X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

PZM Autotur

Wyższa wydajność i nowe możliwości rozwoju

„Serwery HP ProLiant oraz macierz HP dają nam pewność realizacji dowolnych procesów biznesowych. Ograniczenia sprzętowe po prostu przestały istnieć. Natomiast wysoka skalowalność systemu otwiera nowe możliwości rozwoju infrastruktury IT w przyszłości”

– Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, Polski Związek Motorowy Autotour.

Cel

Polski Związek Motorowy decydując się na inwestycję dążył do:

 • zwiększenia wydajności platformy serwerowej do obsługi systemów wspomagających bieżącą działalność,
 • zwiększenia bezpieczeństwa danych,
 • zapewnienia możliwości nieograniczonego rozwoju środowiska IT.

Zastosowane rozwiązania

 • serwery HP ProLiant DL360 G7
 • macierz HP StorageWorks P2000 G3

Efekty

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Polski Związek Motorowy osiągnął:

 • wzrost wydajności procesów biznesowych,
 • możliwość budowy wydajnego środowiska wirtualnego,
 • minimalizację kosztów obsługi i utrzymania,
 • redukcję czasochłonności wykonywanych procesów kluczowych,
 • skalowalność systemu,
 • centralny nadzór,
 • redukcję zużycia energii elektrycznej,
 • zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii.

Polski-Zwiazek-Motorowy

Polski Związek Motorowy to federacja ponad dwustu klubów i stowarzyszeń z całej Polski, realizująca szereg zadań społecznych z zakresu motoryzacji, a jednocześnie odpowiadająca za funkcjonowanie sportów motorowych. PZM prowadzi działalność gospodarczą na potrzeby realizacji swoich celów statutowych. PZM Holding koordynuje działania piętnastu spółek regionalnych oraz dwóch specjalistycznych: PZM Travel działającej w branży turystycznej oraz PZM Autotour świadczącej usługi assistance pod marką SOS PZMOT.

Oferta PZM obejmuje dwie grupy usług. Pierwsza to pełne spektrum dostępnych na rynku świadczeń assistance: domowego, medycznego, podróżnego, drogowego, prawnego i informacyjnego, a także usługi concierge.

Druga grupa produktów jest przeznaczona dla towarzystw ubezpieczeń. Obejmuje ona usługi mające na celu przekazanie przez ubezpieczyciela całości lub części procesu likwidacji szkód oraz wybranych innych czynności związanych z zawieraniem ubezpieczeń. Zakres wykonywanych usług jest zawsze indywidualnie dostosowany do potrzeb towarzystwa.

Wśród adresatów usług PZM znajdują się przedstawiciele różnych branż, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeń, firmy leasingowe i zarządzające flotami, producenci oraz importerzy samochodów i motocykli, sprzedawcy sprzętu AGD i RTV, firmy posiadające flotę służbowych pojazdów, biura podróży i inne podmioty.

Wyzwanie biznesowe

Tomasz-Domagalski

Polski Związek Motorowy to 16 oddziałów regionalnych w całej Polsce, 80 stacji obsługi pojazdów, 1000 partnerskich firm gwarantujących pomoc klientom, 1400 specjalistycznych pojazdów oraz 300 klubów i stowarzyszeń.

„PZM rozwija się w dynamicznym tempie. Obecnie działalność Związku to m.in. rzeczoznawstwo samochodowe, nauka jazdy, pośrednictwo ubezpieczeniowe, obsługa ruchu turystycznego, sprzedaż nowych i używanych pojazdów, naprawa samochodów oraz diagnostyka samochodowa. Tak szerokie spectrum naszego biznesu wymagało odpowiedniego wsparcia technologicznego. Tylko dzięki najlepszym rozwiązaniom IT możemy działać skuteczniej i zagwarantować naszym partnerom i klientom usługi na najwyższym poziomie”

Tomasz Domagalski, Prezes PZM Autotour.

Z powodu coraz większej liczby wykonywanych operacji, system przestał być efektywny, a realizacja tych samych czynności zajmowała coraz więcej czasu. Dlatego, aby zagwarantować bezpieczeństwo posiadanym informacjom oraz usprawnić procesy wspomagające biznes, podjęto decyzję o rozbudowie i wirtualizacji posiadanej infrastruktury.

Rozwiązanie

Polski Związek Motorowy zdecydował się na zakup i wdrożenie serwerów HP ProLiant DL360 G7. Wybór sprzętu poprzedzony był wnikliwą analizą funkcjonalności oraz kosztów związanych z implementacją dostępnych na rynku urządzeń. O wyborze rozwiązań HP przesądziły właściwości oraz cena. Wdrożenie zostało zrealizowane przez inżynierów firmy ESKOM.

„Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Audyt był prowadzony przez firmę ESKOM i odbył się w dwóch obszarach: weryfikacji procedur wewnątrz firmy i optymalizacji środowiska IT. Z audytu wynikał jasny komunikat dla naszych potrzeb biznesowych i inwestycyjnych. Wyłaniał się z tego konkretny projekt i harmonogram działań jakie należy podjąć. Mieliśmy podane jakie inwestycje musimy podjąć, w jakim okresie, kolejności i w jakich wariantach. Dzięki takiej analizie mogliśmy skupić się na rzeczach potrzebnych teraz, odpowiadających na rzeczywiste potrzeby biznesu, a nie na takich, które nam się wydawały za istotne”

Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, PZM Autotour.

PZM postawił na pełną redundancję urządzeń sieciowych, z czym wiązała się rekonfiguracja sieci w kierunku uporządkowania i łatwości administracji. Do tego doszły kwestie sprzętowe – podstawowe kryterium to bezpieczeństwo i wydajność. Zaproponowane serwery HP ProLiant DL360 G7 to znakomite rozwiązania, zapewniające doskonałą wydajność, możliwość rozbudowy oraz elastyczność, czyli własności niezbędne dla ich wykorzystania w nowoczesnych centrach przetwarzania danych. Firma wdrożyła również macierz dyskową HP StorageWorks P2000 G3, która pomaga efektywniej skalować środowisko pamięci masowej poprzez zwiększoną pojemność dysków.

„Było to dla nas pierwsze tak duże wdrożenie, dlatego do każdego działu firma ESKOM przydzieliła nam opiekuna. Były to osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi, sprzętowymi, infrastrukturą sieciową, migracją danych i zakupem licencji” 

– mówi Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, PZM Autotour.

Wdrożenie trwało zaledwie kilka tygodni i przebiegło bez większych problemów. Jedyną trudnością było wstrzymanie i uruchomienie aplikacji, które musiały być dostępne przez 24 godziny na dobę.

„Należy pamiętać, że jesteśmy firmą działającą non stop, więc nie jest łatwo dokonać wdrożenia bez zakłócenia pracy. Nasza główna aplikacja ma swoje wymagania. Pracujemy na technologii VoIP, która też ma pewne wymagania co do infrastruktury sieciowej. Są to okoliczności, które czynią niby prosty projekt w niewielkiej firmie wyjątkowo skomplikowanym. Oczywiście pewne minimum przerw musiało zaistnieć, dlatego chcieliśmy jak najwięcej prac wykonać za jednym razem. Głównym parametrem była minimalizacja szkód i temu podporządkowaliśmy wszystkie działania. Wymagało to bardzo precyzyjnego planowania”

Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, PZM Autotour.

Wojciech-Marciniak

Prace wdrożeniowe zostały przeprowadzone w nocy i wczesnym rankiem, kiedy firma mogła pozwolić sobie na chwilowe wyłączenie aplikacji operacyjnych. Natomiast dostępność linii telefonicznych musiała być zachowana. Dlatego podczas implementacji uruchomiono analogową telefonię techniczną za pomocą, której przyjmowano zgłoszenia klientów.

Obecnie PZM szykuje się do uruchomienia automatycznego łącza zapasowego, z którego będzie można korzystać z zachowaniem zewnętrznej adresacji IP. Obecna procedura wymaga zdalnej ingerencji administratora.

„Podczas zmiany adresu strony tam gdzie występują zewnętrzne IP użytkownicy naszych serwisów muszą pamiętać o właściwym przekierowaniu w innym wypadku wyświetli im się komunikat, że podana strona nie istnieje. Nie jest to skomplikowane, ale naszą ideą jest, aby w takich sytuacjach przełączenie następowało automatycznie” 

Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, PZM Autotour.

Korzyści

Wdrożenie rozwiązań HP umożliwiło PZM uruchomić wydajne środowisko wirtualne. Spółka zaczęła samodzielnie zmieniać środowisko IT, tworząc w ten sposób odpowiednie warunki dla realizacji procesów biznesowych.

„Udało nam się w całości podporządkować infrastrukturę procesom, czyli wyeliminować sytuację, w której to jakość procesów, a tym samym jakość naszych usług, zależy od posiadanej infrastruktury i jej możliwości. W efekcie takie procesy nigdy nie były optymalne i z pewnością dalekie od ideału. Teraz możemy realizować procesy biznesowe jakie chcemy i tworzyć odpowiednią pod to infrastrukturę”

Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, PZM Autotour.

Mając sprzęt zapewniający redundancję i dużą przepustowość, PZM zyskał możliwość szczegółowego monitoringu całej infrastruktury. Dzięki systemowi monitoringu wdrożonemu przez firmę ESKOM, Związek może wykrywać potencjalne problemy z urządzeniami zanim jeszcze wystąpią. Dodatkowo, zaimplementowane rozwiązania wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa zasobów firmy. Serwery połączone w klaster zapewniają ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu. Natomiast skalowalność rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę platformy w przyszłości.

„Nasz service level czyli umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego poziomu jakości usług jest wyjątkowo rygorystyczna. Dotyczy ona m.in. czasu odbioru telefonu, dojazdu na miejsce zdarzenia, dostępności serwisu, w którym klienci mogą zobaczyć status realizowanej sprawy. Niespełnienie narzuconych wymagań może prowadzić do kar pieniężnych, a nawet zerwania kontraktu. Dzięki nowym rozwiązaniom takie ryzyko gwałtownie spadło. W kategoriach korzyści poczucie bezpieczeństwa jakie zyskaliśmy trudno wycenić”

Tomasz Domagalski, Prezes PZM Autotour.

Dzięki zmniejszeniu zaangażowania osób z IT do bieżącego utrzymania i monitorowania środowiska, pracownicy mogą brać udział w projektach o strategicznym znaczeniu dla całej firmy.

„Dział IT PZM to zaledwie 3 osoby, ale dzięki rozwiązaniom HP wdrożonym przez ESKOM (HP Gold Specialist), jest w stanie skutecznie zarządzać środowiskiem informatycznym w całej organizacji. Jeżeli struktura jest uporządkowana i działa prawidłowo dodatkowe czynności ze strony człowieka ograniczają się do niezbędnego minimum” 

– mówi Wojciech Marciniak, Dyrektor IT, PZM Autotour.

W skrócie

Nazwa: Polski Związek Motorowy

Siedziba: Warszawa

Dlaczego HP?

 • korzystne warunki zakupowe,
 • pełna kompatybilność z założonym celem wirtualizacji,
 • szeroka funkcjonalność rozwiązania,
 • redukcja kosztów utrzymania,
 • mniejszy pobór energii,
 • proste zarządzanie,
 • skalowalność umożliwiająca łatwą rozbudowę
 • infrastruktury w przyszłości,
 • standaryzacja infrastruktury.

Sprzęt

 • serwery HP ProLiant DL360 G7
 • macierz HP StorageWorks P2000 G3

Usługi

 • HP CarePack
HP-Care-Pack-services