X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Opracowanie i wdrożenie Planów Działania w Sytuacji Kryzysowej

Plany tworzone są na wypadek wystąpienia katastrofy. Dotyczy to sytuacji o niskim prawdopodobieństwie, ale trudnych do oszacowania skutkach. Może to być pożar, powódź, skażenie chemiczne, sabotaż, terroryzm, których czasu wystąpienia nie można przewidzieć. Podstawą zarządzania ciągłością działania są standardy BS 25999, ISO 22301, badania Disaster Recovery Insitute oraz zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

Wdrożenie Planu Zachowania Ciągłości – korzyści:

Założeniem Planu Zachowania Ciągłości jest zapewnienie przetrwania Organizacji, do czasu powrotu do sytuacji sprzed awarii. Planowanie Ciągłości Działania pozwala zminimalizować starty zarówno finansowe jak i niemierzalne, takie jak utrata reputacji oraz zaufania partnerów biznesowych i klientów. Z badań wynika, że te ryzyka (a nie straty finansowe) stanowią około 70% w ogólnym bilansie strat.

oszczednosc

Praca nad Planem jest doskonałą okazją do uporządkowania i optymalizacji procesów biznesowych Organizacji, a co za tym idzie ograniczenia kosztów działania.

Działania przeprowadzane przez ESKOM realizowane są w trzech etapach:

01
Przegląd Organizacji

Kompleksowy przegląd polegający na zidentyfikowaniu krytycznych procesów biznesowych i zasobów niezbędnych do ich utrzymania lub wznowienia, połączony z analizą wpływu zdarzeń na działania biznesowe (Business Impact Analysis – BIA).

02
Analiza ryzyka

Analiza ryzyka wystąpienia krytycznych zdarzeń.

03
Opracowanie scenariuszy

Opracowanie szczegółowych scenariuszy działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.