X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Jak działa monitoring IT?

Ciągłość funkcjonowania usług informatycznych jest krytyczną wartością dla każdej organizacji. Przerwa w dostępie do usług bezpośrednio powoduje straty finansowe. Jest tak np. w przypadku awarii poczty elektronicznej, resetowania się serwera, na którym postawiona jest strona internetowa, aplikacja, czy sklep internetowy. Nawet przerwa w dostępie do internetu to dla firmy strata. Sposobem na te problemy jest monitoring IT. Dowiedz się, jak działa monitoring IT oraz czym jest monitoring reaktywny, proaktywny i analityczny.

Informacja o awarii

Dzięki monitoringowi IT udaje się uniknąć wielu poważniejszych awarii lub zminimalizować ich skutki. Najważniejsze w działaniu systemów monitoringu jest jednak gromadzenie i przetwarzanie informacji o ewentualnej awarii. Umożliwia to szybką reakcję na problemy, a także wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Awarie IT bywają często łatwe do usunięcia, podstawową kwestią jest jednak zdobycie informacji o występujących błędach. Możliwe jest także ograniczenie ryzyka awarii dzięki optymalizacji środowiska IT.  

Szybkie monitorowanie

Oprogramowanie służące do monitoringu IT może być stosowane w celu monitorowania serwerów, urządzeń sieciowych, usług i procesów:

  • Monitorowanie serwerów polega na bieżącym audycie działania tych urządzeń. Istotne jest tu użycie zasobów serwerów, takich jak procesor, pamięć RAM czy stopień zapełnienia dysku twardego.
  • Monitoring urządzeń sieciowych ma na celu gromadzenie i przetwarzania informacji np. na temat działania routerów i switchy. Urządzenia badane są za pomocą analizy ruchu sieciowego oraz statusu portów i obciążeń urządzeń. Z kolei monitoring aplikacji służy optymalizacji ich działania. Ważna jest tu dostępność software’u oraz czas jego reakcji na zapytania oprogramowania do monitoringu IT.
  • Monitoringu usług polega na wysyłaniu zapytań do usług średnio co 5 minut z pomocą specjalnych aplikacji. Dzięki temu analitycy mogą otrzymać informację o problemach bardzo szybko i niezwłocznie podjąć środki zaradcze. 
  • Monitorowanie procesów pozwala zdiagnozować problemy ze zużyciem zasobów. Efektem tego jest uniknięcie sytuacji nadmiernego obciążenia procesora czy pamięci RAM.

Rodzaje monitoringu

Monitoring IT możemy podzielić na reaktywny, proaktywny i analityczny.

  • monitoring reaktywny 

Ten rodzaj monitoringu polega na szybkim zidentyfikowaniu awarii oraz wskazaniu jej źródeł. Następnie o awarii informowane są odpowiednie osoby bądź systemy.

Na podstawie zdobytych danych możliwe jest automatyczne przeciwdziałanie skutkom awarii. Dzieje się tak np. w przypadku monitoringu serwerów. Gdy nastąpi awaria jednego serwera, jego funkcje zastępuje inny. Pozwala to na zachowanie ciągłości dostępu do usług.

  • monitoring proaktywny

Dzięki monitoringowi proaktywnemu możliwe jest śledzenie trendów w monitorowanych systemach. Pozwala to raczej „zapobiegać, niż leczyć”, poprzez wykonywanie konkretnych czynności optymalizacyjnych, zanim pojawi się awaria.

Jako przykład może tu służyć monitorowanie wykorzystania pojemności dysków twardych, co pozwala na rozbudowę zasobów dyskowych, zanim całkowicie się zapełnią, blokując dostęp do usług.

  • monitoring analityczny – 

Jest to gromadzenie i przetwarzanie logów pochodzących z różnych systemów. Dzięki temu możliwe jest ustalenie nietypowych zachowań samego systemu, jak i użytkowników. 

Przykładem może być tu monitorowanie i analizowanie aplikacji lub stron internetowych firmy. Dostrzec można wtedy sytuacje nietypowe i jeżeli nie są groźne, możliwe jest zaprogramowanie systemu monitoringu tak, aby ignorował konkretne tematy. Dzięki temu informatycy nie są zasypywani bezwartościowymi dla nich komunikatami, co znacznie ułatwia ich pracę i pozwala przeznaczyć więcej czasu na pozostałe czynności.

POWIĄZANE ARTYKUŁY 

Monitoring IT – dlaczego jest tak istotny?

Jeżeli doszedłeś do przekonania, że Twoja organizacja potrzebuje monitoringu IT, polecamy Ci usługi ESKOM. Kompleksowy monitoring IT jest jedną z naszych specjalności. Przez lata pracy w tej dziedzinie udało nam się wypracować własne, sprawdzone podejście do tego zagadnienia. 

Nasze usługi cechuje także indywidualne podejście do każdego klienta. Sprawia to, że tworzymy rozwiązania monitoringu IT pod kątem organizacji, dla której pracujemy.

Używamy rozwiązań pozwalających na nieustanny monitoring szeregu parametrów środowiska IT, m.in.: usług sieciowych (np. POP3, HTTP, FTP), użycia zasobów systemowych (dyski, procesory, logi systemowe), a także parametrów typowo biznesowych (np. liczby zawartych umów, długości kolejek telefonicznych). Ponadto jesteśmy w stanie zaprojektować własne czujki, szyte na miarę konkretnej organizacji.

Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci indywidualną ofertę.