X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

HPE GreenLake: chmura, którą można zaprosić do siebie

Cloud computing zrewolucjonizował IT – chyba nikt nie ma dziś co do tego wątpliwości. Jednak migracja do chmury publicznej to nie tylko korzyści, ale także ogromne wyzwania i obawy. Czy zawsze trzeba migrować do chmury? Okazuje się, że nie. Chmura może przyjść do nas. Przełomowa oferta HPE GreenLake umożliwia uruchamianie aplikacji i korzystanie z danych zlokalizowanych we własnym centrum danych w taki sam sposób jak w chmurze obliczeniowej: na żądanie, z łatwym skalowaniem i uproszczoną obsługą, zarządzaniem przez ekspertów oraz rozliczeniami za faktyczne użycie.

IT-as-a-Service – model na miarę naszych czasów

Z roku na rok biznes wymaga od IT coraz większej elastyczności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany. Pandemia COVID-19 to oczywiście przykład ekstremalny, ale doskonale pokazujący, że we współczesnym środowisku biznesowym, prawdziwie rewolucyjne, zmiany mogą zachodzić w czasie liczonym tygodniach, a może nawet dniach. Ta ciągła zmienność otoczenia nie była pewnie dla nikogo odkryciem 2020 r. – o tym, że wszystko płynie mówił już Heraklit z Efezu. Niemniej tempo zmian przyspiesza i dlatego organizacje IT nieustannie ewoluują w kierunku, który umożliwia szybszą adaptację do nowych wymagań. Niezmienny pozostaje aspekt finansowy – rozwój nie powinien być związany z ciągłym zwiększaniem budżetów na inwestycje technologiczne i zatrudnianiem nowych pracowników.

Optymalnym rozwiązaniem jest usługowe podejście do dostarczania IT. Model as-a-Service umożliwia używanie technologii informatycznych zamiast ich kupowania. Za usługę płacimy stały miesięczny abonament (model subskrypcyjny) lub rozliczamy się za faktyczne zużycie (model konsumpcyjny). Ostatecznym efektem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do nowych warunków, przyspieszenie działania i wprowadzania zmian, a także zwiększenie innowacyjności. Usługowe IT optymalizuje koszty i zapewnia ich przewidywalność. Do tego ogranicza złożoność i pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do osiągania celów biznesowych, np. wprowadzania na rynek nowych produktów czy usług. Dzięki temu, że nie musimy ponosić wydatków na sprzęt i oprogramowanie praktycznie zniesiona zostaje bariera wejścia w technologię, unika się planowania pojemności rozwiązań i inwestowania w nadmiarowość. Każda firma może kupić usługę informatyczną potrzebną do realizacji celu biznesowego. Wystarczy ocenić swoje potrzeby i możliwości finansowe. Później w miarę rozwoju jej parametry oraz ponoszone koszty będą pochodną od zmieniających się potrzeb.

Źródło: 451 Research, listopad 2019

Model usługowy zmienił zarówno IT jak i biznes. Chmura obliczeniowa pozwala na szybkie zamawianie niezbędnych usług informatycznych bez planowania pojemności i konieczności dokonywania wstępnych inwestycji. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym a dodatkowo nie ma konieczności wdrożenia i utrzymania rozwiązania – z usług w chmurze po prostu się korzysta.

Wielu menedżerów jednostek biznesowych szybko zorientowało, że jest w stanie realizować swoje cele z pominięciem firmowego IT, bezpośrednio w chmurze. Cloud jest także szeroko wykorzystywany przez IT. Jednak chmura obliczeniowa stanowi idealne rozwiązanie, ale tylko części problemów. Nie ma wątpliwości, że nie wszystkie aplikacje i dane firmy chcą – z różnych względów – przenosić do chmury. Przede wszystkim decydują o tym kwestie związane z zachowaniem kontroli,  bezpieczeństwem i regulacjami prawnymi. Dlatego uznaje się, że przyszłość IT jest hybrydowa, czyli taka w której tradycyjne lokalne IT łączy się z chmurą obliczeniową, a właściwie wieloma różnymi chmurami publicznymi. Może to rodzić jednak pewien dysonans: chmurowa część IT jest elastyczna, szybka, efektywna ekonomicznie i wygodna, natomiast lokalna – złożona, kosztowna i powolna.

HPE GreenLake – co to właściwie jest?

HPE GreenLake to przełomowa oferta, która pozwala uniknąć kompromisów i obsługiwać wszystkie aplikacje i dane – bez względu na ich lokalizację – w taki sam chmurowy, prosty, szybki i zwinny sposób. Rozwiązania tworzące ofertę HPE GreenLake imitują funkcjonalność chmury publicznej w firmowym środowisku lub dowolnym zewnętrznym centrum danych wskazanym przez klienta. Oferują niezawodną usługę, z pełnym zarządzaniem w imieniu klienta, przez ekspertów HPE, w modelu rozliczeniowym, w którym płatności zależą od faktycznego jej wykorzystania.

Jak działa HPE GreenLake?

HPE dostarcza do dowolnego wskazanego przez klienta miejsca i instaluje niezbędny sprzęt, który jest w stanie zaspokoić aktualne oraz przewidywane potrzeby klienta. W miarę rozwoju potrzeb istniejący bufor czy zasoby rezerwowe zmniejszają się, ponieważ stopniowo zaczynają być uruchamiane i wykorzystywane. Nie jest to jednak problem ponieważ HPE odpowiednio wcześniej reaguje i rozbudowuje te nadmiarowe zasoby. Dzięki temu użytkownik zawsze ma gwarancję, że nie zabraknie mu mocy czy pojemności, a jego rozwój nie zostanie przez to zatrzymany czy nawet spowolniony. Nie potrzeba przy tym ponosić żadnych nakładów kapitałowych. Płatności rozliczane są miesięcznie, od momentu, w którym rozpoczęło się wykorzystywanie zasobów i w wysokości, która odpowiada faktycznemu użyciu – mierzone jest to przy pomocy opracowanej przez HPE specjalnej technologii pomiarowej.

Rozwiązania są zarządzane przez ekspertów HPE, ale kontrolowane przez klienta. Służy do tego samoobsługowa, intuicyjna platforma HPE GreenLake Central, która pozwala na szybkie wdrażanie usług i zapewnia stały wgląd w koszty. Efekt? Znaczące przyspieszenie i uproszczenie zarządzania wszystkimi zasobami.

Efektywne, zwinne i tańsze IT – kluczowe korzyści HPE GreenLake:

  • 75% – skrócenie czasu uruchamiania nowych, globalnych projektów IT
  • 40% – oszczędności CAPEX
  • 60% – ograniczenie wydatków na wsparcie techniczne i usługi profesjonalne
  • 40% – wzrost wydajności zespołu IT
  • Źródło: Forrester Research, czerwiec 2020

Porozmawiajmy o konkretnych zastosowaniach

Biorąc pod uwagę te wszystkie korzyści trudno się dziwić, że HPE jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się linii biznesowych HPE. W połowie ubiegłego roku HPE raportowało, że ma ponad 850 klientów z całego świata a łączna wartość kontraktów przekracza 4 mld. USD. Nie brakuje więc przykładów zastosowania i scenariuszy użycia.

  1. Firma Porsche Informatik postawiła na HPE GreenLake modernizując komponenty IT w swoim centrum danych. Udało jej się przenieść elastyczność IT na zupełnie nowy poziom – w tym również w aspekcie rozliczeń. Dowiedz się więcej – case study (ang.) https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/documents/a50000000-0999/a50000319/a50000319enw.pdf
  2. HPE GreenLake pomogło firmie Assemblage Entertainment wyeliminować wąskie gardła w procesach i znacznie zwiększyć produktywność, niezawodność i szybkość działania. Dowiedz się więcej – case study (ang.) https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/documents/a50003000-3999/a50003178/a50003178eew.pdf
  3. Także holenderski szpital Flevoziekenhuis w obliczu wyzwań związanych ze skalowaniem rozwiązań i regulacjami prawnymi postawił na HPE GreenLake i model płatności za faktyczne zużycie. Dowiedz się więcej – case study (ang.) https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/documents/a00069000-9999/a00069490/a00069490enw.pdf

Czy HPE GreenLake mógłby wesprzeć dział IT i uwolnić potencjał Twojej organizacji? ESKOM jest wieloletnim partnerem technologicznym HPE. Posiadamy status Platinum oraz jesteśmy certyfikowanym dostawcą rozwiązań w obszarze hybrydowego IT oraz HPE GreenLake. Jeśli masz pytania albo wątpliwości, zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami. Przekonaj się jak HPE GreenLake mógłby wspierać cyfrową transformację Twojej organizacji!

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.