X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Backup i archiwizacja

Backup i archiwizacja są dziś jednymi z kluczowych procesów z punktu widzenia zapewnienia ciągłości i efektywności pracy infrastruktury informatycznej współczesnych organizacji. W dobie narastającego znaczenia i niemal lawinowego przyrostu informacji, firmy i instytucje nie mogą sobie pozwalać na ponoszenie zbyt dużego ryzyka ich utraty, a w razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń wymagają, aby odzyskiwanie danych umożliwiało jak najszybsze i bezstratne wznawianie procesów mających znaczenie dla prowadzonej działalności.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Inżynierowie ESKOM, dzięki wieloletniej praktyce i partnerskiej współpracy z dostawcami różnych rozwiązań, są w stanie zaoferować swoim Klientom system backupu wychodzący naprzeciw ich oczekiwaniom i uwzględniający specyfikę prowadzonej przez Nich działalności. Oferta w tej dziedzinie obejmuje kompleksowe prace nad całym systemem: od zebrania wymagań, poprzez jego zaprojektowanie, aż po wdrożenie i utrzymanie.

Zestaw sugerowanych rozwiązań, zalecanego oprogramowania oraz dobór procesów (np. deduplikacja, replikacja danych) będzie nie tylko adekwatny do potrzeb Klienta, ale pozwoli również na bezpieczną migrację danych z używanych wcześniej technologii. Aby ochrona danych organizacji miała wymiar kompleksowy, ESKOM pomaga także ustalić, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich opcji sprzętowych i software’owych ma przebiegać backup i archiwizacja danych Klienta.

Backup – kluczowe parametry: RPO i RTO

Jednymi z kluczowych elementów polityki, jaką należy kierować się budując backup odpowiedni do potrzeb i specyfiki danej działalności, są dwa podstawowe parametry:

  • RPO (z ang. Recovery Point Objective) – definiuje moment oraz częstotliwość z jaką są wykonywane kopie danych. W zależności od profilu działalności, kopie zapasowe mogą przywracać dane sprzed dni, godzin, czy nawet minut lub sekund.
  • RTO (z ang. Recovery Time Objective) – parametr ustalający czas, w jakim jest możliwe przywracanie procesów, systemu czy poszczególnych aplikacji.

Określając ich wartości, dąży się do osiągnięcia racjonalnego balansu pomiędzy możliwymi stratami a kosztami zapewnienia rozwiązań pozwalających na jak najwierniejsze i możliwie najszybsze odzyskiwanie danych sprzed powstania awarii.

Archiwizacja i backup – sugerowane technologie i rozwiązania

Systemy backupu i archiwizacji umożliwiają wykorzystanie szeregu opcji sprzętowych i technologicznych, które ESKOM jest w stanie dobrać w sposób dokładnie odpowiadający potrzebom swoich Klientów. W tym m.in:

  • backup dyskowy z deduplikacją – eliminacja powtarzających się elementów w zbiorach danych (deduplikacja) pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń dyskową, która w miarę potrzeb może być rozbudowywana dzięki skalowalnej architekturze oferowanych opcji sprzętowych.
  • narzędzia do automatyzacji i zarządzania backupem – konfigurowalne oprogramowanie umożliwiające Klientom zautomatyzować sposób, w jaki będą powstawały kopie zapasowe danych oraz przebieg ich przywracania. Do tego dochodzi szereg narzędzi analitycznych pozwalających m.in. sprawdzać, jak zachowa się system w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
  • biblioteki taśmowe – optymalna i zautomatyzowana archiwizacja danych, możliwa dzięki zastosowaniu skalowalnych rozwiązań, pozwalających na hierarchizację i długotrwałe przechowywanie danych oraz wysoki poziom ochrony (szyfrowanie) zasobów informacji mających krytyczne znaczenie dla kluczowych procesów biznesowych.
  • backup stacji roboczych – narzędzia klasy korporacyjnej służące do zabezpieczania danych pracowników wykorzystujących urządzenia mobilne i zdalne desktopy. Wykonywanie kopii zapasowych i ich migracji przebiega bez zakłócania pracy.
  • backup w środowiskach zwirtualizowanych – technologie przeznaczone dla organizacji pracujących z użyciem zwirtualizowanych centrów danych. Ochrona informacji, ich backup, replikacja i odzyskiwanie zapewniają wysokie standardy ciągłości i bezpieczeństwa pracy np. w ekosystemie chmurowym.

Osobną kwestią jest możliwość zaoferowania Klientom backupu w formie usługi w chmurze (z ang. BaaS – Backup as a Service). Jego zasadniczą ideą jest udostępnienie im odpowiedniej infrastruktury i technologii, co w połączeniu z kompetencjami zespołu inżynierskiego pozwala skutecznie ochronić firmowe dane oraz zapewnić ciągłość kluczowych procesów bez konieczności ponoszenia wydatków na własne zasoby sprzętowe i technologiczne.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.