X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Co to jest RTO i RPO?

Idealne rozwiązanie tworzenia backupu powinno opierać się na konkretnych danych – w praktyce do ustalenia tych danych wykorzystuje się dwa podstawowe parametry backupu: RPO – Recovery Point Objective, oraz RTO – Recovery Time Objective.

Podczas tworzenia polityki backupu lub konfiguracji środowisk IT o wysokiej dostępności trzeba brać pod uwagę indywidualne potrzeby każdego przedsiębiorstwa – co jest kluczowe dla jego działania, jakie aplikacje czy usługi są newralgiczne i w jaki sposób kopie zapasowe lub rozwiązania wysokiej dostępności systemów pomogą im utrzymać ciągłość pracy.

 

Co oznacza parametr RPO?

Parametr RPO mówi, w jakim momencie i z jaką częstotliwością powinien być wykonywany backup, żeby ewentualna awaria nie wpłynęła znacząco na działanie naszej firmy. Czyli w przypadku banków i transakcji finansowych parametr ten będzie wynosił sekundy (albo milisekundy!), ale w przypadku usług mniej krytycznych mogą to być minuty czy nawet dni. Mówiąc prościej, parametr RPO wskazuje moment, do którego backup pozwoli nam wrócić – przywrócimy zatem dane sprzed kilku dni, minut czy sekund. Dobrym porównaniem RPO do pracy w codziennym życiu jest pytanie, w którym momencie jesteśmy w stanie utracić tworzony dokument – czy godzinę po ostatnim kliknięciu „zapisz” czy raczej jesteśmy skłonni poświęcić maksymalnie kilka minut? W dużym uproszczeniu taką informację będzie oznaczał parametr RPO, tyle że dla całości backupowanych przez nas danych.

Co oznacza parametr RTO?

Parametr RTO pokazuje, ile czasu będzie trwało odtworzenie kopii zapasowej utraconych informacji, usług czy aplikacji i przywrócenie ich do stanu z momentu tworzenia backupu. Co ważne, w praktyce warto zadbać o to, aby parametr ten oznaczał, ile czasu będzie trwała rzeczywista przerwa w działaniu systemu – od wystąpienia awarii do pełnego przywrócenia poprawnego działania usługi czy aplikacji, a nie wskazywał czasu, ile potrwa samo przywracanie backupu. Jest to dobra praktyka stosowana przez dostawców usługi backupu – i wydaje się najlepsza, ponieważ przy planowaniu polityki backupu chcemy wiedzieć, ile czasu realnie upłynie od wystąpienia potrzeby użycia backupu do dalszej normalnej pracy naszej firmy.

Do czego w praktyce służą parametry RPO i RTO?

Parametry RPO i RTO są ważnym elementem umowy o gwarantowanym poziomie usług (tzw. SLA), jeśli korzystamy z usług backupu oferowanych przez zewnętrzną firmę. Poprawne zdefiniowanie tych wartości pozwoli nam czuć się bezpiecznie i sprawi, że nie będziemy się obawiać skutków ewentualnych awarii – a przecież o to chodzi w tworzeniu backupów. Eksperci ESKOM doskonale zdają sobie z tego sprawę i ze szczególną starannością podchodzą do ustalenia wartości RPO i RTO w zależności od profilu firmy klienta.

O tym, jak RPO i RTO wyglądają w procesie tworzenia backupu przeczytasz w tym artykule. Pamiętaj też, że jednym z kluczowych czynników decydujących o bezpieczeństwie backupu – jest wdrożenie zasady 3-2-1.

Ile powinny wynosić idealne parametry RPO i RTO?

Idealnie byłoby, gdyby parametry RPO i RTO wynosiły zero – albo prawie zero. Nie jest to jednak możliwe z wielu powodów – najważniejszym jest nieprawdopodobnie wysoki koszt takiego rozwiązania – niekoniecznie adekwatny do otrzymanych korzyści. Ale istotnym powodem jest też fakt, że tworzenie backupu zajmuje czas – różny w zależności od wielkości kopiowanych danych. Jeśli chcielibyśmy mieć parametr RPO bliski zeru, to zanim wykonałby się pełny backup danych, to już byłby nieaktualny.

Tak naprawdę wartości parametrów RPO i RTO, które ustalimy dla naszych backupów, zawsze będą stanowiły swoisty kompromis między dostępnością usług wymaganą przez biznes – gdzie chcielibyśmy mieć zachowaną nieustającą ciągłość pracy – a kosztem, jaki trzeba ponieść w związku z inwestycją w IT.

Zapewnij swojej firmie bezpieczny backup

rto rpo

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.