X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Kompleksowe podejście do ochrony danych, czyli rodzina IBM Security Guardium

Jak zapewnić bezpieczeństwo firmowych danych? Kluczem do ochrony jest przede wszystkim kompleksowe podejście. IBM Security Guardium to kompletny zestaw rozwiązań umożliwiający skuteczną ochronę danych we współczesnych środowiskach danych, w których obowiązuje podejście Zero Trust, a także pozwalający zapewnić zgodność z regulacjami prawnymi.

Świadomość zagrożeń dla firmowych danych jest dzisiaj o wiele wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Ich zabezpieczanie stało się wspólnym obowiązkiem, obejmującym wszystkie jednostki organizacyjne. Wyzwania – wraz z postępem transformacji cyfrowej, migracji do chmury i rozszerzającym się spektrum przypadków użycia danych – są jednak coraz większe. Właśnie dlatego ochrona musi być kompleksowa. Trzeba objąć ochroną wiele obszarów i aspektów użycia danych, ponieważ cały system obrony jest tak niezawodny, jak jego najsłabszy element.

IBM Guardium to nowoczesna, skalowalna platforma do zabezpieczania danych, która jest gotowa sprostać wymaganiom współczesnych, stale zmieniających się środowisk. Zapewnia pełną zautomatyzowaną obsługę, widoczność, zgodność i ochronę w skali całego cyklu życia danych. Platforma składa się z wielu produktów, z których każdy tworzy dodatkową warstwę ochrony. Przyjrzyjmy się więc po kolei wszystkim członkom rodziny IBM Security Guardium.

IBM Security Guardium Data Protection

IBM Security Guardium Data Protection implementuje nowoczesne, oparte na koncepcji Zero Trust podejście do ochrony danych. Po pierwsze w zautomatyzowany sposób wykrywa i klasyfikuje poufne dane w całym firmowym środowisku hybrydowym. To jednak dopiero początek, ponieważ rozwiązanie umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym aktywności danych, a także zaawansowaną analizę zachowań użytkowników. Dzięki temu możliwie staje się wykrywanie wszelkich nietypowych zdarzeń związanych z poufnymi danymi i odpowiednio wczesne reagowanie na nie.

Jednocześnie IBM Security Guardium Data Protection automatyzuje i przyspiesza audyty oraz raporty dotyczące zgodności z regulacjami. W szczególności pozwala na obsługę „regulowanych” danych. Dostępne są gotowe szablony, które koncentrują się na takich regulacjach jak PCI DSS, SOX, HIPAA, GDPR czy CCPA oraz innych. W ten sposób rozwiązanie usprawnia i automatyzuje przepływy pracy związane z zapewnianiem zgodności.

IBM Security Guardium Insights

To inteligentne rozwiązanie, które oferuje scentralizowaną widoczność, monitorowanie, zarządzanie zgodnością oraz zaawansowane analizy dostarczające informacje o ryzyku związanym z danymi. IBM Security Guardium Insights może stać się prawdziwym centrum bezpieczeństwa danych dla nowoczesnego środowiska składającego się z wielu różnych źródeł, w tym chmurowych. Pozwala na tworzenie i automatyzowanie oraz centralizowania działań związanych z zapewnianiem zgodności.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki możliwe staje się wykrywanie zdarzeń i wzorów, które pozostałyby niewidoczne dla specjalisty. Guardium Insights stanowi doskonałe rozszerzenie dla wdrożenia Guardium Data Protection, jednak może również działać samodzielnie. Opiera się na nowoczesnej, otwartej architekturze i dostarczane jest w kontenerach Kubernetes. To oznacza, że można je wdrażać i skalować w dowolnym środowisku danych — w tym także jako wdrożenie hostowane, które umożliwia dostęp na żądanie i utrzymanie w modelu usługi zarządzanej.

IBM Security Guardium Data Encryption

Kolejnym elementem jest IBM Security Guardium Data Encryption, rozwiązanie obsługujące szyfrowanie plików, baz danych i aplikacji, tokenizację, maskowanie danych a także zarządzanie kluczami szyfrowania danych, w tym automatyczną rotację, co pomaga kontrolować dostęp do danych w hybrydowym środowisku składającym się z wielu chmur. Wszystko to sprawia, że dane mogą być odpowiednio chronione niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Wszystko to przy zmniejszonych nakładach pracy administracyjne. Konfiguracja szyfrowania jest scentralizowana a interfejs zarządzanie zasadami jest intuicyjny.

Rozwiązanie składa się z pakietu zintegrowanych produktów posadowionych na wspólnej infrastrukturze. Można je zastosować do przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych i prywatności, takich jak RODO, CCPA, PCI DSS i HIPAA.

IBM Security Discover and Classify

IBM Security Discover and Classify, to narzędzie oparte na podejściu Zero Trust, które wykorzystując analitykę sieciową, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do ciągłego znajdowania i katalogowania wrażliwych i chronionych danych dowolnego typu i w dowolnym miejscu zapewnia absolutną widoczność, a zarazem dostarcza kontekst dla danych. Obejmuje swoim działaniem zarówno dane ustrukturyzowane jak i nieustrukturyzowane, a także dane pozostające w spoczynku oraz w ruchu.

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

Kluczem do zrozumienia stanu bezpieczeństwa danych jest pełna i szybka identyfikacja luk w zabezpieczeniach środowisk danych. Potrzebne są zatem narzędzia, które pozwolą automatycznie i zarazem inteligentnie skanować dane oraz oceniać podatności, a także zarządzać stanem bezpieczeństwa. IBM Security Guardium Vulnerability Assessment tak właśnie działa – skanuje infrastrukturę danych: bazy danych, hurtownie i lokalne oraz chmurowe środowiska Big Data, co umożliwia wykrywanie luk w zabezpieczeniach a następnie sugeruje stosowne działania naprawcze. Rozwiązanie wykrywa m.in. brakujące poprawki, słabe hasła, nieautoryzowane zmiany, źle skonfigurowane uprawnienia, nadmierną liczba logowań administracyjnych, nietypowe aktywności poza godzinami pracy albo udostępnianie konta.

IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager umożliwia centralizację procesu zarządzania kluczami szyfrowania. Dzięki automatyzacji wielu czynności pozwala lepiej chronić zaszyfrowane dane i uprościć zarządzanie kluczami. Rozwiązanie stanowi zarazem bezpieczne i niezawodne repozytorium kluczy, ich obsługę i zarządzanie cyklem życia kluczy dla samoszyfrujących aplikacji i rozwiązań wykorzystujących protokoły interoperacyjności, w tym KMIP, IPP i REST.
IBM Guardium Key Lifecycle Manager pomaga klientom spełnić wymogi przepisów, w tym PCI DSS, Sarbanes-Oxley i HIPAA, zapewniając kontrolę dostępu, rotację kluczy i inne zautomatyzowane procesy zarządzania cyklem życia kluczy.

IBM Data Risk Manager

Last but not least – mamy IBM Security Guardium Data Risk Manager, który pozwala na wykrywanie, analizowanie i wizualizowanie zagrożeń związanych z danymi.
Rozwiązanie stanowi centrum kontroli ryzyka związanego z danymi do użytku biznesowego, które pomaga zaadresować zagrożenia i dzięki temu podejmować optymalne działania mające na celu ochronę firmowych danych.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.