X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Co to jest retencja backupu?

Parametr retencji backupu określa, jak długo chcemy przechowywać wykonane kopie zapasowe w systemie przechowywania, czyli tak naprawdę definiuje czas życia backupu. Wyjaśnijmy w praktyce co to jest retencja backupu. W praktyce oznacza to, że jeśli w poniedziałek 16 marca wykonamy kopię bezpieczeństwa danych, a jej ważność wygasa po przykładowych 2 tygodniach, to na koniec marca raczej nie będziemy chcieli skorzystać z tej kopii do odtworzenia systemu. Taka kopia straciła swoją ważność i jej użyteczność do procesu odtwarzania danych będzie mała, ponieważ potencjalnie pojawiło się dużo zmian i pewnie kolejna kopia danych wykonana kilka dni później ma większy sens w procesie odtwarzania stanu aplikacji, usługi czy danych.

Często pojawiają się sytuacje, kiedy polityka retencji backupu dla wykonanej kopii jest ustawiona na przykład na 1 tydzień roboczy. Z powodu dużych zmian w aplikacji pojawia się potrzeba, żeby daną kopię danych zabezpieczyć na okres 1 roku w celu odtworzenia, bo był to istotny moment w cyklu życia usługi czy aplikacji.

Większość rozwiązań, które są oferowane przez ekspertów ESKOM, pozwala na parametryzowanie ustawień polityki retencji backupu. Możliwe jest definiowanie, ile dni przechowywana będzie dana kopia, jaka będzie data jej wygasania (jak na dokumentach typu prawo jazdy czy dowód osobisty). Można też ustawić nielimitowany czas, gdzie dopiero administrator będzie decydował o dalszym losie takiej kopii. W ramach polityki przechowywania mogą pojawić się również mechanizmy wprowadzające porządek, czyli zakładające, że po ustawieniu daty wygasania kopii może być wykonana operacja usunięcia niepotrzebnych już archiwalnych kopii. Może być to istotne w przypadku usuniętych maszyn wirtualnych – decydujemy, czy opłaca nam się przechowywać kopie starsze niż jakaś ustalona liczba dni.  

Jedną z popularnych metod retencji kopii zapasowej jest wykorzystanie modelu Forever Forward Incremental Backup Retention Policy. Metoda ta pozwala na zdefiniowanie, ile punktów przywracania – czyli wykonanych kopii – może się pojawić, aż w ustawionej polityce retencji backupu zostanie podjęta decyzja, że przestają one obowiązywać. W takiej sytuacji tworzony jest nowy punkt przywracania w formie pełnej kopii zapasowej lub kopii przyrostowej. Oznacza to, że tutaj nie definiujemy daty końcowej życia kopii, ale ustawiamy, ile punktów przywracania powinno być wykonanych jako aktualne kopie gotowe do odtworzenia.

Dla przykładu założymy, że definiujemy 3 punkty przywracania w polityce retencji, a sama kopia ma być wykonywana w cyklu dziennym. W niedzielę 15 marca uruchomiony został pierwszy punkt przywracania jako przykładowa pełna kopia. Następnie od poniedziałku do środy 18 marca zostały wykonane 2 kopie przyrostowe, co oznacza, że w czwartek zostanie wykonana kolejna pełna kopia. Polityka przechowywania w zależności od czasu przechowywania mogłaby w tym momencie po upewnieniu się, że drugi pełen cykl kopii zapasowej został wykonany, usunąć wcześniejszą kopię pełną.

Co to jest retencja backupu przykład

Inna popularna metoda przechowywania definiowana w polityce retencji backupu to zasada  Reverse Incremental Backup Retention Policy, która zakłada, że po wykonaniu  zdefiniowanej liczby przykładowych 6 kopii przyrostowych ostatni nieaktualny punkt zostaje usunięty z łańcucha tworzenia backupu.

Co to jest retencja backupu - Reverse Incremental Backup Retention Policy

Przy projektowaniu retencji kopii zapasowej warto korzystać z najlepszych wzorców, które są publikowane przez niezależne organizacje, dostawców usług kopii zapasowych czy dostawców aplikacji, które chcemy backupować. Jako że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdego przedsiębiorstwa, zawsze warto zapoznać się z opinią specjalisty.

Eksperci ESKOM bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy z zakresu tworzenia backupu w różnych rodzajach przedsiębiorstw, zaproponują strategię planowania kopii zapasowej wraz z ustawieniami polityki przechowywania kopii zapasowej, dostosowaną idealnie do wymagań każdej firmy – więcej informacji w katalogu usług na stronie: https://www.eskom.eu/zarzadzanie-systemami-backupu-i-archiwizacji.

Chcesz mieć pewność dobrze wykonanej kopii bezpieczeństwa danych? Najlepiej to zadanie powierz profesjonalnej firmie:

rto rpo