X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Jak robić backup stacji roboczych? Na co zwrócić uwagę?

Jak robić skuteczny i bezpieczny backup stacji roboczych? Firma nie może pozwolić sobie na to, aby dane zostały utracone wraz z ewentualną awarią lub kradzieżą stacji roboczej. Dlatego tak ważne jest wykonywanie odpowiedniej jakości i regularnej kopii zapasowej danych.

Co to jest backup?

Backupem określamy kopiowanie stanu systemu komputera w określonym momencie. Inaczej działa np. mirroring, który polega na kopiowaniu stanu systemu na bieżąco. 

Obie metody służą temu, abyśmy nie utracili cennych danych. Jest to szczególnie ważne w przypadku stacji roboczej, ponieważ od danych, które się w niej znajdują, może zależeć sprawne funkcjonowanie organizacji.

Dlaczego wykonywać backup stacji roboczych?

Dzięki backupowaniu stacji roboczych firma może działać nieprzerwanie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Należeć mogą do nich np. katastrofy naturalne jak pożary, powodzie czy trzęsienia ziemi. Dzięki kopii zapasowej możliwe jest szybkie przywrócenie funkcjonowania organizacji do stanu przed wystąpieniem zdarzenia.

Bardziej prawdopodobnym scenariuszem od katastrofy naturalnej jest wystąpienie poważnej awarii infrastruktury lub oprogramowania. Za ich sprawą firma potrafi przestać działać nawet na długi czas. Backup w takich sytuacjach jest nieocenioną pomocą, dzięki której możliwe jest zminimalizowanie strat związanych z awarią.

Backup a Plan Ciągłości Działania

Każda organizacja, która chce być przygotowana na sytuacje kryzysowe, powinna dysponować Planem Ciągłości Działania (Business Continuity Plan — BCP). Określa on czynności, które należy podjąć w przypadku awarii, aby zachować funkcjonowanie kluczowych dla firmy procesów i przez to zminimalizować straty. 

Elementem BCP jest Business Impact Analysys. Do określanych w tym dokumencie parametrów należą RTO (Recovery Time Objective) oraz RPO (Recovery Point Objective). RTO oznacza czas potrzebny do przywrócenia procesów po wystąpieniu awarii, podczas gdy RPO akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie. Na podstawie tych wskaźników można wyznaczyć odpowiednie parametry backupu.

 

Zasady tworzenia backupu

Nasze dane będą bezpieczne, jeśli będziemy stosowali się do trzech podstawowych zasad backupu. 

  • dane, należy przechowywać łącznie w trzech kopiach,
  • backup powinien być tworzony na dwóch różnych nośnikach. Dzięki temu w razie utraty lub uszkodzenia jednego z nich nadal będziemy mieli do dyspozycji jedną kopię, 
  • jedną z kopii należy przechowywać poza siedzibą organizacji, co zabezpiecza nas przed ryzykiem utraty danych w wyniku np. pożaru lub innej katastrofy naturalnej, która mogłaby nastąpić w danym miejscu.

Coraz częściej za ważną zasadę backupu uznaje się także szyfrowanie danych. Dzięki stosowaniu technik kryptograficznych kopie są niedostępne dla osób z zewnątrz, co ma szczególne znaczenie, jeśli przechowujemy dane poza własnymi serwerami (np. w chmurze). Do wyjątkowo skutecznych metod szyfrowania należy np. AES 256bit, którą stosuje większość banków internetowych.

Podstawową kwestią, obok jakości tworzonego backupu, jest to, aby kopie zapasowe wykonywać regularnie. Niestety wielu użytkowników stacji roboczych o tym zapomina. Pomocą może tu służyć specjalne oprogramowanie, które będzie odpowiedzialne za automatyzację procesu wykonywania backupu.

 

Rodzaje backupu

Najczęściej dokonuje się tzw. backupu pełnego. Jest to kopia zapasowa wszystkich wskazanych plików. Zajmuje ona najwięcej miejsca na nośnikach danych oraz jej tworzenie jest bardziej czasochłonne.

W przypadku backupu różnicowego kopiowane są pliki, które zostały zmodyfikowane od czasu wykonywania ostatniej kopii pełnej. Zaletą tego sposobu backupowania jest mniejsza ilość miejsca na dyskach potrzebna do przechowywania danych. Odzyskiwanie ich jest jednak bardziej czasochłonne, ponieważ wymaga przywrócenia zarówno backupu pełnego, jak i różnicowego.

Backup przyrostowy w pierwszym etapie również polega na wykonaniu pełnego backupu. Następnie kopiowane są tylko pliki, które zostały zmodyfikowane od czasu stworzenia pełnej kopii. Podczas kolejnego backupu przyrostowego kopiuje się jednak tylko te pliki, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniego backupu przyrostowego. W taki sposób odbywa się to aż do utworzenia kolejnej kopii pełnej.

Backup na własnych serwerach czy Managed Services

Backup we własnej infrastrukturze wydaje się dla organizacji najwygodniejszym rozwiązaniem. Ma jednak swoje wady. Najważniejszą z nich jest wysoki koszt tworzenia i utrzymywania kopii zapasowych. Niezbędny w tym celu jest zakup serwerów wyposażonych w odpowiednią pojemność dyskową oraz oprogramowania.

Alternatywą jest korzystanie z usług backupu w modelu Managed Services. Tutaj wszystkie koszty dotyczące zarówno sprzętu, jak i oprogramowania ponosi dostarczający usługę. Przy Managed Services skrócony zostaje czas ewentualnego odzyskiwania danych. Ponadto usługodawcy dysponują chronionymi centrami danych o zdywersyfikowanym dostępie do internetu oraz awaryjnym źródle zasilania. Są to warunki, których większość organizacji nie może zapewnić swoim serwerowniom.

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się także usługi backupu w chmurze, czyli BaaS (Backup as a Service). Dzięki rozproszeniu danych, które są permanentnie kopiowane pomiędzy serwerami, możliwe jest zachowanie wysokiego bezpieczeństwa backupu.  

POWIĄZANE ARTYKUŁY:

PODSUMOWANIE:

Przeprowadzanie backupu stacji roboczych ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa danych organizacji. Pozwala ono zachować ciągłość kluczowych dla organizacji procesów w przypadku awarii lub katastrofy naturalnej. Backup jest podstawowym składnikiem każdego Planu Ciągłości Działania. 

Backupowane dane należy przechowywać w trzech kopiach, na dwóch różnych nośnikach oraz w jednej lokalizacji różnej od lokalizacji głównej. Ponadto dla bezpieczeństwa danych istotne są ich szyfrowanie oraz regularność w wykonywaniu backupu, w czym można wspomóc się odpowiednim oprogramowaniem.

Backupu można dokonywać przy użyciu własnej infrastruktury informatycznej lub przy użyciu usług typu Managed as Services. To pierwsze rozwiązanie wymaga jednak dużych nakładów finansowych na odpowiedniej jakości sprzęt i oprogramowanie. Usługi Managed as Service natomiast polegają na zleceniu całego procesu backupu firmie zewnętrznej, która udostępnia własną infrastrukturę oraz wsparcie własnych specjalistów.

Backup od ESKOM

Nasza firma zapewni Twojej organizacji backup na najwyższym poziomie. Nasz zespół ekspertów zadba o to, by wszystkie ważne dane były bezpieczne, a ich odzyskanie odbywało się błyskawicznie. Indywidualnie ustalimy z Tobą, czego oczekujesz i dobierzemy optymalne  rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb. Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami: zapytania@eskom.eu

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.