X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

10 powodów, dla których monitoring IT jest konieczny dla Twojego biznesu

Skalę częstotliwości awarii infrastruktury IT dobrze obrazuje badanie przeprowadzone w roku 2017[1], z którego wynika, że w ciągu jednego miesiąca badane przedsiębiorstwa (1000 firm) notowały średnio aż 1200 incydentów. Monitoring IT wydaje się być kluczowy. Co więcej, pięć z nich poważnie wpłynęło na działalność organizacji – oznacza to przynajmniej jedną krytyczną awarię w ciągu tygodnia. Z kolei, według raportu przeprowadzonego przez IBM i Ponemon Institute[2], przedsiębiorstwa, które nie wdrożyły planu zarządzania ciągłością biznesową, w przypadku awarii systemu IT tracą średnio 78 dni roboczych i 590 tysięcy dolarów rocznie.

W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie zalety łączą się z profesjonalnym monitoringiem IT i dlaczego warto posiadać go w swojej organizacji. Oto główne powody:

  1. Monitorowanie będzie się odbywać w sposób ciągły – o ewentualnych problemach administrator IT dowie się bardzo szybko, dzięki czemu niezwłocznie będzie mógł podjąć odpowiednie środki zaradcze.
  2. Stale monitorowane będą usługi sieciowe istotne dla niezawodnego działania infrastruktury IT, takie jak na przykład POP3, SMTP, HTTP czy SSH.
  3. Monitoring IT dostarczy administratorowi precyzyjnej informacji dotyczącej użycia zasobów systemowych, zapobiegając ewentualnym problemom, które mogą być wynikiem nadmiernego obciążenia systemu.
  4. O nieprawidłowym działaniu usług sieciowych czy zbyt dużym zużyciu zasobów systemowych administrator IT będzie powiadamiany e-mailem, ale również np. za pomocą SMSa, co może wpłynąć na jeszcze krótszy czas reakcji.
  5. Tworzenie i wdrażanie systemu monitorowania to rozwiązanie, w którym pod uwagę wzięte zostaną konkretne potrzeby Twojej organizacji (indywidualne podejście do każdego klienta).
  6. Dzięki monitoringowi reaktywnemu administrator IT nie tylko szybko dowie się o ewentualnych problemach i ich źródle, ale też automatycznie uruchomione zostaną odpowiednie przeciwdziałania (np. w razie awarii serwera nastąpi przełączenie usług na inny dostępny serwer), co zapobiegnie niepotrzebnym przestojom i związanych z nimi kosztom.
  7. Monitoring proaktywny umożliwi śledzenie trendów w nadzorowanych systemach, a uzyskana wiedza wykorzystana zostanie do planowania kolejności zadań, nim osiągną one poziom pilności czy krytyczności.
  8. Monitoring analityczny umożliwi zbieranie i przetwarzanie logów z różnych systemów, na podstawie których ustali wszelkie nietypowe zachowania – zarówno systemu, jak i użytkowników.
  9. System raportowania pozwoli na tworzenie raportów o różnym poziomie szczegółowości, dostosowując je do potrzeb konkretnych grup użytkowników.
  10. Monitorowanie aktywności objąć może zarówno administratorów, jak i innych użytkowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby odpowiedzialne uzyskają precyzyjną informację o tym, kto i kiedy wykonał daną czynność.

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu monitoringu IT w Twojej organizacji? Eksperci z ESKOM mają doświadczenie w tym obszarze i mogą Ci pomóc. Napisz do nas na adres e-mail: zapytania@eskom.eu

 

[1] https://www.splunk.com/blog/2017/11/15/damage-control-critical-it-incidents-cost-companies-six-million-dollars-per-year.html
[2] 2017 Cost of Data Breach Study

 

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.