X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Migracja skrzynek pocztowych do Office 365 / Microsoft 365

Office 365 to oferowana przez Microsoft usługa, która odpowiadając na współczesne wymogi i wyzwania stojące przed organizacjami, pozwala im wykorzystać przewagę, jaką dają rozwiązania chmurowe w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą i oprogramowaniem. Microsoft 365 jest rozwinięciem Office 365 o funkcje wymagane przez Klientów biznesowych, wśród których możemy wymienić zarządzanie urządzeniami i bezpieczeństwem.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

Praca mobilna

Każdy plik wytworzony z użyciem narzędzi Office 365 może być przechowywany w dostarczanej przez Microsoft chmurze OneDrive, dzięki czemu może być łatwo udostępniany poszczególnym użytkownikom, ich grupom czy też innym osobom spoza przedsiębiorstwa. Pozwala to nie tylko uelastycznić zarządzanie dokumentami i ułatwić pracę z nimi, ale także eliminuje konieczność inwestowania we własną przestrzeń dyskową w ramach tradycyjnej infrastruktury.

Jednocześnie praca z Office 365 nie wymaga konieczności stałego dostępu do Internetu, choć z oczywistych względów w trybie offline liczba dostępnych funkcjonalności jest ograniczona. Przede wszystkim jednak zautomatyzowana synchronizacja plików między chmurą, a urządzeniem użytkownika sprawia, że zawsze ma on pewność, iż edytowana obecnie wersja pliku to ta najbardziej aktualna.

Scenariusze migracyjne

Firma ESKOM posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu usług chmurowych Office 365. Dla Naszych Klientów przeprowadziliśmy zdecydowaną większość możliwych scenariuszy wdrożeń i migracji, począwszy od prostych trwających weekend, a skończywszy na dużych i skomplikowanych projektach rozciągniętych w czasie. Doświadczenie naszych pracowników pozwala przeprowadzić proces migracji w sposób bezpieczny oraz bezprzerwowy.

Przebieg migracji zależy przede wszystkim od obecnego środowiska Klienta oraz od procesów które w nim zachodzą. Przeniesienie możliwe jest do przeprowadzenia z wykorzystaniem kilku scenariuszy wspieranych przez Microsoft:

 

Group 7IMAP – migracja możliwa jest z dowolnego środowiska które wspiera protokół IMAP, umożliwia zdalne przeniesienie danych;

Group 4Cutover – proces migracji z „odcięciem” od obecnej infrastruktury, cechujący się znaczną szybkością przenoszenia danych. Pracownicy dostają puste skrzynki a następnie ich zawartość jest uzupełniana o właściwe dane archiwalne;

Group 6Staged – migracja etapowa, która jest rozciągnięta w czasie i stosowana w sytuacji gdy ilość skrzynek przekracza 2000;

Group 9Hybrid (Remote) – rozwiązanie zapewniające dużą elastyczność oraz możliwości rozciągnięcia migracji w czasie. Proces migracji jest płynny dzięki utworzeniu środowiska wspólnie pracującego z lokalnym serwerem pocztowym Exchange;

Group 26PST – Proces migracji który pozwala migrować dowolny serwer przy wykorzystaniu plików PST. Dane są archiwizowane do plików PST, a następnie importowane do Office 365. Proces ten pozwala na migrację z serwerów firm trzecich.

 

Migracja w modelu Hybrid (Remote)

Jednym z najbardziej powszechnych scenariuszy migracji jest rozwiązanie hybrydowe. Istniejące środowisko serwera poczty Exchange łączymy z serwerami Microsoft tworząc wspólne środowisko poczty. Wspólna koegzystencja obu środowisk pozwala na to, że skrzynki pocztowe pracowników są bezprzerwowo i bezinwazyjnie przemieszczane pomiędzy lokalną serwerownią, a Data Center Microsoftu. Ten sposób migracji nie wymaga rekonfiguracji środowisk klienckich, gdyż identyfikatory skrzynek pocztowych są zachowane, a pracownicy otrzymują jedynie informacje o przeprowadzonej migracji.

Proces migracji „onboarding” składa się z 4 etapów:

 

1. przygotowanie lokalnego środowiska do koegzystencji
przygotowanie lokalnego środowiska do koegzystencji

2
konfiguracja rozwiązania hybrydowego

3
migracja skrzynek pracowników oraz innych obiektów serwera poczty

4
usunięcie lokalnej konfiguracji po zakończeniu całego procesu

 

Synchronizacja poświadczeń

Ważnym aspektem rozwiązań hybrydowych jest wspólna tożsamość w poszczególnych usługach. Aplikacja Azure Active Directory Connect (AAD Connect) umożliwia synchronizację istniejących poświadczeń usługi Microsoft ActiveDirectory z usługami Microsoftu w chmurze. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy firmy otrzymują jeden login i hasło, którym mogą posługiwać się korzystając z całego portfolio usług Office 365. Tożsamość podlega tym samym zasadom bezpieczeństwa co ta świadczona w lokalnej usłudze, a dzięki funkcjonalnościom wbudowanym w Office 365 może być rozszerzona o dodatkowe moduły m.in. uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w tym także warunkowy dostęp z określonych lokalizacji czy spełniający określone warunki.

Group 27