X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Plan ciągłości działania – jak przygotować i wdrożyć w organizacji

Czy Twoja organizacja jest dobrze przygotowana na wystąpienie sytuacji kryzysowych? Czy w razie ataku hakerskiego, ransomware, awarii infrastruktury albo pożaru będzie ona w stanie kontynuować lub odtworzyć krytyczne procesy biznesowe? By było to możliwe, nieodzowny jest dobrze przemyślany, dostosowany do specyfiki organizacji Plan Ciągłości Działania. Dowiedz się, jak przygotować i wdrożyć go w swojej firmie.

Czym jest Plan Ciągłości Działania?

Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan – BCP) to udokumentowany zbiór procedur i informacji, które należy wykorzystać w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Właściwie opracowany i wdrożony sprawi, że organizacja przejdzie przez trudny okres jeśli nie zupełnie bezstratnie, to przynajmniej ze stratami minimalnymi. Z kolei brak Planu Ciągłości Działania to igranie z ogniem, bowiem sytuacje kryzysowe prędzej czy później dotykają każdej niemal firmy. Warto zatem właściwie przygotować się na ich nadejście.

Proces wdrażania Business Continuity Plan w organizacji

Podstawą opracowania Planu Ciągłości Działania jest standard ISO 22301. Wdrożenie BCP powinno odbywać się w czterech etapach:

Etap 1: Przegląd organizacji

Eksperci, którzy opracowują Plan Ciągłości Działania, w pierwszym etapie muszą zidentyfikować krytyczne procesy biznesowe, a także dowiedzieć się o zasobach, które są niezbędne do tego, by procesy te utrzymać lub wznowić. Przegląd taki połączony jest z analizą wpływu zdarzeń na działania biznesowe (Business Impact Analysis). BIA pozwala określić straty wynikające z zakłóceń funkcjonowania wybranych procesów, a także wskazać krytyczne dla organizacji procesy, zasoby czy lokalizacje. Na tym etapie ustala się też maksymalny czas niedostępności danego procesu w sytuacji kryzysowej (MTPD – Maximum Tolerable Period of Disruption) oraz jego wpływ na produkty organizacji. 

Etap 2: Analiza ryzyka

W kolejnym etapie specjaliści dokonują analizy ryzyka wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Określają nie tylko prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich, ale również to, w jakim stopniu organizacja jest na nie przygotowana. Analiza ryzyka pozwala zdefiniować poziom odporności organizacji na poszczególne zdarzenia (np. pożar, powódź, cyberatak), wskazując tym samym te obszary, które wymagają poprawy. 

Etap 3: Opracowanie scenariuszy

W tym etapie specjaliści opracowują bardzo szczegółowe scenariusze działania w przypadku wystąpienia wybranych sytuacji kryzysowych. Przeprowadzane są również testy realizacji poszczególnych procedur, by sprawdzić ich efektywność i przećwiczyć właściwą koordynację działań.

Etap 4: Testowanie

W ostatnim etapie ma miejsce dokładne przetestowanie opracowanych scenariuszy – tak, by w praktyce zweryfikować ich wykonalność i w razie potrzeby wprowadzić ewentualne modyfikacje. 

Opracowanie i wdrożenie Planu Ciągłości Działania z ESKOM

Dobrze opracowany i sukcesywnie aktualizowany Plan Ciągłości Działania to ogromny krok na drodze do podniesienia poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji. Klienci dużo chętniej współpracują z firmami, które mają wdrożony BCP. One same mogą z kolei liczyć chociażby na dodatkowe zniżki w firmach ubezpieczeniowych. By właściwie przygotować go i wdrożyć, warto skorzystać z pomocy ekspertów. ESKOM ma wieloletnie doświadczenie w realizacji usług zarządzania kryzysowego. Nasi specjaliści opracują dla Twojej organizacji szczegółowe scenariusze działań w sytuacjach kryzysowych, Ty zaś będziesz mógł skoncentrować się na dalszym rozwijaniu swojego biznesu. Skontaktuj się z nami już dziś: