X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Konsulting IT i zarządzanie projektami informatycznymi

W zakres naszej działalności wchodzą usługi konsultingowe i zarządzanie projektami. Wychodząc naprzeciw nowym technologiom i rosnącym oczekiwaniom Klientów prowadzimy szeroko pojęte doradztwo informatyczne.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najlepsze rozwiązanie!

Przykładowymi usługami IT, które możemy dla Państwa zrealizować są:

 • pomoc przy określeniu celów projektów informatycznych,
 • pomoc przy uruchomieniu projektów informatycznych,
 • pomoc w przygotowaniu planu i harmonogramu wyboru dostawcy dla projektów informatycznych
 • przegląd strategii rozwoju korporacji i określenie uwarunkowań biznesowych dla nowych systemów IT,
 • przegląd środowiska informatycznego i określenie uwarunkowań technicznych dla nowych systemów IT,
 • pomoc w opracowaniu docelowych procesów biznesowych w obszarach biznesowych,
 • przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych,
 • przygotowanie zapytania ofertowego,
 • pomoc w przygotowaniu długiej i krótkiej listy systemów/dostawców IT,
 • wsparcie procesu wyboru oferty – opracowanie kryteriów wyboru dostawcy i systemu, pomoc przy ocenie ofert i systemów, prowadzenie dokumentacji prac komisji przetargowej,
 • wsparcie w zakresie opracowania treści umowy z dostawcą, negocjacje zapisu umowy,
 • pomoc w zakresie przygotowania planu i harmonogramu wdrożenia,
 • pomoc w zakresie prowadzenia projektu wdrożenia,
 • pomoc w zakresie zarządzania prowadzonym projektem (np. organizacji spotkań komitetu sterującego projektu, operacyjne planowanie prac projektowych, nadzorowanie przebiegu prac projektowych i ich koordynacja, zarządzanie dostawcą i realizacją jego zobowiązań kontraktowych, itp.),
 • pomoc w zakresie zapewnienia jakości prac wdrożeniowych,
 • zarządzanie i prowadzenia biura projektu,
 • przegląd powdrożeniowy projektu.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.