X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Case Study – Kompleksowe wdrożenie SZBI i opracowanie PCD dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wyzwanie

Projekt wdrożenia SZBI na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wymagał kompleksowej realizacji od fazy projektowania, poprzez wdrożenie, aż po pełne wsparcie powdrożeniowe. Konieczne było opracowanie i udokumentowanie brakujących zasad bezpieczeństwa oraz identyfikacja i ujednolicenie istniejących rozproszonych procedur. Wyzwaniem było także podniesienie świadomości kadry oraz przeprowadzenie skutecznych ankiet analizy ryzyka i wpływu na biznes na bardzo obszernej grupie pracowników liczącej 400 osób. Ponadto, trzeba było określić skutki reputacyjne związane z zakłóceniami funkcjonowania różnych obszarów biznesowych Uniwersytetu.

Cele Projektu

 • Kompleksowe wdrożenie Planu Ciągłości Działania (PCD) i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normami ISO 27001 i ISO 22301.
 • Opracowanie i dokumentacja brakujących zasad bezpieczeństwa.
 • Identyfikacja i ujednolicenie rozproszonych i już istniejących procedur.
 • Podniesienie świadomości kadry w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Rozwiązania

W celu sprostania wyzwaniom projektu wdrożenia SZBI, zastosowano
następujące rozwiązania:

 • Wdrożenie SZBI zgodnie z normami ISO 27001 i 22031.
 • Opracowanie Planów Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa.
 • Powołanie komisji ds. przygotowania procesów ciągłości działania składającej się z 12 osób.
 • Przeprowadzenie ankiet wśród 400 pracowników w celu analizy ryzyka i wpływu na biznes.
 • Przygotowanie rejestru aktywów informacyjnych.

Wyniki

 • Optymalizacja działań administracyjnych i zarządczych w sytuacjach kryzysowych.
 • Poprawa wizerunku poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania.
 • Podniesiono świadomość personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wrażenia po realizacji

 • Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, mimo dużych wyzwań związanych z rozproszeniem odpowiedzialności.
 • Konieczność wcześniejszego wytypowania zespołu do ankiet oraz lepszego poinformowania ich o celu badań.

WUM komentuje:

„Przedstawiciele firmy ESKOM, Panowie Marek i Łukasz, przeprowadzili nas przez proces wdrożeniowy niezwykle sprawnie i bezboleśnie, biorąc pod uwagę wielkość i złożoność naszej Uczelni. Wsparcie merytoryczne przedstawicieli firmy ESKOM w procesie prac nad scenariuszami awaryjnymi planów ciągłości działania okazało się nieocenione i przyczyniło się do lepszego zrozumienia problemu i otwartości pracowników Uniwersytetu.”

ESKOM dodaje:

“To było inspirujące wyzwanie wdrażać system zarządzania bezpieczeństwem informacji w tak dużej i zróżnicowanej organizacji liczącej parę tysięcy pracowników i współpracowników. Również opracowanie Planu Ciągłości Działania dla tak dużej organizacji stanowiło duże wyzwanie dla zespołu ESKOM – wyzwanie, któremu sprostaliśmy.”

Dlaczego wybrano ESKOM?

ESKOM zostało wybrane ze względu na konkurencyjną cenę i jakość usług w stosunku do innych dostawców, oferując najlepsze rozwiązanie adekwatne do potrzeb i oczekiwań klienta oraz doświadczenie pracy z podmiotami o podobnej charakterystyce i profilu.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.