X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Zarządzanie oprogramowaniem w administracji publicznej – jak uniknąć kar po raporcie NIK

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego właściwe zarządzanie oprogramowaniem jest kluczowe w administracji publicznej? Niedawny raport NIK dotyczący zarządzania oprogramowaniem w administracji publicznej rzuca światło na niepokojące trendy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu danych i zgodności z prawem. W 88% skontrolowanych jednostek stwierdzono posiadanie nieautoryzowanego oprogramowania, w tym przestarzałych i niebezpiecznych programów. W tym artykule przeanalizujemy kluczowe ustalenia raportu NIK i w jaki sposób ESKOM może pomóc w wyeliminowaniu zidentyfikowanych nieprawidłowości oraz jakie zalecenia zostały sformułowane w celu właściwego zarządzania oprogramowaniem. Zagłębiając się w te informacje, uzyskasz cenny wgląd w to, w jaki sposób jednostki administracji publicznej mogą zapewnić zgodność, zoptymalizować zasoby oprogramowania i zwiększyć wydajność pracy.

Jakie były kluczowe wnioski z raportu NIK na temat zarządzania oprogramowaniem?

Raport NIK dotyczący zarządzania oprogramowaniem w administracji publicznej ujawnił niepokojące trendy w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego. Kontrola wykazała, że 88% skontrolowanych jednostek posiadało nieautoryzowane oprogramowanie, w tym oprogramowanie bez wymaganych licencji, nieaktualne wersje, a nawet niebezpieczne programy. W prawie połowie podmiotów istniało ryzyko poważnego zagrożenia ze względu na stan oprogramowania. Ponadto 41% podmiotów korzystało z oprogramowania nielegalnie, a 35% posiadało aplikacje w fazie End of Life. W raporcie zwrócono również uwagę na brak monitorowania oprogramowania, przy czym żadna ze skontrolowanych jednostek nie prowadziła systematycznych przeglądów oprogramowania na komputerach stacjonarnych lub urządzeniach mobilnych. Nieprawidłowości w nabywaniu i wdrażaniu oprogramowania były również powszechne, 53% jednostek miało problemy z zakupem nadmiernych licencji lub nieodnowienia wsparcia dla używanego oprogramowania. Wyniki te podkreślają znaczenie właściwego zarządzania oprogramowaniem w celu zapewnienia zgodności z prawem i bezpieczeństwa danych.

Dlaczego właściwe zarządzanie oprogramowaniem jest kluczowe w administracji publicznej?

Właściwe zarządzanie oprogramowaniem w administracji publicznej jest niezbędne, aby uniknąć ryzyka związanego z korzystaniem z nieautoryzowanego, przestarzałego lub niebezpiecznego oprogramowania. Nieprzestrzeganie umów licencyjnych i monitorowanie stanu oprogramowania może prowadzić do poważnych kar finansowych, sięgających nawet milionów złotych. Co więcej, przestarzałe oprogramowanie stwarza luki w zabezpieczeniach, narażając wrażliwe dane na potencjalne naruszenia. Nieodpowiednie zarządzanie oprogramowaniem nie tylko zagraża bezpieczeństwu, ale także podważa wiarygodność jednostek administracji publicznej. Zapewniając legalny zakup, regularne monitorowanie i terminowe aktualizacje oprogramowania, organizacje mogą ograniczać ryzyko, chronić dane i skutecznie działać w granicach prawa.

Jakie zalecenia dla właściwego zarządzania oprogramowaniem zawiera raport NIK?

Raport NIK podkreśla znaczenie zdefiniowania i wdrożenia szczegółowych zasad zarządzania oprogramowaniem, w tym nabywania oprogramowania SaaS. Sugeruje wprowadzenie rozwiązań technicznych zapewniających kompletność danych na temat posiadanego oprogramowania, prowadzenie regularnej analizy oprogramowania oraz dokumentowanie wszystkich podejmowanych działań, w tym działań naprawczych. Raport podkreśla również konieczność egzekwowania przez jednostki administracji publicznej działań naprawczych w zakresie zidentyfikowanych problemów związanych z zarządzaniem oprogramowaniem. Dodatkowo, raport zaleca opracowanie i wdrożenie katalogu akceptowalnego i nieakceptowalnego oprogramowania w ministerstwach. Stosując się do tych zaleceń, podmioty publiczne mogą zapewnić efektywne zarządzanie oprogramowaniem, zgodność z przepisami i optymalne wykorzystanie zasobów IT.

Jak jednostki administracji publicznej mogą zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi licencjonowania oprogramowania?

Jednostki administracji publicznej mogą zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi licencjonowania oprogramowania, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • Zdefiniować i wprowadzić szczegółowe zasady zarządzania oprogramowaniem, w tym nabywania oprogramowania SaaS.
  • Wdrożyć rozwiązania techniczne zapewniające kompletne dane na temat posiadanego oprogramowania, obejmujące monitorowanie całego oprogramowania niezależnie od miejsca instalacji.
  • Opracowanie mechanizmów kontrolnych służących do oceny oprogramowania SaaS, w tym weryfikacji jego zgodności z wymaganiami podmiotu i sprawdzania wiarygodności dostawcy.
  • Przeprowadzanie regularnych analiz stopnia wykorzystania poszczególnych aplikacji w celu optymalizacji zasobów oprogramowania.

Jak ESKOM może pomóc w rozwiązaniu problemów zidentyfikowanych w raporcie NIK?

ESKOM oferuje szereg usług wspierających jednostki administracji publicznej w doskonaleniu praktyk zarządzania oprogramowaniem:

  • Audyty oprogramowania – możemy przeprowadzić kompleksowe audyty w celu zidentyfikowania nieautoryzowanego oprogramowania, kwestii zgodności licencyjnej i potencjalnych zagrożeń.
  • Zgodność licencyjna – ESKOM pomaga zapewnić, że oprogramowanie jest pozyskiwane legalnie i używane na podstawie odpowiednich licencji, monitorując bieżące wykorzystanie i aktualizacje.
  • Narzędzia do monitorowania oprogramowania – zapewniamy skuteczne narzędzia do monitorowania oprogramowania na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, umożliwiając podmiotom śledzenie instalacji, aktualizacji i poziomów bezpieczeństwa.
  • Implementacja zaleceń – wesprzemy wdrożenie rekomendacji z raportu NIK, w tym zdefiniowanie zasad zarządzania, dokumentację działań oraz opracowanie katalogu akceptowalnego oprogramowania.

Wykorzystując wiedzę i rozwiązania ESKOM, jednostki administracji publicznej mogą usprawnić swoje praktyki zarządzania oprogramowaniem, zapewnić zgodność z przepisami, zminimalizować ryzyko niezgodności oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów IT.

Odkryj, jak ESKOM może zrewolucjonizować Twoje praktyki zarządzania oprogramowaniem!

Czy jesteś gotowy, aby przenieść zarządzanie oprogramowaniem na wyższy poziom i zapewnić zgodność, bezpieczeństwo i wydajność swojej pracy? ESKOM oferuje rozwiązania dostosowane do luk zidentyfikowanych w raporcie NIK, od audytów oprogramowania po zgodność licencyjną i narzędzia do monitorowania. Dzięki współpracy z ESKOM jednostki administracji publicznej mogą zoptymalizować swoje zasoby oprogramowania, zmniejszyć ryzyko niezgodności i zwiększyć wydajność. Nie przegap okazji, aby zrewolucjonizować swoje praktyki zarządzania z ESKOM – skontaktuj się z nami już dziś!

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.