X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Branże

AI dla wsparcia Helpdesk / Service

AI dla wsparcia Helpdesk / Service znacząco zwiększa efektywność pracowników, umożliwiając błyskawiczny dostęp do specyficznych danych takich jak procedury (np. w Confluence), dane klienta, czy zadania w systemie zarządzania projektami (np. Jira).

ESKOM AI dla wsparcia helpdesk / service to narzędzie, które pozwala użytkownikom bezpośrednio przejść do rozwiązania problemu, za pomocą czatowania z bazą wiedzy i natychmiastowymi informacjami zwrotnymi odnośnie danego pytania. Dodatkowo wykorzystując funkcję raportowania system dostarcza wgląd w wyjątkowe sytuacje i problemy klientów. Dzięki ekstrakcji informacji z procesu obsługowego możemy też identyfikować potencjalne wąskie gardła działań, nakreślając nową przestrzeń do optymalizacji.

Zalety rozwiązania AI

 • Szybki i skuteczny dostęp do danych
  Zwiększ produktywność pracowników w wyniku integracji zbiorów danych z dostępem do chatbota
 • Optymalizacja procesu wsparcia
  Zidentyfikuj wąskie gardła znaczących procesów
 • Bezpieczeństwo informacji
  Zapewnij poufność danych korzystając z najnowszej technologii
 • Poprawa doświadczenia pracownika niezależnie od statusu w firmie
  Zautomatyzuj kompletny onboarding pracowników
 • Infrastrukturalna agnostyczność
  Lekkość we wdrażaniu zarówno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise)
 • Łatwa integracja
  Zminimalizuj czas i nakłady związane z wdrożeniem i doświadcz korzyści jakie oferuje nasze rozwiązanie
AI dla wsparcia Helpdesk eskom ai

Funkcjonalności

Product Catalogue (Katalog produktów) to zbiór Twoich produktów wraz z ich szczegółowymi atrybutami służący jako baza do rekomendacji sprzedażowych.

Dynamic Profiling (Dynamiczne profilowanie) w AI to subsystem kontynuacyjnie profilujący grupę docelową na podstawie systematycznie odświeżanej bazie wiedzy integrującej dane z wielu źródeł, co pozwala na lepsze dopasowanie obsługi do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Sentiment Analysis (Analiza sentymentu) w AI to wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i lingwistyki obliczeniowej do rozpoznania nastroju użytkownika, żeby ocenić zadowolenia użytkownika lub klienta i oszacować efektywność danych procesów.

Predictive Modeling (Modelowanie predykcyjne) w AI to innowacyjne zastosowanie szeregu algorytmów AI i statystyk do konstrukcji modeli zdolnych do prognozowania przyszłych rezultatów na podstawie nauczonych wzorców i trendów danych historycznych.

Action Manager (Menedżer akcji) w AI to narzędzie wyzwalające w określonych okolicznościach zdefiniowane wcześniej akcje.

Named Entity Recognition – Anonymization (Rozpoznawanie nazw własnych – Anonimizacja) w AI to komponent wykrywający nazwy własne w dowolnym źródle danych na rzecz anonimizacji czy identyfikacji podmiotów do dowolnie wybranych przez Ciebie dalszych kroków.

Communication Flow (Płynność komunikacyjna) w AI to funkcja umożliwiająca kontynuację rozmowy z uwzględnieniem wcześniejszych tematów i informacji dzięki dostępu do pełnej historii interakcji z klientem

Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) w AI to krok w procesie komunikacyjnym weryfikujący komunikaty wchodzące i wychodzące do użytkownika pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych informacji i poprawności językowej.

Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) w AI to narzędzie umożliwiające raportowanie przebiegu komunikacji realizowanej przez wielu autonomicznych agentów z wieloma klientami.

Knowledge Base (Baza wiedzy) w AI to centralne repozytorium wiedzy integrujące Twoje dane z wszelkich źródeł zagospodarowując szeroką przestrzeń do analizy i dalszych kroków.

Chatbot w AI to interaktywny interfejs wykorzystujący wszystkie wyżej wymienione techniki, dostępny dla użytkownika.

API w AI to interfejs programistyczny umożliwiający udostępnianie dowolnych akcji wynikających z konwersacji do innych systemów za pomocą interfejsu API. Przykładowe działania obejmują wysyłanie emaili, przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, oraz zarządzanie kontem i usługami.

Użytkownicy

 • Zewnętrzni (klienci)
 • Wewnętrzni (właściciele procesów obsługi klienta)

Źródła danych

 • Procedury i procesy
 • Baza wiedzy
 • System zarządzania projektami i zadaniami (np. Jira)
 • System zarządzania procedurami (np. Confluence)
 • Oficjalne dane klientów
 • Historia komunikacji
 • Historia transakcji
 • Dane statystyczne
 • Spersonalizowane profile klientów (zawierające informacje o doświadczeniach, preferencjach, historii zakupów czy interakcji)
Kroki projektu ESKOM.AI

Jak zautomatyzować Twoje procesy z użyciem danych i AI? Z nami to naprawdę proste. Przeprowadzimy Cię przez mądrze zdefiniowane cztery kroki.

01 Definicja problemu
02 Realizacja i weryfikacja prototypu pilota
03 Wdrożenie produkcyjne – operacjonalizacja rozwiązania
04 Wsparcie w utrzymaniu technicznym i biznesowym
Dowiedz się więcej
o praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w biznesie
Porozmawiajmy

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.
  Mariusz Jażdżyk
  Mariusz Jażdżyk
  Wiodący ekspert ESKOM.AI
  Kontakt
  Inspektor Danych Osobowych
  +48 22 100 55 80
  iod@eskom.eu