X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Bezpieczne hasło – jak stworzyć?

Chyba nikogo nie musimy przekonywać o tym, że bezpieczeństwo w sieci jest kwestią niezwykle istotną. Dobre, bezpieczne hasło, to jeden z kluczowych elementów cyberbezpieczeństwa. A jednak przez wielu, najczęściej ze zwykłego lenistwa, jest to temat lekceważony.

Jak zatem stworzyć bezpieczne hasło, które zapewni bezpieczeństwo nam, naszemu sprzętowi i przechowywanym na nim danych?

Bezpieczne hasło – czyli jakie?

  • Hasło powinno być trudne do odgadnięcia
  • Powinno składać się zarówno z liter jak i cyfr oraz znaków specjalnych
  • Nie może to być nazwa użytkownika czy Twoje imię i nazwisko, Pesel czy numer telefonu
  • Nie zaleca się stosowania powszechnie znanych nazw własnych czy wyrazów
  • Niedopuszczalne jest użycie słowa „hasło”. „Hasło123” niewiele zmienia.
  • Nie należy używać tego samego hasła w kilku aplikacjach
  • Nie wolno zapisywać swojego hasła na kartce umieszczonej w widocznym miejscu w biurze lub np. pod klawiaturą

Bezpieczne hasło składa się obecnie z minimum 12 znaków. Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest także okresowe zmienianie haseł – zmniejszamy w ten sposób ryzyko złamania hasła. Jeśli udostępniamy pracownikom oprogramowanie wymagające podania hasła, system powinien wymusić co jakiś czas, np. co kwartał, zmianę hasła na inne.

Jak stworzyć bezpieczne hasło?

Istnieją kreatywne sposoby na stworzenie trudnego do złamania hasła, które bez trudu zapamiętamy. Należy w tym celu wykorzystać mnemotechniki. Np. z każdego wyrazu w zdaniu wybrać pierwszą sylabę, a niektóre litery zastąpić cyframi lub znakami specjalnymi. Pozornie pozbawiony logiki ciąg znaków dla nas będzie czytelny i łatwy do zapamiętania.

Dobrym sposobem, często stosowanym w firmach, jest korzystanie z programu do przechowywania haseł. Musimy wtedy znać tylko jedno hasło, a resztę zrobi za nas program! Ważne, aby dobrze zapamiętać hasło główne, ponieważ programy ich nie przechowują. Natomiast bez trudu zapiszemy tam dane dostępowe do naszych kont. Program może nawet sam wypełnić za nas pole na hasło, dane z karty kredytowej czy cały formularz.