X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Palo Alto Networks

Rozwiązania Palo Alto Networks takie jak: Next Generation Firewall, Prisma Access i Panorama™ zapewniają najwyższy poziom bezpieczeń-stwa w sieci. Nasze partnerstwo z Palo Alto Networks otwiera nowe możliwości ochrony sieci dla naszych klientów.

Eskom i Palo Alto Networks – współpraca, która zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo w sieci.

Palo Alto Networks to światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Palo Alto jest twórcą wielu nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów dla firm i chmury, dlatego nawiązanie współpracy z nimi było dla nas kluczowym krokiem w celu za-pewnienia naszym klientom bezpiecznej transformacji cyfrowej. Razem z Palo Alto wdraża-my u naszych klientów zaporę nowej generacji (NGF) opartej na technologii ML (Machine Learing) co pozwala wyprzedzić cyberprzestępców o krok i skutecznie zabezpieczyć przed-siębiorstwo przed atakami.

Palo Alto Networks otrzymało prestiżową pozycję w raporcie Magic Quadrant® dla zapór sieciowych. Gartner po raz 9-ty w swoim raporcie z 2020 r. uznaje rozwiązania Palo Alto za lidera w dziedzinie zapór sieciowych, doceniając je szczególnie za świetne wykonanie i wizjonerstwo konstruktorów.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

Rozwiązania Palo Alto są krokiem milowym w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci

 

Według przewidywań IDC do 2025 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu wzro-śnie do 41,6 mld. W obliczu rozprzestrzeniania się danych i dynamicznie rosnącej liczbie użytkowników, zwiększa się też ryzyko cyberataków. Firewall Palo Alto to ikona bezpie-czeństwa, która wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i oferuje świetnie funk-cjonujący system ochrony w chmurze i zaporę sieciową, które zapewnią bezpieczeństwo każdej firmie.

Firewall będzie chronić każdy biznes dzięki automatyzacji i innowacyjnej analityce oraz sta-nowić ochronę przed szkodliwym kodem. Palo Alto zapewnia bezpieczne i niezawodne zarządzanie ruchem sieciowym, a dzięki opatentowanej automatyzacji procesów gwarantuje kontrolę i zarządzanie ruchem sieciowym przy jak najmniejszym nakładzie czasu i pracy. Zapora sieciowa umożliwia pełną kontrolę nad ruchem wchodzącym i opuszczającym Twoją sieć, będąc gwarantem bezpieczeństwa zasobów.

Next Generation Firewall można wdrożyć w formie appliances, wirtualnych firewall-i oraz w wersji kontenerowej.. Fizyczne urządzenia z technologią ML pozwalają wyprzedzić nieznane zagro-żenia, zobaczyć wszystko, w tym Internet przedmiotów i zmniejszyć liczbę błędów dzięki automatycznym zaleceniom dotyczącym zasad. NGFW chroni wdrożenia w chmurze pry-watnej i publicznej za sprawą segmentacji i proaktywnemu zapobieganiu zagrożeniom.

Drugie rozwiązanie z portfolio produktów Palo Alto, które posiadamy w ofercie to Prisma Access. Jest to zabezpieczenie sieci w chmurze zapewniające bezpieczny dostęp, ochronę użytkowników oraz kontrolę danych z dowolnego miejsca. Jest to rozwiązanie będące sku-tecznym przykładem Cloud Security.

Trzecim rozwiązaniem od Palo Alto w naszej ofercie jest Panorama™. To narzędzie daje nam możliwość łatwego wdrożenia i scentralizowania funkcji zarządzania w celu uzyskania wglądu w ruch sieciowy, dzienniki i zagrożenia. Rozwiązanie z zakresu Cloud Security wy-różnia się wiodącymi w branży funkcjonalnościami i wydajną bazą reguł, dzięki czemu można centralnie konfigurować i kontrolować firewalle oraz uzyskać wgląd w ruch czy zagrożenie w całej sieci.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.