X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Czym jest ISO 22301 i jak może pomóc Twojej firmie?

Plan Ciągłości Działania to jeden z najważniejszych elementów zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. To proces, który pozwala firmie na sprawne i niezakłócone funkcjonowanie w obliczu sytuacji kryzysowych, takich jak awaria, pożar, cyberatak czy przerwy w dostawie prądu. Aby jednak taki plan był skuteczny, powinien być oparty o konkretne, sprawdzone standardy, a także stale aktualizowany i przygotowywany na nowe zagrożenia.

Jednym ze sposobów na wdrożenie skutecznego Planu Ciągłości Działania jest międzynarodowa norma ISO 22301. Czym jest ISO 22301 i dlaczego powinieneś rozważyć jej wdrożenie?

Co to jest ISO 22301?

ISO 22301 to uznany na całym świecie standard będący wyznacznikiem tworzenia Planu Ciągłości Działania, czyli planu postępowania na wypadek wystąpienia w firmie katastrofy, takiej jak awaria, klęska naturalna (powódź, pożar), pandemia, zaburzenie łańcucha dostaw, wstrzymanie dostaw prądu, i tak dalej. Norma ta została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Pozwala ona firmom skutecznie zarządzać ryzykiem, a w momencie jego wystąpienia zachować nieprzerwaną działalność procesów biznesowych lub możliwie szybko przywrócić je po przerwie.

Standard ISO 22301:

 • Pomaga organizacjom rozpoznawać zagrożenia, ustalać priorytety oraz sposób reakcji na pojawiające się zakłócenia i incydenty. 
 • Określa szczegółowe wymogi dotyczące wdrożenia PCD.
 • Zawiera określa szereg czynności związanych z analizą ryzyka, planowaniem oraz monitorowaniem działań w sytuacji kryzysowej.
 • Jest oparty na analizie holistycznego sposobu funkcjonowania organizacji oraz jej procesów.
 • Obejmuje plan na przywrócenie działania procesów po awarii lub innej sytuacji kryzysowej oraz zachowanie ciągłości działania poszczególnych elementów (witryn, systemów, platform) podczas jej trwania.
 • Oparta jest na najlepszych międzynarodowych praktykach sprawdzonych na całym świecie i skutecznie odpowiadających na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Po co wdrażać ISO 22301?

Dlaczego firmy potrzebują ISO 22301? Powody wdrożenia tej normy są różne. W wielu przypadkach wynikają z pobudek zewnętrznych, takich jak wymogi centrali oraz podmiotów zewnętrznych, np. banków albo klientów. Wdrożenie ISO 22301 powinno jednak wynikać przede wszystkich z potrzeby wewnętrznej, ponieważ wiemy już, jak wiele zalet niesie dla biznesu.

Jakie są zalety certyfikacji? ISO 22301:

 • Wyznacza kompleksowy sposób podejścia do wdrożenia Planu Ciągłości Działania. W sytuacji kryzysowej wszystkie kroki są jasno określone, więc można w pełni skupić się na działaniu, a nie podejmowaniu pospiesznych i ryzykownych decyzji.
 • Pomaga do minimum zredukować ryzyko związane z przestojem w organizacji i możliwie szybko przywrócić działanie kluczowych procesów.
 • Zapewnia usystematyzowaną reakcję na wszelkiego rodzaju niestandardowe sytuacje, takie jak zakłócenia w dostawach prądu, atak hakerski, awaria, przymusowa praca zdalna, wyciek danych, strajki, zaburzenie łańcucha dostaw, powódź, pożar itp.
 • Poprawia wiarygodność w oczach klientów i wpływa korzystnie na wizerunek firmy. Zdarza się, że klienci restrykcyjnie wymagają od dostawcy zapewniania ciągłości świadczonych usług. ISO 22301 jest więc potwierdzeniem, że dany partner technologiczny zapewnia najwyższy możliwy standard obsługi.
 • Pomaga zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną poprzez zapewnienie ciągłości działania niezależnie od nieprzewidzianych czynników zewnętrznych, a tym samym przyciągnąć nowych klientów.
 • Pozwala na obniżenie składek na ubezpieczenie od przerw w działalności.
 • Pomaga skutecznie chronić firmowe aktywa, obroty i zyski.
 • Pomaga przestrzegać wymogów i regulacji prawnych.
 • Ułatwia planowanie strategiczne dzięki cennym spostrzeżeniom pozyskanym na drodze audytu oraz pomaga lepiej zrozumieć wrażliwe obszary, skuteczniej przewidywać ryzyko oraz sprawniej zarządzać działaniem organizacji.

Kto powinien wdrożyć ISO 22301?

Standard ISO 22301 jest przeznaczony dla wszystkich organizacji, które chcą skutecznie wdrożyć Plan Ciągłości Działania – niezależnie od ich wielkości i branży, w jakiej działają. Jego wdrożenie jest jednak polecany zwłaszcza firmom, które są szczególnie narażone na zakłócenia w związku z charakterem prowadzonej działalności, np. z branż:

 • produkcyjna
 • energetyczna
 • handel
 • usługi, np. medyczne, finansowe
 • transport
 • telekomunikacja.

ISO 22301 jest zalecane nie tylko firmom prywatnym i komercyjnym, ale także przedsiębiorstwom z sektora usług publicznych. 

Wdrożenie i certyfikacja ISO 22301

Jak wygląda wdrożenie ISO 22301 krok po kroku?

 1. Audyt wewnętrzny

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Jego celem jest ustalenie potencjalnych zagrożeń poprzez określenie, które z nich są najbardziej niebezpieczne (całkowicie zaburzają pracę organizacji), a które najmniej (nie przerywają ciągłości pracy). Audyt wewnętrzny przeprowadza zespół wewnętrzny według standardowego, wyznaczonego przez normę ISO 22301 klucza. Po ustaleniu potencjalnych zagrożeń organizacja przygotowuje wstępny i możliwy do realizacji plan działania.

 1. Audyt zewnętrzny

Kolejny etap to audyt zewnętrzny, który przeprowadzany jest przez firmę zajmującą się certyfikacją ISO 22301. Jego celem jest sprawdzenie dokumentacji i stwierdzenie, czy normy ISO 22301 zostały poprawnie wdrożone. Następnie audytor ustala funkcjonowanie systemu zarządzania w organizacji, a po akceptacji działań i zakończeniu tego etapu wydaje zgodę na certyfikację.

 1. Audyt certyfikacyjny

Ostatnim krokiem w procesie jest audyt certyfikacyjny, którego celem jest sprawdzenie, czy normy ISO 22301 są spełnione. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku od firmy certyfikacyjnej następuje wydanie certyfikatu. Uwaga: certyfikat ISO 22301 ważny jest przez 3 lata, więc należy go cyklicznie odnawiać. 

Wdrożenie ISO 22301 z ESKOM

Wdrożenie normy ISO 22301 i Planu Ciągłości Działania warto przeprowadzić z doświadczonym partnerem, który doskonale zna wymagania certyfikacji oraz potrafi skutecznie zapewnić nie tylko pozytywne zakończenie audytu, ale przede wszystkim rzeczywistą poprawę bezpieczeństwa w firmie. Dzięki wsparciu partnera proces certyfikacji przebiegnie możliwie szybko i bez zbędnych komplikacji.

Jak przeprowadzamy wdrożenie PCD i ISO 22301 w ESKOM?

 • Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu ISO 22301 w różnej wielkości organizacjach. Regularnie wdrażamy ten standard u naszych klientów działających w różnych branżach i możemy dostarczyć referencje potwierdzające naszą skuteczność.
 • Dbamy nie tylko o aspekty techniczne wdrożenia, ale także biznesowe. Zapewniamy niezbędny balans pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa, ciągłości działania i maksymalnym wykorzystaniem budżetu klienta.
 • Zawsze rozpoczynamy pracę od pomocy klientowi w zrozumieniu celu i korzyści wynikających z wdrożenia ISO 22301 oraz w zaprojektowaniu właściwego systemu zarządzania.
 • Zapewniamy niezbędne szkolenia oraz wsparcie w przygotowaniach do analizy ryzyka i audytów.

Jeśli właśnie szukasz partnera, który pomoże Ci przygotować Plan Ciągłości Działania zgodny z normą ISO 22301, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci skutecznie przygotować Twoją firmę na wszelkie potencjalne wyzwania i sprawnie przejść przez proces certyfikacji.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.