X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

IBM Power 10: jeden z fundamentów współczesnej modernizacji IT

Tradycyjne zalety platformy Power – wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność – w połączeniu z nowymi rozwiązaniami i technologiami wprowadzanymi przez IBM w ostatnich latach sprawiają, że stała się ona jedną z istotnych opcji dla wszystkich organizacji, które realizują projekty modernizacyjne – przekonują analitycy IDC w dokumencie The Key Requirements of Modernization and the Role of IBM Power10.

Według analityków IDC zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo na świecie uznaje, że ich infrastruktura jest dostarczenie przygotowana na obecne wyzwania biznesowe oraz wszystko, co jeszcze kryje przyszłość. Modernizacja stała się jednak dzisiaj priorytetem dla wszystkich. Jest to bowiem nieustająca podróż, której kierunek i środki transportu wybiera się nie mając pełnej wiedzy na temat ostatecznej destynacji. IDC szacuje jednocześnie, że już w 2023 r. większość przychodów przedsiębiorstw będzie generowana cyfrowo dzięki oprogramowaniu, dużym zbiorom danych, automatyzacji, usługom w chmurze i strategiom as-a-service.

Z badania IDC The Key Requirements of Modernization and the Role of IBM Power10 sponsorowanego przez IBM wynika również, że trzy najważniejsze inicjatywy modernizacyjne, jakie realizują firmy w odniesieniu do swoich platform klasy korporacyjnej, to:

  1. możliwość łączenia się z platformami i urządzeniami pracującymi na brzegu sieci
  2. prowadzenia zaawansowanych analiz
  3. oraz migracja do chmury hybrydowej.

Mając to na uwadze IDC zidentyfikowało 12 kluczowych wymagań stawianych nowoczesnym komputerom klasy Enterprise. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem pomyślnej integracji modernizacji IT oraz założeń cyfrowej transformacji.

Z analiz IDC wynika, że IBM Power10 to nowoczesna platforma, która może stanowić fundament współczesnych projektów modernizacyjnych. Dla wielu organizacji będą one stanowić jeden z elementów szerszej transformacji, która stanowi podstawę transformacji całego modelu biznesowego.

Tradycja w połączeniu z nowoczesnością

Serwery IBM Power tradycyjnie są w stanie obsługiwać duże obciążenia. Są przeznaczone do obciążeń wymagających dużej ilości danych, a kluczowymi cechami wyróżniającymi są wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność. Firmy inwestują w IBM Power mając na celu obsługę swoich podstawowych aplikacji biznesowych. Ponieważ jednak modernizacja stała się priorytetem, coraz częściej skupiają się na możliwościach IBM Power w zakresie chmury hybrydowej, elastyczności i rozliczeń opartych na faktycznym użyciu.

Platforma IBM Power jest w stanie poradzić sobie z szerokim zakresem awarii na poziomie sprzętu, oprogramowania pośredniego i aplikacji do tego stopnia, że przetwarzanie prowadzone jest nieprzerwanie, a przynajmniej bez zauważalnych przerw czy utraty danych. Jednocześnie doskonale radzi sobie także z odpieraniem cyberataków, przeciwdziałaniem włamaniom pochodzącym zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji.

IDC stwierdza również, że IBM Power10 spełnia szereg wymagań związanych z modernizacją. Pośród nich wymienia elastyczność wdrażania, możliwości skalowania a także przenoszenia obciążeń. Umożliwia także analizowanie danych w czasie rzeczywistym, obsługę sztucznej inteligencji, a przy tym jest w stanie działać jak chmura prywatna lub hybrydowa oraz płynnie współpracować z chmurą publiczną. Dodatkowo obsługuje rozwiązania open source, szyfrowanie danych bez kompromisów wydajnościowych a do tego charakteryzuje się stosunkowo niewielkim śladem węglowym.

I właśnie dlatego IDC zachęca firmy posiadające IBM Power starszej generacji oraz firmy rozważające instalację nowoczesnej platformy klasy korporacyjnej w swoim centrum danych lub migrację do chmury, aby wzięły w tym kontekście pod uwagę platformę IBM Power10.

Dlaczego IBM Power

Firmy korzystające z IBM Power mają możliwość stopniowej modernizacji swoich tradycyjnych obciążeń. Nie muszą rezygnować z podstawowych aplikacji biznesowych, aby prowadzić modernizację. Można zachować dotychczasowe obciążenia systemów IBM AIX i IBM i oraz wykorzystać Red Hat OpenShift, a także inne narzędzia, żeby połączyć tradycyjne aplikacje z nowoczesnym, które będą napędzać cyfrową transformację.

Przez ostatnie kilka lat IBM Power konsekwentnie ewoluował w kierunku zwiększania elastyczności i efektywności ekonomicznej. Dzięki temu można korzystać z tej platformy podobnie jak z chmury, z tym że lokalnie. Pozwala to m.in. przenosić zasoby w ramach puli serwerów, zwiększając w razie potrzeby pojemność. Wcześniej trzeba było kupować dodatkową pojemność na określony czas, ale nowa oferta pozwala natychmiastowe zarządzanie pojemnością.

Opcje cenowe IBM oparte na zużyciu nie są jeszcze modelem pełnej subskrypcji. Istnieją koszty początkowe, jednak można wybrać najniższe konfiguracje płacąc jedynie za faktycznie używaną moc obliczeniową. Zarządzanie zużyciem odbywa się za pomocą oprogramowania składającego się z konsoli zarządzania chmurą, która pozwala kontrolować zmiany z minuty na minutę i konfigurować limity tak, żeby nie przekroczyły podstawowej pojemności.

Warto dodać w tym miejscu, że IBM przedstawił niedawno ofertę pełnej subskrypcji dla systemu IBM i. IDC spodziewa się, że w najbliższej przyszłości ten model subskrypcji zostanie rozszerzony na inne systemy IBM Power.

Wreszcie, na koniec IDC zwraca uwagę, że IBM Power zapewnia użytkownikom spójną infrastrukturę pomiędzy lokalnym IBM Power a serwerem wirtualnym IBM Power umieszczonym w chmurze IBM. Wykorzystując rozwiązania Red Hat OpenShift i Ansible, można uruchamiać tradycyjne obciążenia IBM i lub AIX równolegle z nowoczesnymi aplikacjami opartymi na systemie Linux.

Dzięki spójnym narzędziom do zarządzania i automatyzacji z Ansible lub innymi rozwiązaniami, takimi jak Turbonomic i Instana, o wiele łatwiej znaleźć na rynku specjalistów. Grupa ekspertów od IBM AIX nie jest zbyt liczna. Niemniej spójność ze wspomnianymi narzędziami umożliwiają działom IT pisanie skryptów, które zmniejszają ilość potrzebnej wiedzy specjalistycznej. Organizacje, które przenoszą całość lub część swoich obciążeń do chmury, mogą prowadzić płynną modernizację z wykorzystaniem OpenShift i IBM Cloud Paks.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o roli IBM Power w kontekście modernizacji, zajrzyjcie do dokumentu white paper The Key Requirements of Modernization and the Role of IBM Power10 ub skontaktujcie się z ekspertami ESKOM.