X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – Inspektor Ochrony Danych (IOD)

IOD – Usługa IT zarządzania bezpieczeństwem informacji skierowana jest do organizacji poszukujących specjalistycznych działań na rzecz zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony firmowych danych, w tym wrażliwych danych osobowych.

Doświadczeni inżynierowie i specjaliści ochrony danych, odpowiednio administrujący systemami przetwarzającymi dane oraz stale monitorujący dostęp użytkowników, są w stanie zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z wymaganiami RODO / GDPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usług dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Działania podejmowane przez niezależnego Inspektora Ochrony Danych (IOD) obejmują w szczególności:

1Aktualizację oraz nadzór nad dokumentacją wymaganą przez RODO / GDPR i towarzyszące mu przepisy prawa

2Monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe

3Sprawowanie nadzoru nad systemami zabezpieczeń wprowadzanymi w celu ochrony danych (w tym osobowych)

4Nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom

5Kontrolę dostępu osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe

6Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – korzyści:

01
Skuteczność działań

Inspektor Ochrony Danych (IOD) może być osobą fizyczną lub firmą. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych spoza własnego zespołu niesie ze sobą dwie podstawowe korzyści – niezależność i wynikającą z niej obiektywną ocenę skuteczności działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa informacji.

02
Wdrożenie procedur zabezpieczających dane

Specjalista z zewnątrz nie tylko działa jak audytor, ale potrafi też zasugerować i wdrożyć odpowiednie procedury zabezpieczające przepływ informacji przed niepowołanym dostępem. Z kolei kontrolując udostępnianie danych poszczególnym odbiorcom i podmiotom, kieruje się obowiązującą w Organizacji polityką bezpieczeństwa informacji oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.