X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Branże

AI dla obsługi klienta

AI dla obsługi klienta to rozwiązanie które poprawia rentowność biznesu poprzez automatyzację procesów operacyjnych i wsparcia klienta zwiększając efektywność procesu obsługi. 

ESKOM AI dla obsługi wspomaga lub zastępuje człowieka w podstawowej komunikacji, ale przede wszystkim w błyskawicznym sięganiu do potrzebnych źródeł informacji i danych. Dzięki personalizacji i znajomości potrzeb zapewniamy użytkownikom wyjątkowe doświadczenie.

Zalety rozwiązania AI

 • Budowa pozytywnych relacji z klientami
  Spraw by klient poczuł się wyjątkowo w wyniku znajomości historii komunikacji, historii transakcji i przechowywania dynamicznego profilu klienta
 • Identyfikacja problemów klientów
  Dowiedz się więcej o problemach klientów
 • Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów klientów
  Zautomatyzuj rozwiązywanie problemów klientów używając bazy wiedzy
 • Efektywne zarządzanie informacjami
  Zwiększ efektywności działalności poprzez analizę preferencji klientów, podejmując precyzyjne i szybkie decyzje na podstawie raportów i analiz
 • Infrastrukturalna agnostyczność
  Możliwość wdrożenia zarówno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise)
 • Łatwa integracja
  Zminimalizuj czas i nakłady związane z wdrożeniem i doświadcz korzyści jakie oferuje nasze rozwiązanie

Funkcjonalności

Product Catalogue (Katalog produktów) to zbiór Twoich produktów wraz z ich szczegółowymi atrybutami służący jako baza do rekomendacji sprzedażowych.

Dynamic Profiling (Dynamiczne profilowanie) w AI to subsystem kontynuacyjnie profilujący grupę docelową na podstawie systematycznie odświeżanej bazie wiedzy integrującej dane z wielu źródeł, co pozwala na lepsze dopasowanie obsługi do indywidualnych preferencji i potrzeb

Sentiment Analysis (Analiza sentymentu) w AI to wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i lingwistyki obliczeniowej do rozpoznania nastroju użytkownika, żeby ocenić zadowolenia użytkownika lub klienta i oszacować efektywność danych procesów

Predictive Modeling (Modelowanie predykcyjne) w AI to innowacyjne zastosowanie szeregu algorytmów AI i statystyk do konstrukcji modeli zdolnych do prognozowania przyszłych rezultatów na podstawie nauczonych wzorców i trendów danych historycznych

Action Manager (Menedżer akcji) w AI to narzędzie wyzwalające w określonych okolicznościach zdefiniowane wcześniej akcje.

Named Entity Recognition – Anonymization (Rozpoznawanie nazw własnych – Anonimizacja) w AI to komponent wykrywający nazwy własne w dowolnym źródle danych na rzecz anonimizacji czy identyfikacji podmiotów do dowolnie wybranych przez Ciebie dalszych kroków.

Communication Flow (Płynność komunikacyjna) w AI to funkcja umożliwiająca kontynuację rozmowy z uwzględnieniem wcześniejszych tematów i informacji dzięki dostępu do pełnej historii interakcji z klientem

Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) w AI to krok w procesie komunikacyjnym weryfikujący komunikaty wchodzące i wychodzące do użytkownika pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych informacji i poprawności językowej.

Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) w AI to narzędzie umożliwiające raportowanie przebiegu komunikacji realizowanej przez wielu autonomicznych agentów z wieloma klientami.

Knowledge Base (Baza wiedzy) w AI to centralne repozytorium wiedzy integrujące Twoje dane z wszelkich źródeł zagospodarowując szeroką przestrzeń do analizy i dalszych kroków.

Chatbot w AI to interaktywny interfejs wykorzystujący wszystkie wyżej wymienione techniki, dostępny dla użytkownika.

API w AI to interfejs programistyczny umożliwiający udostępnianie dowolnych akcji wynikających z konwersacji do innych systemów za pomocą interfejsu API. Przykładowe działania obejmują wysyłanie emaili, przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, oraz zarządzanie kontem i usługami.

Użytkownicy

 • Wewnętrzni (Chat Support)
 • Zewnętrzni (Live Chat)

Źródła danych

 • Katalog produktów
 • Procedury i procesy
 • Baza wiedzy

 

 • Dane statystyczne
 • Historia komunikacji
 • Spersonalizowane profile klientów (zawierające informacje o doświadczeniach, preferencjach, historii zakupów czy interakcji)
Kroki projektu ESKOM.AI

Jak zautomatyzować Twoje procesy z użyciem danych i AI? Z nami to naprawdę proste. Przeprowadzimy Cię przez mądrze zdefiniowane cztery kroki.

01 Definicja problemu
02 Realizacja i weryfikacja prototypu pilota
03 Wdrożenie produkcyjne – operacjonalizacja rozwiązania
04 Wsparcie w utrzymaniu technicznym i biznesowym
Dowiedz się więcej
o praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w biznesie
Porozmawiajmy

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.
  Mariusz Jażdżyk
  Mariusz Jażdżyk
  Wiodący ekspert ESKOM.AI
  Kontakt
  Inspektor Danych Osobowych
  +48 22 100 55 80
  iod@eskom.eu