X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Branże

AI dla wsparcia sprzedaży

AI dla wsparcia sprzedaży to kompleksowy system zwiększający sprzedaż, dzięki optymalizacji procesów sprzedażowych.

ESKOM AI dla wsparcia sprzedaży serwuje zasoby wspierające efektywność działań sprzedażowych, za pomocą dogłębnego zrozumienia potrzeb i preferencji klientów na podstawie danych z wielu źródeł. Do analizy wykorzystujemy rozbudowane profile klientów (aktualizowane w po każdej konwersacji), dane statystyczne, historię transakcji danych, wiedzę zdobytych z innych źródeł i z konwersacji z klientem, a wynikiem są trafne rekomendacje produktów dla klienta.

Zalety rozwiązania AI

 • Analiza preferencji klientów
  Dowiedz się więcej o Twoim kliencie
 • Dostosowanie ofert sprzedażowych
  Usprawnij skuteczności i efektywność działań sprzedażowych
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych
  Znajdź wąskie gardła w Twoim procesie sprzedażowych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku marki
  Spraw by Twój klient poczuł się wyjątkowo
 • Infrastrukturalna agnostyczność
  Lekkość we wdrażaniu zarówno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise)
 • Łatwa integracja
  Zminimalizuj czas i nakłady związane z wdrożeniem i doświadcz korzyści jakie oferuje nasze rozwiązanie

Funkcjonalności

Product Catalogue (Katalog produktów) to zbiór Twoich produktów wraz z ich szczegółowymi atrybutami służący jako baza do rekomendacji sprzedażowych.

Dynamic Profiling (Dynamiczne profilowanie) w AI to subsystem kontynuacyjnie profilujący grupę docelową na podstawie systematycznie odświeżanej bazie wiedzy integrującej dane z wielu źródeł, co pozwala na lepsze dopasowanie obsługi do indywidualnych preferencji i potrzeb

Sentiment Analysis (Analiza sentymentu) w AI to wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i lingwistyki obliczeniowej do rozpoznania nastroju użytkownika, żeby ocenić zadowolenia użytkownika lub klienta i oszacować efektywność danych procesów

Predictive Modeling (Modelowanie predykcyjne) w AI to innowacyjne zastosowanie szeregu algorytmów AI i statystyk do konstrukcji modeli zdolnych do prognozowania przyszłych rezultatów na podstawie nauczonych wzorców i trendów danych historycznych

Data Classification (Klasyfikacja danych) w AI to przypisywanie danych do określonych sprecyzowanych kategorii na podstawie ich charakterystyk i ustalanie wag i ocen poszczególnych podzbiorów.

Communication Flow (Płynność komunikacyjna) w AI to funkcja umożliwiająca kontynuację rozmowy z uwzględnieniem wcześniejszych tematów i informacji dzięki dostępu do pełnej historii interakcji z klientem

Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) w AI to krok w procesie komunikacyjnym weryfikujący komunikaty wchodzące i wychodzące do użytkownika pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych informacji i poprawności językowej.

Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) w AI to narzędzie umożliwiające raportowanie przebiegu komunikacji realizowanej przez wielu autonomicznych agentów z wieloma klientami.

Statistics Base (Statystyczna baza danych) to wykreowany przez nas zbiór danych statystycznych dla Twojego celu biznesowego, służące jako moduł komplementarny zwiększający trafność i efektywność innych komponentów.

Knowledge Base (Baza wiedzy) to centralne repozytorium wiedzy integrujące Twoje dane z wszelkich źródeł zagospodarowując szeroką przestrzeń do analizy i dalszych kroków.

Chatbot w AI to interaktywny interfejs pozwalający na natychmiastowy dostęp do Twoich danych, zadawanie bezpośrednich pytań do Twojego środowiska i automatyzację procesów za pośrednictwem aplikacji webowej.

API w AI to interfejs programistyczny umożliwiający udostępnianie dowolnych akcji wynikających z konwersacji do innych systemów za pomocą interfejsu API. Przykładowe działania obejmują wysyłanie emaili, przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, oraz zarządzanie kontem i usługami.

Użytkownicy

 • Zewnętrzni

Źródła danych

 • Katalog produktów
 • Oficjalne dane klientów
 • Baza wiedzy
 • CRM

 

 • Historia komunikacji
 • Historia transakcji
 • Dane statystyczne
 • Spersonalizowane profile klientów (zawierające informacje o doświadczeniach, preferencjach, historii zakupów czy interakcji)
Kroki projektu ESKOM.AI

Jak zautomatyzować Twoje procesy z użyciem danych i AI? Z nami to naprawdę proste. Przeprowadzimy Cię przez mądrze zdefiniowane cztery kroki.

01 Definicja problemu
02 Realizacja i weryfikacja prototypu pilota
03 Wdrożenie produkcyjne – operacjonalizacja rozwiązania
04 Wsparcie w utrzymaniu technicznym i biznesowym
Dowiedz się więcej
o praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w biznesie
Porozmawiajmy

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.
  Mariusz Jażdżyk
  Mariusz Jażdżyk
  Wiodący ekspert ESKOM.AI
  Kontakt
  Inspektor Danych Osobowych
  +48 22 100 55 80
  iod@eskom.eu