X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Technologie

ESKOM.AI

Wybrane aspekty technologiczne, które używamy w naszych produktach.

Data Engineering

 • Data transformations, pipelines
 • Feature Engineering
 Zautomatyzowana generacja cech na podstawie danych niestrukturalnych.
 • Data labeling

AI

 • Artificial Neural Networks
 • Hyperparameter tuning

Data Science & Analytics

 • Linear Regression
 • Logistic Regression
 • Decision Trees
 • eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)
 • Recommender Systems
 • Mathematical Optimization

LLM

 • Foundation models
 • Natural Language Processing
 • Generative AI
 • Retrieval Augmented Generation (RAG)
Metoda ta łączy dane wejściowe i bazy wiedzy medycznej. Wykorzystuje system Dense Passage Retrieval (DPR), aby wydobyć najbardziej istotne dokumenty z dużej bazy dokumentów odpowiadających na pytanie wejściowe. Podejście RAG wspierane jest bazami wektorowymi i frameworkiem Llama Index. 
 • In-context learning
Funkcja wykorzystywana do identyfikacji charakterystyk. Wykorzystano zdolności uczenia się w kontekście zaawansowanych dużych modeli językowych do generowania cech charakterystycznych z różnych kategorii w trybie przetwarzania danych źródłowych.
 • Programmatic labeling
Infrastruktura

On-Premise Modele LLM

 • WatsonX
 • LLaMa

Cloud Modele LLM

 • GPT
 • Gemini
 • Cloude
 • etc.
Dowiedz się więcej
o praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w biznesie
Porozmawiajmy

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.
  Mariusz Jażdżyk
  Mariusz Jażdżyk
  Wiodący ekspert ESKOM.AI
  Kontakt
  Inspektor Danych Osobowych
  +48 22 100 55 80
  iod@eskom.eu