X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

DevOps w wytwarzaniu oprogramowania – 8 niepodważalnych zalet

Zadaniem DevOps jest maksymalne uproszczenie przygotowywania, zgłaszania koniecznych zmian, produkcji i wdrażania oprogramowania. Implementacja tej metodyki umożliwia realizację nawet kilkunastu wdrożeń nowych wersji aplikacji każdego dnia. Opiera się ona na ścisłej współpracy działów programistów, operacji i wsparcia, w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności.

Według badania przeprowadzonego przez RightScale, w roku 2017 aż 84% przedsiębiorstw wykorzystywało w swoich działaniach pewne aspekty DevOps, jednak – co istotne – jedynie 30% z nich udało się zastosować tę metodykę całościowo*. Z kolei z szacunków firmy doradczej Forrester wynika, że tylko 1% ankietowanych przyznało, że nie jest zainteresowane wdrożeniem DevOps, a według raportu firmy Puppet liczba respondentów pracujących w dedykowanym dziale DevOps wzrosła w 16 do 27 procent (lata: 2014 – 2017)**. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy osiem niepodważalnych zalet DevOps i wyjaśniamy, dlaczego jego wprowadzenie oznacza dla organizacji szereg korzyści.

  1. Efektywna współpraca między działami programistów, operacji i wsparcia. Wprowadzanie częstych zmian w oprogramowaniu, przy ograniczonych zwykle możliwościach czasowych, z założenia wymaga efektywnej współpracy. DevOps spełnia tu rolę stymulatora, wpływając zarówno na innowacyjność, jak i na przyspieszenie samego procesu.
  2. Automatyzacja procesów. Dzięki niej poszczególne zadania realizowane są dużo szybciej. Konieczność pisania nowych skryptów i zarządzanie nimi stają się łatwiejsze, co oznacza oszczędność zarówno czasu, jak i środków finansowych.
  3. Wczesne wykrywanie błędów. Dzięki automatycznym testom błędy wykrywane są nie tylko bardzo szybko, ale także bardzo wcześnie, bo już na etapie powstawania produktu, zaś wszelkie konieczne modyfikacje wykonywane są na bieżąco.
  4. Oszczędność czasu. Wspomniane wyżej błędy, wykryte już na etapie powstawania produktu, są zwykle łatwiejsze do usunięcia. Współpraca między działami i zwiększenie poczucia odpowiedzialności u każdego z pracowników wpływają z kolei na jakość produktu końcowego i zminimalizowanie konieczności jego poprawiania.
  5. Zmniejszenie kosztów. Oczywistym następstwem efektywnej współpracy pomiędzy działami programistów, operacji i wsparcia jest nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. DevOps zmniejsza koszty testowania i skraca czas potrzebny na naprawę błędów. Zapobiega także kosztownym przestojom oraz minimalizuje problemy związane z wprowadzaniem produktu na rynek.
  6. Maksymalne podnoszenie jakości. Dzięki szybkiej informacji zwrotnej (automatyczne testy) i ścisłej współpracy, powstający produkt od samego początku jest dokładnie monitorowany i w miarę potrzeby poprawiany. Wcześnie wykryte błędy i wprowadzanie na bieżąco koniecznych zmian sprawiają, że cały proces – od pomysłu, aż do wdrożenia – przebiega bardziej płynnie, a jakość produktu końcowego jest maksymalnie wysoka.
  7. Przyspieszenie wdrożenia. Kwestie wymienione w punkcie 6, a w szczególności wprowadzane na bieżąco modyfikacje sprawiają, że cały proces zostaje wyraźnie skrócony, a wolny od błędów produkt może zostać wdrożony znacznie szybciej. Według “State of DevOps Report 2017”, przygotowanego przez firmy Puppet i Dora, wynika, że przedsiębiorstwa działające w metodologii DevOps wdrażają nowy kod 46 razy częściej, a czas przestojów jest 96 razy krótszy w porównaniu do firm, które dopiero ją wprowadzają**.
  8. Zmiana mentalności pracowników. Do powstania metodyki DevOps w dużym stopniu przyczyniły się brak kooperacji i skoordynowania działów programistów, operacji i wsparcia. DevOps ma w założeniu stymulować współpracę, a jednocześnie wpływać na innowacyjność. Czy wymaga wobec tego zmiany mentalności wśród pracowników? Jak najbardziej. Czy jest to możliwe? Doświadczenie pokazuje, że tak. Czy jest to korzystne? Zawsze.

Mamy nadzieję, że powyższa lista niepodważalnych zalet DevOps przekonała Cię do tego, by wdrożyć tę metodykę w Twojej organizacji. Wydajna współpraca zespołów, skrócony czas reakcji na pojawiające się problemy, wzrost konkurencyjności firmy na rynku, oszczędność czasu i pieniędzy – z DevOps wszystko to stanie się możliwe, na dodatek w naprawdę krótkim czasie.

Firma ESKOM posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań dotyczących DevOps. Jest partnerem HPE Platinum oraz Premiere Redhat. Zorganizuje procesy wytwórcze w Twojej firmie według metodyki DevOps oraz zapewni niezbędne wsparcie narzędziowe.

Zachęcamy także do zapoznania się z przygotowanym przez ESKOM webinarem “Czy Twoja organizacja i Ty jesteście gotowi na DevOps?” – w materiale omówione zostały takie zagadnienia, jak kultura DevOps, 3 kroki do wprowadzenia DevOps, DevOps=Cloud? oraz narzędzia DevOps Hero.

Masz pytania?

* https://techbeacon.com/8-devops-trends-watch-2018
** http://niezalezna.pl/223571-metodologia-devops-podbija-rynek

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.