X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

ServiceDesk w modelu Managed Services

Im mniej problemów towarzyszy pracy z aplikacjami informatycznymi, tym jest ona bardziej płynna. Problemy te jednak występowały, występują i występować będą – są one niestety nieodłącznym elementem, związanym z funkcjonowaniem aplikacji. Podobnie zresztą, jak problemy ze sprzętem komputerowym. By poradzić sobie z jednymi i drugimi w sposób najbardziej efektywny, warto zainteresować się usługą ServiceDesk. Idealnie, gdyby występowała ona dodatkowo w modelu Managed Services. Za takim rozwiązaniem przemawia kilka istotnych powodów.

Szybsze rozwiązywanie problemów

W modelu Managed Services wyznaczony zostaje specjalny punkt kontaktu dla klienta, tzw. SPOC – Single Point of Contact, pod który w każdej chwili mogą oni zgłaszać wszelkie problemy związane z aplikacjami i sprzętem. Dzięki takiemu rozwiązaniu zgłoszenia mogą być przyjmowane natychmiast po ich wystąpieniu, a problem albo rozwiązany będzie od razu, albo też przekazany zostanie na wyższy poziom wsparcia. Każde zgłoszenie, które trafi do SPOC będzie monitorowane, a czas, potrzebny na rozwiązanie problemu, zostanie przez specjalistów oszacowany.

Zwiększona efektywność pracowników

ServiceDesk w modelu Managed Services sprawia, że odpowiedzialność za kwestie związane z prawidłowym działaniem sprzętu i aplikacji przejmuje na siebie firma zewnętrzna. Dzięki temu inne komórki w organizacji mogą skupić się wyłącznie na swoich zadaniach i efektywniej realizować postawione przed nimi cele.

Oszczędności dla organizacji

Przy usłudze ServiceDesk w modelu Managed Services organizacja oszczędza nie tylko na kosztach związanych z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów. Nie musi też ponosić kosztów związanych z oprogramowaniem i sprzętem, które mogą okazać się konieczne do rozwiązania problemu, zgłoszonego do SPOC przez pracowników. Zapewnia je zewnętrzna firma.

Baza wiedzy i samodzielność pracowników

Zgłaszane do SPOC incydenty są odpowiednio klasyfikowane. Na ich podstawie tworzona jest baza wiedzy, która ma za zadanie m.in. edukowanie pracowników organizacji, w jaki sposób z częścią problemów będą oni mogli poradzić sobie sami, bez kontaktowania się ze specjalistami z zewnętrznej firmy. Rozbudowana baza wiedzy, połączona z jej przekazaniem pracownikom organizacji, to dla tej ostatniej ogromna oszczędność czasu, a także zwiększenie płynności działania. O ile bowiem wcześniej wybrany incydent wymagał kontaktu ze SPOC, teraz odpowiednio przeszkolony pracownik rozwiąże problem samemu, w jeszcze krótszym czasie.

ServiceDesk od ESKOM

Spraw, by sprzęt i aplikacje w Twojej organizacji działały prawidłowo i płynnie, a rozwiązywanie problemów, które wystąpią, odbywało się sprawnie i skutecznie. Obniż koszty związane z zatrudnianiem specjalistów i zakupem oprogramowania serwisowego. Zwiększ efektywność swoich pracowników i zapewnij im pomoc najlepszych specjalistów IT. Wszystko to osiągniesz, decydując się na skorzystanie z usługi ServiceDesk, którą oferuje ESKOM. Nasi eksperci szybko poradzą sobie z każdym incydentem, Ty zaś będziesz mógł skoncentrować się wyłącznie na swoim biznesie. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś: zapytania@eskom.eu