X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Case Study – Outsourcing IT dla TUZ Ubezpieczenia

Usługi outsourcingu IT dostarczane przez ESKOM pomogły firmie TUZ Ubezpieczenia lepiej skoncentrować się na podstawowych zadaniach i przyspieszeniu rozwoju biznesu. To była kolejna dobra decyzja TUZ. Potwierdzają to wyniki finansowe, które stawiają firmę w gronie liderów wzrostu sektora ubezpieczeniowego

TUZ zwrócił się do ESKOM z pytaniem o wsparcie w postaci usług typu body leasing. ESKOM przekonał jednak zarząd TUZ, że lepszym rozwiązaniem, które zapewni więcej istotnych korzyści, będzie outsourcing usług IT. Później okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.

Wyzwanie: ludzie i infrastruktura

Jak każda dynamicznie rozwijająca sięwspółczesna organizacja, także TUZ Ubezpieczenia potrze buje wsparcia IT na najwyższym poziomie. W 2018 r., jeszcze na początku metamorfozy i rozwoju TUZ, organizacja musiała zmierzyć się z poważnymi brakami kadrowymi w dziale informatyki. Podtrzymanie wysokiego tempa rozwoju wymagało wzmocnienia zespołu wysokiej klasy ekspertami.

Musieliśmy w krótkim czasie znaleźć specjalistów w zakresie administracji systemami IT. Ówczesny zespół nie był w stanie zapewnić ciągłości utrzymania infrastruktury i usług. Zresztą sama infrastruktura także wymagała gruntownej znaczącej modernizacji.” – wspominają pracownicy firmy.

TUZ nie mógł pozwolić sobie na awarie i przestoje, nie chciał stracić ani jednego dnia, który mógłby poświęcić na rozwój biznesu, dlatego kluczowe znaczenie miał czas. Wtedy zwrócił się do ESKOM z pytaniem o wsparcie w postaci usług typu body leasing. ESKOM przekonał jednak zarząd TUZ, że lepszym rozwiązaniem, które zapewni więcej istotnych korzyści, będzie outsourcing usług IT. Później okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.

Rozwiązanie: nowoczesny outsourcing IT

ESKOM błyskawicznie dostarczył usługę Service Desk, w ramach której w siedzibie TUZ rezyduje specjalista ESKOM świadczący usługi wsparcia w siedzibie klienta, wzmacniając istniejący zespół HelpDesk. Usługi outsourcingu objęły także bieżące utrzymanie kluczowej infrastruktury, pozwoliły przede wszystkim na zapewnienie firmie ciągłości działania biznesu. Wreszcie istotnym elementem był audyt, którego celem była inwentaryzacja i ocena kondycji całej firmowej infrastruktury IT.

Pierwotny problem, jakim były braki kadrowe, był stosunkowo prosty do rozwiązania. Nowoczesne usługi outsourcingowe doskonale się do tego nadają. Przy bliższej analizie okazało się jednak, że istniejąca infrastruktura ma duży potencjał optymalizacji. Podobnie jak szybko udało się dostrzec znaczne możliwości obniżania wydatków na IT.” – mówi Sebastian Niklewicz, prezes zarządu ESKOM.

Wykonany audyt był podstawą do zaprojektowania i zaplanowania modernizacji infrastruktury IT, która miała doprowadzić do stopniowej likwidacji długu technologicznego, a w konsekwencji zwiększenia niezawodności usług. Na bazie przygotowanego projektu zostały dobrane elementy sprzętowe i programowe, które były podstawą do przeprowadzenia postępowania zakupowego i zakupu niezbędnych elementów oraz ich wdrożenia. Zakres usług obejmował zarówno prace w obszarze sprzętu, jak i usług biznesowych. Zbudowano m.in. platformę wirtualną, zrekonfigurowano istniejącą platformę HCI, zbudowano centralny system backupu, a także zapewniono odpowiednią przestrzeń dyskową i dokonano modernizacji usług sieciowych. W tym drugim obszarze działania skupiły się m.in. na rekonfiguracji AD, wirtualizacji urządzeń i usług fizycznych czy rekonfiguracji serwera plików.

Ostatecznie trudno powiedzieć, że dostarczyliśmy TUZ jedno rozwiązanie. Był to kompletny pakiet usługowy, na który składało się wiele rozwiązań i usług cząstkowych, dopasowanych do stanu wyjściowego infrastruktury, założeń dotyczących jej bieżącego utrzymania, a także planów w zakresie modernizacji i optymalizacji.” – podsumowuje Sebastian Niklewicz.

Korzyści: bezpieczeństwo i przyspieszenie biznesu

Wybór usług outsourcingu IT oferowanych przez ESKOM pozwolił TUZ Ubezpieczenia zrealizować wszystkie cele w obszarze IT. Przede wszystkim zapewnił firmie bezpieczeństwo i ciągłość działania biznesu w ramach procesu, których jakość gwarantowana jest przez umowy SLA.

Usługi ESKOM zapewniły TUZ pełne bezpieczeństwo, ponieważ firma ma do dyspozycji personel IT niezbędny do obsługi infrastruktury ESKOM i usług, a także do wspierania pracowników. Taki nowoczesny outsourcing zabezpiecza przed rotacją w zespole IT, a także pośrednio chroni przed niekorzystnymi zjawiskami zachodzącymi na rynku specjalistów IT, które nasiliły się zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Do osiągnięcia celów IT, które TUZ sobie postawił, potrzeba wielu specjalistów różnych specjalności. Ich zatrudnianie w tradycyjnym modelu nie miałoby ekonomicznego sensu.

Niezwykle istotne jest także, że elastyczne usługi ESKOM to także najprostszy i najbardziej ekonomiczny sposób na dostęp do najnowszych, sprawdzonych technologii IT. Usługi świadczone są na podstawie m.in. rozwiązań IBM, HPE, Aruba, Red Hat, VMware czy Veeam.

Outsourcing IT dla TUZ w skrócie

Klient: TUZ Ubezpieczenia

WWW: https://tuz.pl

Branża: ubezpieczenia

Liczba pracowników: 350

Wyzwanie: szybka budowa zespołu IT, który zapewni bieżące utrzymanie IT i wsparcie dla użytkowników biznesowych oraz będzie modernizował infrastrukturę iprocesy w optymalny i zarazem efektywny ekonomicznie sposób.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa, 2022

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.