X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

IBM FlashSystem – recepta na niezawodną a zarazem efektywną kosztowo pamięć masową

Pamięci masowe IBM FlashSystem zbudowane z wykorzystaniem oprogramowania IBM Spectrum Virtualize umożliwiają organizacjom efektywną modernizację posiadanych środowisk pamięci masowej. Zyskują równocześnie większą odporność na awarie, wyższy poziom bezpieczeństwa danych i unikają kosztownych projektów rozbudowy pojemności. Organizacje, które wybierają IBM FlashSystem zazwyczaj mają mniejsze koszty pamięci masowej, większą wydajność operacyjną i krótsze okresy przestojów. ROI (Return On Investement) w okresie 3 lat policzone przez analityków Forrester wynosi 305% a sama inwestycja zwraca się już po ośmiu miesiącach.

Ze względu na znaczenie danych dla biznesu, obszar pamięci masowej znalazł się w centrum zainteresowania wielu organizacji. Firmy poszukują rozwiązania, które upraszczają zarządzanie danymi i infrastrukturą, umożliwiają unifikację operacji w skali całego, hybrydowego środowiska, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa a przy tym działają w sposób zautomatyzowany i wykorzystują sztuczną inteligencję.

Tym właśnie charakteryzują się pamięci masowe IBM FlashSystem. Dzięki konsolidacji urządzeń do jednej puli zasobów i zarządzaniu nimi w taki sposób ilość pracy, jaką mają do wykonania administratorzy spada nawet o 60%. Nie ma za to żadnych kompromisów w kwestii wydajności: ich dostępność sięga 6 dziewiątek. Ktoś powie: OK, to wszystko ciekawe, ale ile tak naprawdę można na tym zyskać? Ile uda mi się zaoszczędzić i jakie korzyści biznesowe mogę osiągnąć?

IBM FlashSystem

Właśnie takie pytania IBM skierował do analityków Forrester Research a oni udzielili na nie odpowiedzi w opublikowanym kilka miesięcy temu raporcie The Total Economic Impact™ Of IBM FlashSystem [https://www.ibm.com/downloads/cas/PVNRYYRL].

Liczby mówią same za siebie

Celem badania zleconego analitykom Forrester Consulting przez IBM było przede wszystkim określenie potencjalnego zwrotu z inwestycji, jaki organizacje mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu FlashSystem. Chodziło zarazem, żeby w ramach prowadzonych prac badawczych lepiej zrozumieć i pokazać wszystkie korzyści, koszty i ryzyko związane z inwestycją w tę technologię IBM. Samo badanie polegało na przeprowadzeniu szczegółowych wywiadów z pięcioma menedżerami posiadającymi IBM FlashSystem w swoich środowiskach. Wyniki badania to zagregowane doświadczenia ankietowanych osób, które zostały przedstawione jako wyniki jednej organizacji – to standardowy sposób działania w przypadku badań Total Economic Impact realizowanych przez Forrester Research.

W ogromnym skrócie wywiady z menedżerami oraz przeprowadzone analizy finansowa wykazały, że taka „złożona” organizacja osiągnęła w okresie trzech lat korzyści w wysokości 2,06 mln USD dolarów w ciągu trzech lat przy kosztach na poziomie 509 tys. USD. ROI wyniosło w tym okresie 305% a obecna albo bieżąca wartość netto, czyli NPV (Net Present Value) sięgnęło 1,55 mln. USD. ROI to zwrot z inwestycji liczony jako iloraz korzyści (pomniejszonych o koszty) i kosztów, natomiast NPV to bieżąca wartość (zdyskontowanych) przyszłych przepływów pieniężnych netto przy danej stopie procentowej (stopie dyskontowej). Warto dodać, że NPV pozwala priorytetyzować planowane projekty – im wyższe NPV, tym projekt powinien znaleźć się wyżej na liście przy czym wszystkie projekty z dodatnim NPV warte są realizacji.

W trakcie rozmów analitycy Forrester ustalili ponadto, że zanim wdrożone zostały pamięci IBM FlashSystem, organizacje ankietowanych borykały się z kosztowną rozbudową pojemności i szybko narastającymi obciążeniami administratorów, którzy musieli zarządzać coraz bardziej złożonymi środowiskami pamięci masowej. Możliwości wykorzystania wirtualizacji były co najmniej ograniczone. Efektem były liczne planowane i nieplanowane przestoje, które niestety miały negatywny wpływ na krytyczne funkcje biznesowe. Natomiast po implementacji FlashSystem, czas przestojów znacznie się zmniejszył. Podobnie jak obciążenia administratorów a także potrzeby związane z zakupami dodatkowej pojemności.

Korzyści w szczegółach

Charakterystyczne dla raportów Total Economic Impact przygotowywanych przez analityków Forrester jest dążenie do maksymalnego kwantyfikowania osiąganych korzyści. Przynamniej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do przeprowadzenia. Tak też jest w przypadku wyników badania dotyczącego IBM FlashSystem. Jednym z wykorzystywanych wskaźników jest PV (PRESENT VALUE), czyli obecna wartość wynikająca z wyeliminowania kosztów i osiągnięcia korzyści szacowana w oparciu o daną stopę procentową. Wartości PV w raporcie były korygowane o ryzyko.

Do PV zaliczono m.in. zmniejszenie kosztów przechowywania danych, które oszacowano na 837 tys. USD. Ankietowani menedżerowie przekonywali, że funkcje kompresji danych oferowane przez IBM FlashSystem pozwalają zmniejszyć lub w całości wyeliminować potrzebę zakupu dodatkowej pojemności a dodatkowo obniżają koszty posiadania centrum danych. Wszystko to przy co najwyżej minimalnym wpływie kompresji na wydajność środowiska.

Kolejna wartością jest większa wydajność operacyjna, która została wyceniona na 695 tys. USD. Z wywiadów wyniknęło, że pamięci masowe FlashSystem pozwalają w ogromny stopniu ograniczyć wysiłek związany z zarządzaniem środowiskiem pamięci masowej. Według ankietowanych uwolnione zostaje nawet 90% czasu ich pracy etatowej, które można przeznaczyć na realizację bardziej istotnych celów biznesowych.

Z kolei na 528 tys. USD wyceniono ograniczenie czasu przestojów. Wysoka niezawodność IBM FlashSystem w połączeniu z możliwością aktualizacji, instalowania poprawek, wykonywania prac konserwacyjnych oraz innych zadań bez konieczności wyłączania sprzętu, pozwala znacznie zmniejszyć planowane i nieplanowane przestoje, które mają wpływ na całą organizację.

Oczywiście nie wszystko da się policzyć. Dlatego w raporcie pojawiły się także trudne do policzenia lub niekwantyfikowalne. Do takich zaliczono poprawę wydajności aplikacji, wyższy poziom bezpieczeństwa, a także wsparcie oferowane klientom przez IBM i sieć partnerów.

Zachęcamy do przeczytania raportu w całości. Jeśli natomiast chcielibyście porozmawiać na temat, jakie korzyści może odnieść Wasza organizacja w efekcie wdrożenia IBM FlashSystem, zapraszamy do kontaktu z ekspertami ESKOM.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.