X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Dom Maklerski BPS

Nowe możliwości rozwoju z serwerami HP

“Serwery HP ProLiant DL360, macierz dyskowa HP P2000 G3 oraz urządzenie do backupu HP StoreOnce D2D pozwoliły nam stworzyć wydajne i efektywne środowisko informatyczne. Obecnie posiadamy możliwość pełnego administrowania i kontroli zasobów IT, oraz pewność ciągłości pracy w przypadku awarii. Dzięki wydajnemu środowisku wirtualnemu możemy wdrażać nowe rozwiązania bez ograniczeń. Mówiąc wprost, dokonane wdrożenie pozwoliło nam działać skuteczniej i znaczenie lepiej realizować potrzeby naszego biznesu.”

— Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,
Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Cel

Dom Maklerski Banku BPS S.A. decydując się na inwestycję liczył na:

 • zwiększenie wydajności platformy serwerowej do obsługi systemów wspomagających bieżącą działalność,
 • zapewnienie wysokiej dostępności usług,
 • możliwość wdrażania nowych rozwiązań bez ograniczeń.

Zastosowane rozwiązania

 • serwery HP ProLiant DL360
 • macierz dyskowa HP P2000 G3 MSA
 • urządzenie do backupu HP StoreOnce D2D

Efekty

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Dom Maklerski Banku BPS S.A. osiągnął:

 • możliwość budowy wydajnego środowiska wirtualnego,
 • minimalizację kosztów obsługi i utrzymania,
 • wzrost wydajności procesów biznesowych,
 • redukcję czasochłonności wykonywanych procesów kluczowych,
 • skalowalność systemu,
 • centralny nadzór,
 • zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii.

Dom-Maklerski-Banku-BPS-logoDom Maklerski Banku BPS został utworzony w maju 2008 r. Jest pierwszym w Polsce podmiotem maklerskim kapitałowo powiązanym z sektorem spółdzielczym. DM Banku BPS prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W ramach prowadzonej działalności na rynku kapitałowym oferuje swoim klientom kompleksową ofertę usług maklerskich oraz pośrednictwo pomiędzy emitentem papierów wartościowych, a potencjalnymi inwestorami. Grupę BPS tworzy ponad 366 zrzeszonych banków spółdzielczych wraz z zrzeszającym je Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, które prowadzą działalność za pośrednictwem prawie 4000 placówek.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2008 r. DM Banku BPS przeprowadził łącznie ponad 130 emisji papierów wartościowych. Dla swoich klientów spółka pozyskała ponad 2,4 miliarda złotych. Dużym sukcesem DM Banku BPS było wykreowanie i wprowadzenie na rynek Catalyst emisji obligacji banków spółdzielczych, które otworzyły rynek kapitałowy dla sektora spółdzielczego.

Leszek-Sikorski-DM-Banku-BPS

„W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksową obsługę procesu emisji papierów wartościowych zarówno w formie oferty publicznej jak i niepublicznej. Spółkom poszukującym kapitału na rozwój możemy zaoferować współpracę na każdym etapie realizacji projektu – począwszy od sporządzenia analizy sposobu pozyskiwania kapitału i celowości wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu, do opracowania dokumentu informacyjnego, a także pełnienia funkcji oferującego.”

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Mimo, krótkiej historii – tylko kilkuletniej działalności – Dom Maklerski Banku BPS zdążył już się pozytywnie wyróżnić na tle konkurencji. Jest jedynym domem maklerskim, który uzyskał tytuł Catalyst Strategic Partner, czyli został strategicznym partnerem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w rozwoju rynku instrumentów dłużnych. Działalność Spółki została także doceniona przez dziennik „Rzeczpospolita”, który uhonorował ją tytułem Najlepsza Instytucja Finansowa 2010 roku w kategorii Domy Maklerskie. Dom Maklerski Banku BPS wykreował produkt – Obligacje Spółdzielcze, które znalazły się wśród “Najlepszych Produktów dla Biznesu 2011” w kategorii – Produkty Inwestycyjne.

„Dom Maklerski dąży do takiego rozpoznawania oczekiwań i potrzeb klientów, aby w wyniku prowadzonej działalności budować sukcesy emitentów oraz stwarzać korzystne warunki inwestorom na rynku pierwotnym i wtórnym. Jesteśmy przy inwestorze zawsze, począwszy od momentu zaoferowania instrumentu finansowego, poprzez możliwość dokonania transakcji kupna/sprzedaży na rynku wtórnym, po doradztwo i analizę w kolejnych etapach inwestycji.”

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Do najbardziej wymagających klientów, Dom Maklerski Banku BPS kieruje ofertę opieki przez osobistego doradcę – prywatnego maklera. Tę funkcję sprawują pracownicy o najwyższych kwalifikacjach, których wiedza, dyskrecja i dyspozycyjność zapewnia kompleksową obsługę i komfort współpracy. W Departamencie Operacji pracują licencjonowani maklerzy oraz doradca inwestycyjny, których w doborze strategii i podejmowaniu najlepszych decyzji inwestycyjnych wspomagają  doświadczeni analitycy.

Wyzwanie

Dom Maklerski Banku BPS stanął przed kolejnym etapem w ramach zakładanego efektywnego i racjonalnego rozwoju. Działalność spółki była wspierana informatycznie przez środowisko serwerowe Banku BPS SA. Jednak z powodu zwiększenia zakresu naszej działalności, ciągłego rozwoju i sprawniejszej obsługi klientów wykorzystywane rozwiązania przestały być efektywne.

„Decyzja GPW o wdrożeniu nowego systemu transakcyjnego UTP w znacznym stopniu przyczyniła się do podjęcia decyzji o zastosowaniu niezawodnych rozwiązań informatycznych tylko dla własnych potrzeb, które będą inaczej obsługiwane. Jednocześnie z powodu konieczności obsługi coraz większej liczby klientów potrzebowaliśmy bardzie wydajnej platformy, która spełniłaby nasze wymagania. Poza klientami przybyło nam systemów informatycznych, które musieliśmy instalować, testować i obsługiwać na bieżąco. Wymusiło to położenie dużego nacisku na bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania naszej firmy.”

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,
Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Dotychczasowo użytkowana platforma informatyczna Domu Maklerskiego Banku BPS wymagała dalszego rozwoju i dostosowania do nowych potrzeb, które się pojawiły.

Na podstawie analizy procesów wewnętrznych i działalności organizacji podjęto decyzję o stworzeniu własnego środowiska IT.

Spółka potrzebowała serwerów i macierzy dyskowej. Nowe rozwiązanie miało zapewnić efektywne wykorzystanie urządzeń, zarządzanie wydajnością i optymalizację zasobów dyskowych.

„Zdecydowaliśmy się na własne środowisko informatyczne z mechanizmami wirtualizacji, które obsługiwałoby nasze podstawowe systemy informatyczne odpowiadające m.in. za realizację zleceń na GPW. Zastosowanie nowych technologii zwiększyło bezpieczeństwo i niezawodność systemu maklerskiego, który jest zintegrowany z systemami funkcjonującymi na GPW. System ten jest dla nas krytyczny, jego obsługa nie przewiduje przestojów w pracy oraz żadnych awarii w trakcie sesji giełdowych.”

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu, 

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Rozwiązanie

Sebastian-Niklewicz-Eskom

Dom Maklerski Banku BPS zdecydował się na zakup i wdrożenie serwerów i macierzy firmy Hewlett-Packard. Wybór sprzętu poprzedzony był wnikliwą analizą funkcjonalności oraz kosztów związanych z implementacją dostępnych na rynku urządzeń. O wyborze rozwiązań HP przesądziły właściwości, renoma dostawcy oraz cena. Wdrożenie zostało zrealizowane przez inżynierów firmy ESKOM.

„W ofercie przetargowej ESKOM zaproponował sprawdzone w wielu miejscach, efektywne kosztowo i bezpieczne środowisko oparte na macierzy dyskowej SAN HP P2000 G3 MSA. Do obsługi wirtualizacji wykorzystaliśmy rozwiązania firmy VMware vSphere 5.1. Jako hardware użyliśmy dwuprocesorowych serwerów HP DL360. Serwery te w szafach rack zajmują 1U, co ma istotne znaczenie przy kosztach kolokacji, które DM BPS ponosi.”

Sebastian Niklewicz, 

Prezes Zarządu ESKOM IT Sp. z o.o.

Przed zakupem wybrane urządzenia zostały wypożyczone i przekazane spółce do testów. DM Banku BPS otrzymał w ten sposób możliwość sprawdzenia poziomu wydajności wszystkich systemów i aplikacji. Na koniec wypożyczony sprzęt został zwrócony, a nowe środowisko przeniesione na zakupione urządzenia.

„Serwery wyposażono w 64 GB pamięci RAM każdy. Dodatkowo serwery wyposażyliśmy w dwuportowe karty Fibre Channel. Do budowy SAN zaproponowaliśmy przełączniki HP Fibre Channel wraz z macierzą dyskową. Zdecydowaliśmy się na technologię FC, ponieważ jest to rozwiązanie stabilne, dające pewność niezawodnego funkcjonowania.”

Sebastian Niklewicz,
Prezes Zarządu ESKOM IT Sp. z o.o.

Zastosowana technologia daje możliwość korzystania z aplikacji znacznie obciążających pamięć masową, takich jak tworzenie lub przywracanie kopii zapasowej, operacje na bazach danych czy wirtualizacja. Wysoka wydajność infrastruktury o przepustowości do 8 Gb/s pozwala na szybką wymianę krytycznych informacji. Dodatkowo wdrożona macierz dyskowa została wyposażona w kontrolery typu combo w celu umożliwienia podłączenia do niej pozostałych serwerów protokołem iSCSI 1 Gb/s.

Do budowy systemu backupu ESKOM zaproponował oddzielny serwer backupu, oprogramowanie Veeam oraz nowoczesne rozwiązanie HP StoreOnce Backup System D2D (Disk-To-Disk). Cały system backupu zamiast biblioteki taśmowej wykorzystuje urządzenie dyskowe wyposażone w oprogramowanie z bardzo wysokim współczynnikiem deduplikacji. Umożliwia to zmniejszenie zajmowanej pojemności backupu, zwiększenie transferu zapisywanych danych, znacznie skraca czas dostępu do danych w czasie odtwarzania oraz umożliwia wydajną replikację danych po sieci WAN, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo naszych klientów, oraz efektywność kosztową.

W chwili obecnej Dom Maklerski Banku BPS planuje kolejne wdrożenie, tym razem infrastruktury do ośrodka zapasowego.

„Gdy już udało nam się zbudować nasze własne zaplecze informatyczne kolej na środowisko zapasowe. W chwili obecnej wiemy, że będzie to druga lokalizacja, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i niezależność dwóch ośrodków. Z pewnością będą nowe serwery, oprogramowanie i replikacja między macierzami.”

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Korzyści

Dom Maklerski Banku BPS dzięki wdrożeniu rozwiązań HP uruchomił wydajne środowisko informatyczne w oparciu o mechanizmy wirtualizacji. Spółka otrzymała możliwość samodzielnego zarządzania infrastrukturą IT, tworząc w ten sposób odpowiednie warunki dla rozwoju swojego biznesu. Dotychczas działalność Domu Maklerskiego była wspierana przez środowisko serwerowe Banku BPS S.A., który posiadał ponad 100 różnych systemów. W efekcie powstały różne poziomy krytyczności obsługi operacji realizowanych przez DM Banku BPS oraz przez Bank BPS SA. Obecnie, po wdrożeniu rozwiązań HP, spółka jest bardziej mobilna i może błyskawicznie reagować na potrzeby swoich klientów.

„Wszystkie zmiany i dodatkowe aplikacje tworzone przez nasz zespół IT mogą być od razu testowane i implementowane. Działania naszych specjalistów w obrębie infrastruktury IT nie wymagają już dodatkowych zezwoleń i zgód. Tak samo nie musimy już za każdym razem prosić o wydzielenie kolejnego serwera tylko robimy to sami, gdy zajdzie taka potrzeba.”

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,
Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Wkrótce transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzone będą w nowym systemie transakcyjnym – Uniwersalnej Platformie Obrotu (UTP), co wymaga stworzenie rozwiązań w DM Banku BPS integrujących się z nowym systemem GPW.

„Przez dokonane wdrożenie jesteśmy lepiej przygotowani do przyjęcia i obsługi nowego systemu UTP. Jesteśmy w końcowym etapie wdrożenia tego rozwiązania. Przede wszystkim musieliśmy dokonać modyfikacji naszego systemu maklerskiego i stworzyć kilka nowych środowisk testowych. Zanim na giełdzie będą obsługiwane przez nowy system musimy wszystko dokładnie sprawdzić. Jednak, aby ten proces był sprawny potrzebowaliśmy wydajnego sprzętu IT i możliwości pełnej administrowania i łatwości dokonywania zmian. Proszę sobie tylko wyobrazić jak wyglądałaby praca gdybyśmy o każdej najmniejszej zmianie musieli informować bank. Z pewnością nie udałoby nam się zdążyć ze wszystkim na czas.” 

Leszek Sikorski, Doradca Zarządu,
Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Zaimplementowane rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa zasobów spółki. Serwery połączone w klaster gwarantują ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu. Natomiast skalowalność rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę platformy w przyszłości.

„Dzięki temu wdrożeniu poziom bezpieczeństwa naszych zasobów zdecydowanie wzrósł. Serwery HP ProLiant DL360 i macierz HP P2000 G3 dają nam możliwość rozbudowy i rozwoju w ramach tego sprzętu na kolejne 3, 4 lata.”

– mówi Leszek Sikorski.

W skrócie

Nazwa: Dom Maklerski Banku BPS S.A

Siedziba: Warszawa

Dlaczego HP?

 • korzystne warunki zakupowe,
 • pełna kompatybilność z założonym celem wirtualizacji,
 • szeroka funkcjonalność rozwiązania,
 • redukcja kosztów utrzymania,
 • mniejszy pobór energii,
 • proste zarządzanie,
 • skalowalność umożliwiająca łatwą rozbudowę infrastruktury w przyszłości,
 • standaryzacja infrastruktury.

Sprzęt

 • serwery HP ProLiant DL360
 • macierz dyskowa HP P2000 G3 MSA
 • urządzenie do backupu HP StoreOnce D2D

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.