X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Rozwiązania AI

ESKOM AI Engine to nasze autorskie kompleksowe i interaktywne rozwiązanie, będące rezultatem grantu od openAI, oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystujące zarówno modele językowe LLM jak i modele rekomendacyjne. Rozwiązanie dostarcza precyzyjne sugestie i automatyzuje powtarzalne procesy. Przeszło próbę rynkową w www.firstscore.io i stanowi gotowy fundament dla nowych inicjatyw automatyzujących komunikację z klientami, użytkownikami a także korzystających z różnorodnych baz wiedzy i danych.

ESKOM AI Engine dokonuje ekstrakcji informacji z baz wiedzy, tworzy syntetyczne profile, dokonuje analizy potrzeb i sentymentu. Rozpoznaje i klasyfikuje informacje, w tym nazwy własne, używa wiedzy z baz dostępnych u klienta, w szczególności wewnętrznych procedur, dokumentacji, sięga do katalogu produktów, danych transakcyjnych oraz historii komunikacji. Na bieżąco aktualizuje bazę wiedzy, którą aktywnie wykorzystuje w konwersacjach.

 • Infrastrukturalna agnostyczność
  Lekkość we wdrażaniu zarówno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise)
 • Chatbot
  Zadawaj pytania i otrzymuj natychmiastowe rozwiązania i sugestie
 • Łatwa integracja
  Zminimalizuj czas i nakłady związane z wdrożeniem i doświadcz korzyści jakie oferuje nasze rozwiązanie
Przygotowywanie danych
Data Quality Arugmentation (Augmentacja jakości danych)
Zapewnij poprawne dane Twojemu modelowi AI

Data Quality Augmentation (Augmentacja jakości danych) w AI to operacje automatycznie rozszerzające i modyfikująca treningowy zbiór danych przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Zapewnia skuteczność i stabilność algorytmów uczenia maszynowego, unikając przeuczenia.

Named Entity Recognition – Anonymization (Rozpoznawanie nazw własnych – Anonimizacja)
Poddaj dane anonimizacji lub wykrywaj podmioty

Named Entity Recognition – Anonymization (Rozpoznawanie nazw własnych – Anonimizacja) w AI to komponent wykrywający nazwy własne w dowolnym źródle danych na rzecz anonimizacji czy identyfikacji podmiotów do dowolnie wybranych przez Ciebie dalszych kroków.

Product Catalogue

(Katalog produktów)
Naucz AI zawartość Twojego katalogu produktów

Product Catalogue (Katalog produktów) to zbiór Twoich produktów wraz z ich szczegółowymi atrybutami służący jako baza do rekomendacji sprzedażowych.
ESKOM AI Product Catalogue (Katalog produktów) umożliwia integrację sztucznej inteligencji z Twoimi produktami. To rozwiązanie oferuje nielimitowane możliwości takie jak szybkie i efektywne prezentowanie użytkownikom odpowiednich ofert, czy monitoring rentowności poszczególnych produktów i dynamiczne akcję na podstawie wyciągniętych wniosków.

Statistics Base

(Statystyczna baza danych)
Popraw precyzję AI dostarczając więcej liczb

Statistics Base (Statystyczna baza danych) to wykreowany przez nas zbiór danych statystycznych dla Twojego celu biznesowego, służące jako moduł komplementarny zwiększający trafność i efektywność innych komponentów.

Ekstrakcja wiedzy
Knowledge Base
(Baza wiedzy)
Uwolnij wiedzę!

Knowledge Base (Baza wiedzy) w AI to centralne repozytorium wiedzy integrujące Twoje dane z wszelkich źródeł zagospodarowując szeroką przestrzeń do analizy i dalszych kroków.
ESKOM AI Knowledge Base (Baza wiedzy) to zaawansowana baza danych, która przechowuje i zarządza ustrukturyzowanymi, jak i nieustrukturyzowanymi danymi stanowiąca solidny fundament dla głębokiego zrozumienia treści używając zaawansowanych zadań analitycznych przez różnorodne modele sztucznej inteligencji. Obejmuje ona ontologie i zestaw reguł wnioskowania, zwiększając zdolność sztucznej inteligencji do przeprowadzania analizy semantycznej i złożonych procesów decyzyjnych. Integracja ta stanowi podstawowy mechanizm intelektualny systemów AI, ułatwiając kompleksowe zarządzanie wiedzą i funkcje wyszukiwania.

Data Classification

(Klasyfikacja danych)
Zrozum swoje dane!

Data Classification (Klasyfikacja danych) w AI to przypisywanie danych do określonych sprecyzowanych kategorii na podstawie ich charakterystyk i ustalanie wag i ocen poszczególnych podzbiorów.
W ESKOM AI, technologia In-Context Learning oparta na sztucznej inteligencji jest stosowana do automatyzacji wyodrębniania i generowania cech w Data Classification (Klasyfikacja danych). Przetwarzając określone wartości w trybie przetwarzania paczek (w serii, partii), system autonomicznie tworzy odrębne przypadki (inżynieria zmiennych – Feature Extraction & Generation), które podkreślają kluczowe relacje i zależności między danymi. Takie podejście pozwala na bardziej efektywną analizę danych, podkreślając istotne wzorce i interakcje, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone.

Intelligent Indexing (Inteligentne Indeksowanie)
Błyskawicznie trafiaj do sedna!

ESKOM AI Intelligent Indexing (Inteligentne Indeksowanie) stosuje szereg metod zbudowanych z użyciem najnowszej technologii AI, jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do kompletnego zrozumienia treści w dokumentach i pragmatycznego podziału zbioru na podzbiory i ich trafnego nazwania, żeby zaoferować szybkie wydobywanie wszystkich relewantnych informacji. Intelligent Indexing (Inteligentne Indeksowanie) w AI to fundamentalna operacja używana jako moduł nawigacyjny pomiędzy dokumentami, czy różnymi źródłami danych.

Analiza i modelowanie
Process Monitoring

(Monitoring procesów)
Znajdź problemy twojego procesu obsługi

Process Monitoring (Monitoring procesów) w AI to nieprzerwana obserwacja i analiza procesów operacyjnych w czasie rzeczywistym zapewniająca bieżącą kontrolę spełniania wymaganych norm, wykrywanie anomalii i nakreślania przestrzeni do optymalizacji procesów

Sentiment Analysis

(Analiza sentymentu)
Zbadaj nastrój Twoich użytkowników

Sentiment Analysis (Analiza sentymentu) w AI to wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i lingwistyki obliczeniowej do rozpoznania nastroju użytkownika, żeby ocenić zadowolenia użytkownika lub klienta i oszacować efektywność danych procesów

Predictive Modeling

(Modelowanie predykcyjne)
Prognozuj następne ruchy!

Predictive Modeling (Modelowanie predykcyjne) w AI to innowacyjne zastosowanie szeregu algorytmów AI i statystyk do konstrukcji modeli zdolnych do prognozowania przyszłych rezultatów na podstawie nauczonych wzorców i trendów danych historycznych

Dynamic Profiling

(Dynamiczne profilowanie)
Dopasuj obsługę do stylu i potrzeb Twojego klienta

Dynamic Profiling (Dynamiczne profilowanie) w AI to subsystem kontynuacyjnie profilujący grupę docelową na podstawie systematycznie odświeżanej bazie wiedzy integrującej dane z wielu źródeł, co pozwala na lepsze dopasowanie obsługi do indywidualnych preferencji i potrzeb

Logika, akcje i komunikacja
Action Manager

(Menedżer akcji)
Zdecyduj, działaj, wygraj!

Action Manager (Menedżer akcji) w AI to narzędzie komplementujące nasze rozwiązania AI do wykrywania, definiowania i wykonywania wybranych zdarzeń (akcji).
ESKOM AI Action Manager (Menedżer akcji) to wszechstronne rozwiązanie zdolne do np. wysyłania maili, uruchamiania wybranych endpointów API z odpowiednimi danymi, raportowania częstości ich występowania, oraz inne działania dostosowane do potrzeb użytkownika.

Cost Manager

(Menedżer kosztów)
Trzymaj koszty na wodzy

Cost Manager (Menedżer kosztów) w AI to funkcja kontroli i zarządzania kosztami korzystania z serwisu, zarówno na poziomie indywidualnego użytkownika, jak i całego konta

Communication Flow

(Płynność komunikacyjna)
Spraw by Twój użytkownik poczuł się wyjątkowo

Communication Flow (Płynność komunikacyjna) w AI to funkcja umożliwiająca kontynuację rozmowy z uwzględnieniem wcześniejszych tematów i informacji dzięki dostępu do pełnej historii interakcji z klientem

Communication Self-Audit
(Samoocena komunikacji)
Automatycznie kontroluj bezpieczeństwo i jakość komunikacji

Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) w AI to krok w procesie komunikacyjnym weryfikujący komunikaty wchodzące i wychodzące do użytkownika pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych informacji i poprawności językowej.
ESKOM AI Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) sprawdza czy komunikat nie zawiera danych wrażliwych, firmowych lub o architekturze systemu, które nie powinny być ujawniane. Dodatkowo weryfikuje poprawność lingwistyczną komunikatu, zapewniając klarowność i zrozumiałość.

Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji)
Nadzoruj Twoich autonomicznych agentów

Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) w AI to narzędzie umożliwiające raportowanie przebiegu komunikacji realizowanej przez wielu autonomicznych agentów z wieloma klientami.
ESKOM AI Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) to funkcja pozwalająca audytować przeprowadzone rozmowy.  Oferuje przekrojowy i zagregowany obraz odbytych konwersacji, ich podstawowe parametry statystyczne, kategorie tematów, oraz najważniejsze wnioski i spostrzeżenia.

Źródła danych

 • Dane tekstowe
 • Relacyjne i dokumentowe bazy danych
 • Dane dźwiękowe (rozmowy telefoniczne, nagrania głosowe)

 

 • Skany dokumentów (pdf)
 • Strumień zdarzeń pochodzący z innych systemów
 • Inne formaty danych zewnętrznych
Interface (Interfejs)
API
Zintegruj najnowszą technologie do Twojego środowiska

API w AI to interfejs programistyczny umożliwiający udostępnianie dowolnych akcji wynikających z konwersacji do innych systemów za pomocą interfejsu API. Przykładowe działania obejmują wysyłanie emaili, przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, oraz zarządzanie kontem i usługami.

Chatbot
Zautomatyzuj konwersację z użytkownikiem

Chatbot w AI to interaktywny interfejs pozwalający na natychmiastowy dostęp do Twoich danych, zadawanie bezpośrednich pytań do Twojego środowiska i automatyzację procesów za pośrednictwem aplikacji webowej.

Poznaj
Praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie
Porozmawiajmy

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.
  Mariusz Jażdżyk
  Mariusz Jażdżyk
  Wiodący ekspert ESKOM.AI
  Kontakt
  Inspektor Danych Osobowych
  +48 22 100 55 80
  iod@eskom.eu