X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Nagios Software – Nagios XI, Core, Log Server, …

Rozwiązania opracowywane pod szyldem Nagios mają umożliwiać firmom i innym organizacjom możliwie najbardziej skuteczne i kompleksowe monitorowanie infrastruktury IT. Zbudowany z ich wykorzystaniem monitoring IT ma zabezpieczać najważniejsze procesy w działalności biznesowej czy publicznej przed niepożądanymi zdarzeniami i ich konsekwencjami w postaci przestojów w pracy, tym samym dając poczucie bezpieczeństwa i stabilności pracownikom każdego szczebla.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

odstawowe funkcje oprogramowania dostarczanego przez Nagios:

  • monitoring – nadzorowanie krytycznych komponentów środowiska informatycznego, w tym m.in.: wskaźników systemowych, aplikacji, usług, serwerów oraz monitorowanie sieci.
  • alertowanie – wysyłanie administratorom powiadomień w momencie awarii krytycznych elementów infrastruktury lub innych ważnych zdarzeń z punktu widzenia zapewnienia ciągłości jej pracy. Alerty mogą być dostarczanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms lub skryptów.
  • reagowanie – obsługa IT będzie natychmiastowo alarmowana o problemach w nadzorowanym środowisku i może od razu przystąpić do rozwiązania problemów. Alertowanie może być rozszerzane na inne grupy, jeśli potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie nastąpi w odpowiednim czasie.
  • raportowanie – dostarczanie danych o przestojach, wydarzeniach czy wygenerowanych przez system powiadomieniach, co umożliwia m.in. sprawdzenie, czy dotrzymywanie są warunki umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).
  • utrzymanie – zaplanowane z wyprzedzeniem przestoje zapobiegają generowaniu alertów podczas czynności służących konserwacji czy aktualizacji systemu operacyjnego.
  • planowanie – skuteczne monitorowanie infrastruktury IT to także poznanie trendów w wykorzystaniu jej zasobów, a tym samym podejmowanie decyzji o jej rozbudowie nim mogłyby wystąpić problemy związanie z przeciążeniem czy niewystarczającą ilością przestrzeni dyskowej.

Poszczególne produkty Nagios i ich przeznaczenie:

Nagios-technologia

 

Nagios XI

Kompleksowe, bardzo elastyczne i konfigurowalne narzędzie do monitoringu IT z funkcją alertowania. Wysoka użyteczność przy zachowaniu prostoty obsługi pozwala skutecznie sprawować pieczę nad środowiskiem informatycznym w dobie rosnących wymagań organizacji.

Nagios Core

Flagowy produkt firmy należący do rodziny rozwiązań open source, co przekłada się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania systemu monitoringu IT. Umożliwia całościowe monitorowanie infrastruktury IT lub jej poszczególnych elementów oraz alertowanie w razie wystąpienia komplikacji w ich działaniu.

Nagios Log Server

Rozwiązanie stworzone do zbierania, przechowywania i analizy danych dotyczących logów. Konfiguracja według własnych potrzeb i preferencji pozwala uzyskać pełny wgląd w pracę infrastruktury sieciowej.

Nagios Network Analyzer

Umożliwia proaktywne monitorowanie sieci dzięki funkcjom analizy przepływu danych i ruchu sieciowego. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa pracy infrastruktury sieciowej dzięki przewidywaniu możliwych problemów (np. z przepustowością), a tym samym dając czas na podjęcie działań zapobiegających ich powstaniu.

Nagios Fusion

Rozwiązanie do wizualizacji stanu działania całości, bądź poszczególnych komponentów środowiska informatycznego organizacji. Przystępność i przejrzystość formy pozwala na szybsze identyfikowanie obszarów, gdzie mogą pojawić się problemy i w konsekwencji na skuteczniejsze im przeciwdziałanie.

Nagios Incident Manager

Bardzo pomocne narzędzie monitoringu, pozwalające na zarządzanie incydentami powstałymi w infrastrukturze IT. Dzięki niemu zespoły, jak i poszczególne osoby zyskują zdolność do bieżącego śledzenia problemów oraz szybszego i skuteczniejszego ich rozwiązywania.

Nagios Reactor

Oprogramowanie stworzone do automatyzacji działań naprawczych na wypadek wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Odpowiednio skonfigurowane pozwala na wykonanie szeregu czynności naprawczych bez konieczności fizycznego udziału pracowników sprawujących nadzór nad systemem.

Pełen katalog produktów wraz z ich kodami zaprezentowany jest na stronie http://www.nagios.com

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Nagios.

 

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.