X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Inwentaryzacja infrastruktury IT

Inwentaryzacja infrastruktury IT jest rozwiązaniem dla firm oraz instytucji poszukujących sposobu na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych do celów związanych z prowadzoną działalnością.

Podejmowane w ramach tego rodzaju inwentaryzacji działania, takie jak ewidencja sprzętu, cykliczna weryfikacja utylizacji oraz konfiguracji, jak również okresowe raportowanie terminów wygaśnięcia wsparcia, dają organizacji Klienta wiedzę pozwalającą na efektywne (także kosztowo) wykorzystywanie środowiska informatycznego oraz racjonalne podejmowanie decyzji związanych z inwestycjami w sprzęt.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Zasoby pod kontrolą dzięki rozwiązaniom Open Source

Podejmowane przez specjalistów czynności wiążą się z implementacją w infrastrukturze IT Klienta systemu, który automatyzuje najważniejsze procesy związane z inwentaryzacją, takie jak ewidencja sprzętu komputerowego. Wdrażane narzędzia obejmują skrypty raportowe oraz aplikacje: GLPI (Asset Management System) – do ewidencji i zarządzania sprzętem oraz OCS (Autodiscovery System) – cykliczny skaner do detekcji zmian w środowisku. Obie aplikacje pracują w oparciu o platformę systemową Linux i należą do rodziny Open Source, dlatego Klient ponosi jedynie koszty związane z samą implementacją i późniejszym utrzymaniem systemu.
Jego budowa obejmuje również, poza zintegrowaniem GLPI, OCS oraz skryptów generujących raporty, opcjonalną instalację agentów OCS w monitorowanych urządzeniach. Korzystają one z minimalnej ilości zasobów (4MB RAM) i pozwalają na wykrycie każdej zmiany konfiguracji. Drugi, bez agentowy tryb pracy tej aplikacji pozwala cyklicznie, w zautomatyzowany sposób skanować środowisko w poszukiwaniu różnic ze stanem wyjściowym.

Inwentaryzacja infrastruktury IT – wdrożenie i utrzymanie

Wdrożenie systemu poprzedzają kompleksowe przygotowania, podczas których uwzględnione powinny zostać wszystkie elementy infrastruktury, co wymaga ze strony Klienta dostarczenia dokumentów otrzymanych przy ich zakupie, zwłaszcza gwarancyjnych, w których określono terminy, zakresy i poziom wsparcia. Niezbędne jest również jednoczesne wdrożenie procesu zarządzania konfiguracją oraz zmianą.

Implementacja systemu przebiega zazwyczaj wedle schematu:

  • instalowanie i konfigurowanie aplikacji GLPI oraz OCS,
  • instalowanie agentów OSC na urządzeniach,
  • inicjalne zasilenie bazy GLPI,
  • instalowanie skryptów raportowych,
  • wdrożenie procesu zarządzania konfiguracją.

Późniejsze utrzymywanie systemu wiąże się z ciągłym aktualizowaniem informacji o posiadanych zasobach poprzez wprowadzanie odpowiednich wpisów w systemie na podstawie działania procesów zarządzania konfiguracją oraz zmianą. Z kolei dzięki zautomatyzowanemu, konfigurowalnemu skanowaniu, organizacja Klienta może być ciągle na bieżąco z wiedzą o stanie środowiska, dostarczaną w przejrzyście skonstruowanych raportach pokazujących różnice w konfiguracji.

Koszty wdrożenia systemu inwentaryzacji

Ponoszone przez Klienta koszty budowy i wdrożenia systemu inwentaryzacji są przede wszystkim uzależnione od wielkości objętego nim środowiska informatycznego i obejmują dwa zespoły czynności, którymi są:

  • prace instalacyjne – stała opłata ryczałtowa, uwzględniająca czynności instalacji systemu operacyjnego, aplikacji GLPI i OCS oraz skryptów raportowych, w wysokości 4 800 PLN
  • prace konfiguracyjne – opłata będzie uzależniona od wielkości nadzorowanego środowiska oraz stopnia automatyzacji procesów.