X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej
Robert Głodowski
Współwłaściciel

Zajmuje się utrzymaniem systemów informatycznych od 1999 roku. Doświadczenie w administrowaniu systemami operacyjnymi i bazami danych zdobywał w jednej z największych firm sektora finansowego w Polsce (PZU).

 

Kolejno był odpowiedzialny za budowanie Zespołów Wsparcia i organizację Ośrodka Przetwarzania Danych w Grupie PZU, zasiadał w Zarządach jednostek administracji rządowej i pracował jako ekspert dla firmy EY.

W swojej pracy kieruje się znanymi metodykami i normami międzynarodowymi (ISO/IEC 20000,  ITIL, ISO 22301 BCP, PN-EN ISO 9001:2009, zarządzanie jakością, ISO/IEC 27001 bezpieczeństwo IT).

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Politechniki Warszawskiej.

Instruktor jeździectwa i pasjonat brydża sportowego.

Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Założyciel

Współwłaścicielka, Założycielka