X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Replikacja backupu danych

Oferowana przez ESKOM Backup-as-a-Service (BaaS) znana również jako replikacja backupu danych jest przeznaczona dla organizacji poszukujących niezawodnego sposobu na zabezpieczenie najważniejszych informacji przed ich utratą, jak również możliwości szybkiego ich przywrócenia w razie konieczności, a co za tym idzie, maksymalnego skrócenia okresu przestoju w kluczowych procesach biznesowych podczas awarii lub innych niepożądanych zdarzeń w środowisku informatycznym.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Oferowana przez ESKOM Backup-as-a-Service (BaaS) znana również jako replikacja backupu danych jest przeznaczona dla organizacji poszukujących niezawodnego sposobu na zabezpieczenie najważniejszych informacji przed ich utratą, jak również możliwości szybkiego ich przywrócenia w razie konieczności, a co za tym idzie, maksymalnego skrócenia okresu przestoju w kluczowych procesach biznesowych podczas awarii lub innych niepożądanych zdarzeń w środowisku informatycznym. Stosowane przez ESKOM technologie i rozwiązania potrafią nie tylko optymalnie służyć poprawie bezpieczeństwa danych, ale również zracjonalizować koszty jego zapewnienia.

Dowiedz się, czym jest Backup-as-a-Service i jak pozytywnie może wpłynąć bezpieczeństwo procesów w Twojej firmie!

Replikacja backup’u – maksymalny poziom ochrony

Replikacja backup’u w oferowanym przez ESKOM modelu Backup-as-a-Service sprawia, że ryzyko utraty zabezpieczanych danych, np. systemu produkcyjnego, staje się bliskie zeru. Kopia danych zapisana po stronie Klienta może zostać automatycznie przesłana do stale monitorowanego ośrodka ESKOM. Dzięki tej usłudze realizujemy jedno z założeń zasady backupu 3-2-1.

Zastosowana technologia deduplikacji pozwala maksymalnie skrócić czas migracji danych (i zmniejszyć obciążenie łącza WAN), które dzięki szyfrowanemu kanałowi bezpiecznie przepłyną do infrastruktury w odrębnej fizycznej lokalizacji. W razie potrzeby, każda przechowywana w ośrodku ESKOM kopia backupu danych może zostać bardzo szybko przywrócona. Istnieje również możliwość uruchomienia systemu w środowisku ESKOM na wypadek dłuższej awarii w ośrodku organizacji Klienta (DRaaS).

Parametry Recovery Time Objective (RTO) i Recovery Point Objective (RPO)

Na czynniki związane z poziomem wyceny tej usługi składają się elementy, takie jak złożoność polityki backupu, pojemność kopii zapasowych oraz dwa parametry:

  • RTO (Recovery Time Objective) – czas odtworzenia systemu,
  • RPO (Recovery Point Objective) – punkt w czasie, do którego przywracany jest system.

Oba współczynniki, w połączeniu z dostępnością kopii zapasowych są jednocześnie miernikami poziomu usługi.

Zakres usługi Backup-as-a-Service (BaaS)

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi obejmują:

  • administrowanie systemem replikacji backupu danych,
  • administrowanie wykonaną kopią backupu danych,
  • odzyskiwanie danych z wykonanego backupu na zlecenie Klienta,
  • monitorowanie działania systemu replikacji backupu danych,
  • okresową weryfikację poprawności wykonania replikacji backupu danych,
  • dodatkową możliwość uruchomienia systemu Klienta w środowisku ESKOM na wypadek trwałej awarii w ośrodku Klienta (usługa dodatkowa Distater-Recovery-as-a-Service – DRaaS).

Backup-as-a-Service (BaaS) oraz Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) to kompleksowe rozwiązanie, idealne dla firm, które chcą zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa danych, jednocześnie skupiając się na głównej działalności firmy.