X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Zalety IBM DataPower Gateway

IBM DataPower Gateway jest platformą dostępu dostosowaną do wielu kanałów, która zapewnia bezpieczeństwo systemów IT, zwiększenie produktywności firmy, ochronę aplikacji oraz możliwość wdrożenia spójnej strategii zabezpieczeń.  W artykule poznamy więcej korzyści rozwiązania, które przyczynią się do optymalizacji biznesu.

Cechy i wyróżniki rozwiązania

IBM DataPower Gateway to wielokanałowa platforma dostępu (ang. multi-channel gateway platform), której głównymi funkcjami są: integracja środowisk mobilnych, chmurowych, wystawiania interfejsów API, web, service oriented architecture (SOA – Architektura zorientowana na usługi), B2B i zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Rozwiązanie dostarcza pakiet narzędzi do zabezpieczenia, integracji, sterowania, optymalizacji dostępu i obciążania dla różnego rodzaju komunikacji. I to wszystko w jednej spójnej platformie. 

IBM datapower

Rozwiązanie zapewnia szybkie wdrożenie i proste zarządzanie infrastrukturą, które znacznie obniża TCO (całkowity koszt posiadania). Dzięki możliwości rozbudowywania i wstawienia do DMZ (strefa zdemilitaryzowana), zapewnia skalowalność biznesu. Prosta konfiguracja rozwiązania w przeglądarce internetowej minimalizuje time to market (czas od stworzenia produktu do gotowości do sprzedaży), korzystnie wpływając na produktywność organizacji. Dzięki IBM DataPower Gateway możemy implementować spójną strategię w zakresie zabezpieczeń we wszystkich kanałach komunikacji, zwiększając bezpieczeństwo firmy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. 

Rozwiązanie od IBM to nie tylko bezpieczeństwo i oszczędności, ale i elastyczna obsługa użytkownika w oparciu o krótszy czas wprowadzania zmian. Korzystanie z rozwiązania pozwala także na poszerzanie wiedzy eksperckiej, która jest cennym kapitałem każdej organizacji. IBM DataPower Gateway to inteligentne rozwiązanie, które umożliwia błyskawiczne wdrożenie i proste zarządzanie, minimalizując konieczność szkolenia pracowników i długi okres przystosowywania rozwiązania do infrastruktury firmy. Wdrożenie rozwiązania poprawia jakość prowadzonej działalności oraz przyspiesza proces identyfikowania i rozwiązywania problemów, dzięki centralizacji funkcji i doskonałej widoczności operacyjnej w czasie rzeczywistym. 

Dlaczego warto zainwestować w rozwiązanie?

Rozwiązanie od IBM przynosi szereg korzyści. Brama zabezpieczająca posiada zabezpieczenia najwyższej klasy, które zostały stworzone z myślą o obsłudze newralgicznych aplikacji korporacyjnych. Będzie to dobre rozwiązanie dla dużych podmiotów publicznych oraz korporacji i firm z sektora prywatnego. Rozwiązanie jest bezpieczną bramą, która jest wymagana m.in. do wdrożenia rozwiązania IBM API Management. Chroni przed zagrożeniami związanymi z XML, JSON, egzekwuje polityki bezpieczeństwa oraz SLA, limitując liczbę wywołań i zapewniając inteligentny load balancing oraz wykorzystanie pamięci podręcznej (ang. cache) dla skrócenia czasu odpowiedzi REST czy SOAP API. Rozwiązanie zapewnia uproszczoną integrację, co pozwoli zaoszczędzić cenny czas dla pracowników firmy. Konsola operacyjna prowadzi do widoczności transakcji i centralizacji działań, co zapewnia szybsze określenie problemów. 

Dużą korzyścią IBM DataPower Gateway jest ograniczenie kosztów dzięki uproszczeniu działań operacyjnych wynikających m.in. z bogatych funkcji. Zaletą rozwiązania jest dostępność w formie urządzenia fizycznego i wirtualnego oraz optymalizacja wykorzystania aplikacji i infrastruktury sieciowej. 

Jako wieloletni Partner IBM zapewniamy szybkie i sprawne wdrożenie rozwiązania.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.