X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Branże

AI dla zdrowia

AI dla zdrowia (medycyny) to zaawansowane narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększa produktywność personelu medycznego wspierając prognozowanie chorób na podstawie dokumentacji pacjenta i szerokiej wiedzy medycznej.

ESKOM AI dla zdrowia (medycyny) oferuje wsparcie procesu decyzyjnego dla lekarza przez szybką i precyzyjną ocenę stanu dokumentacji pacjenta, pozwala to na realne wsparcie diagnostyki. Rozwiązanie nasze używa zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i wykorzystuje analizy danych medycznych. Dodatkowo, umożliwia generowanie spersonalizowanych rekomendacji zdrowotnych, wspierając zarówno pacjentów, jak i personel medyczny w procesie leczenia.

Zalety rozwiązania AI

 • Optymalna współpraca: człowiek + technologia
  Szybkie wnioskowanie maszyny na podstawie dokumentacji i wiedzy medycznej połączone z doświadczeniem człowieka.
 • Wsparcie pracy lekarza
  Oszczędź zasoby wyciągając wnioski z każdej interakcji lekarza z pacjentem
 • Obsługa pacjenta
  Spraw by pacjent poczuł się wyjątkowo oferując spersonalizowane rekomendacje zdrowotne
 • Infrastrukturalna agnostyczność
  Lekkość we wdrażaniu zarówno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise)
 • Łatwa integracja
  Zminimalizuj czas i nakłady związane z wdrożeniem i doświadcz korzyści jakie oferuje nasze rozwiązanie
AI dla zdrowia eskom ai

Funkcjonalności

Dynamic Profiling (Dynamiczne profilowanie) w AI to subsystem kontynuacyjnie profilujący grupę docelową na podstawie systematycznie odświeżanej bazie wiedzy integrującej dane z wielu źródeł, co pozwala na lepsze dopasowanie obsługi do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Sentiment Analysis (Analiza sentymentu) w AI to wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i lingwistyki obliczeniowej do rozpoznania nastroju użytkownika, żeby ocenić zadowolenia użytkownika lub klienta i oszacować efektywność danych procesów.

Predictive Modeling (Modelowanie predykcyjne) w AI to innowacyjne zastosowanie szeregu algorytmów AI i statystyk do konstrukcji modeli zdolnych do prognozowania przyszłych rezultatów na podstawie nauczonych wzorców i trendów danych historycznych.

Action Manager (Menedżer akcji) w AI to narzędzie wyzwalające w określonych okolicznościach zdefiniowane wcześniej akcje.

Named Entity Recognition – Anonymization (Rozpoznawanie nazw własnych – Anonimizacja) w AI to komponent wykrywający nazwy własne w dowolnym źródle danych na rzecz anonimizacji czy identyfikacji podmiotów do dowolnie wybranych przez Ciebie dalszych kroków.

Communication Flow (Płynność komunikacyjna) w AI to funkcja umożliwiająca kontynuację rozmowy z uwzględnieniem wcześniejszych tematów i informacji dzięki dostępu do pełnej historii interakcji z klientem

Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) w AI to krok w procesie komunikacyjnym weryfikujący komunikaty wchodzące i wychodzące do użytkownika pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych informacji i poprawności językowej.

Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) w AI to narzędzie umożliwiające raportowanie przebiegu komunikacji realizowanej przez wielu autonomicznych agentów z wieloma klientami.

Knowledge Base (Baza wiedzy) w AI to centralne repozytorium wiedzy integrujące Twoje dane z wszelkich źródeł zagospodarowując szeroką przestrzeń do analizy i dalszych kroków.

Chatbot w AI to interaktywny interfejs wykorzystujący wszystkie wyżej wymienione techniki, dostępny dla użytkownika.

API w AI to interfejs programistyczny umożliwiający udostępnianie dowolnych akcji wynikających z konwersacji do innych systemów za pomocą interfejsu API. Przykładowe działania obejmują wysyłanie emaili, przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, oraz zarządzanie kontem i usługami.

Użytkownicy

 • Zewnętrzni

Źródła danych

 • Katalog produktów
 • Baza wiedzy
 • Priorytety sprzedażowe

Dane klienckie

 • Dane klientów
 • Historia transakcji
 • Dane statystyczne
 • Historia komunikacji
 • Spersonalizowane profile klientów (zawierające informacje o doświadczeniach, preferencjach, historii zakupów czy interakcji)
Kroki projektu ESKOM.AI

Jak zautomatyzować Twoje procesy z użyciem danych i AI? Z nami to naprawdę proste. Przeprowadzimy Cię przez mądrze zdefiniowane cztery kroki.

01 Definicja problemu
02 Realizacja i weryfikacja prototypu pilota
03 Wdrożenie produkcyjne – operacjonalizacja rozwiązania
04 Wsparcie w utrzymaniu technicznym i biznesowym
Dowiedz się więcej
o praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w biznesie
Porozmawiajmy

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.
  Mariusz Jażdżyk
  Mariusz Jażdżyk
  Wiodący ekspert ESKOM.AI
  Kontakt
  Inspektor Danych Osobowych
  +48 22 100 55 80
  iod@eskom.eu