki temu kadry Klienta mogą skupić się wyłącznie na realizowaniu własnych zadań.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

Kompleksowa opieka informatyczna – stabilne środowisko pracy

Oferowana przez ESKOM opieka informatyczna w tym modelu obejmuje również natychmiastowe wsparcie od kompetentnych fachowców dla każdego użytkownika, kiedy ten tylko zgłosi taką potrzebę. Ewentualne przestoje wynikłe z problemów sprzętowo-programowych zostają skrócone do minimum, a zgłoszenia są rejestrowane i analizowane w celu podjęcia środków zaradczych przeciw ich powtarzaniu się. Proponowany model opieki nad IT organizacji w efekcie wydatnie przyczynia się do poprawy wydajności pracy.

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT:

  • administrowanie elementami infrastruktury użytkowników końcowych,
  • instalacja i konfiguracja systemów stacji roboczych i laptopów,
  • instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego,
  • instalacja i konfiguracja podstawowych aplikacji biurowych,
  • utrzymywanie aktualnych, bezpiecznych wersji systemu operacyjnego i aplikacji.

Co zyskać może Twoja organizacja

01
Skalowalność
02
Oszczędności
03
Cyberbezpieczeństwo
04
Odporność na awarie