X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Big Data to kopalnia złota w biznesie. Czy potrafimy to wykorzystać?

Chcesz rewolucji w sferze zarządzania w swojej firmie? Odpowiednio zinterpretowane Big Data mają kluczową rolę w firmach, a także mogą mieć istotny wpływ na gospodarkę krajową, światową jak również społeczną. Czy potrafimy jednak w pełni wykorzystać potencjał wielkich zbiorów danych?

Big Data to inaczej szukanie, pobieranie, gromadzenie i przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. Ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie legalnie gromadzone są informacje z przeróżnych źródeł, a następnie poddawane są analizie i wykorzystywane do własnych potrzeb w celu zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Wzrost znaczenia Big Data wiąże się z niemal powszechną dostępnością Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jak można wykorzystać wielkie zbiory danych w Twojej firmie

Menadżerowie, którzy wykorzystują wyniki analiz wielkich zbiorów danych, podejmując decyzje biznesowe, będą opierać się na twardych dowodach w postaci danych, a nie wyłącznie na intuicji. Dlatego właśnie w pełni wykorzystany potencjał Big Data to rewolucja w sferze zarządzania.  Wielkie zbiory danych można wykorzystać w biznesie przede wszystkim w celu lepszego poznania własnego otoczenia i konsumentów. Z tymże jest to narzędzie które poza uproszczeniem identyfikacji i kreowania zachowań konsumentów, może mieć także korzystny wpływ na życie konsumenta. Przykładowo, posiadane informacje nt. życia klienta, jego upodobań, potrzeb, pozwoli zaproponować mu odpowiednią usługę. Twoi klienci mogą mieć obawy  związane z wykorzystywaniem Big Data, z uwagi na dużą ingerencję w ich sferę prywatną. Powinni być jednak spokojni, gdyż nad prawidłowością działań rynkowych w tym zakresie , czuwa Unia Europejska oraz Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

Niemniej, to przede wszystkim od Ciebie i Twojej wykwalifikowanej, świadomej kadry, należy zadbanie, by zgromadzone dane, były wykorzystywane wyłącznie w sposób etyczny, niewyrządzający szkód aktualnym i przyszłym użytkownikom.

Jeżeli chcesz poznać nowe możliwości analizy wielkich zbiorów danych, przeczytaj poniższy artykuł:

https://di.com.pl/big-data-w-biznesie-nowe-mozliwosci-analizy-danych-o-kliencie-58135