X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Aruba CX 10000

Aruba CX10000

Przełączniki Aruba CX 10000 to nowa kategoria urządzeń dla centrów danych łączących zaawansowane funkcje switchingu w warstwie L2/3 z akcelerowanym sprzętowo programowalnym procesorem Pensando P4, który umożliwia dostarczanie definiowanych programowo usług typu stateful inline – w dowolnej skali i z wydajnością o rząd wielkości przekraczającą możliwości tradycyjnych tego typu przełączników.

Zapewniają one lepszą kontrolę i wyższy poziom bezpieczeństwa w firmowej sieci pozwalając jednocześnie ograniczać liczbę wykorzystywanych w centrach danych wyspecjalizowanych, jednofunkcyjnych urządzeń. Oferowane przez nie usługi, dzięki procesorowi DPU firmy Pensando, mogą zostać zintegrowane w CX 10000.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Optymalizacja przepustowości i wydajność sieci

Aruba CX 10000 zapewnia wydajność, skalowalność i możliwości automatyzacji dystrybucji zaawansowanych usług sieciowych i bezpieczeństwa.. Jego możliwości przełączania w centrach danych sięgają poziomu 3,6 Tb/s. Urządzenie oferuje 48 portów o szybkości 1/10/25 GbE (SFP/SFP+/SFP28) i 6 portów 40/100 GbE (QSFP+/QSFP28).

Aruba CX10000

Wyższy poziom bezpieczeństwa przy mniejszej liczbie urządzeń

Scentralizowane urządzenia zabezpieczające są wprawdzie efektywne, ale ich wykorzystwanie generuje wysokie koszty. Aruba CX 10000 nie kieruje ruchu na dedykowane urządzenia w centrum danych przez co ogranicza koszty i zwiększa wydajność. To całkowicie nowe rozwiązanie przełączania, które pozwala przezwyciężyć tradycyjne ograniczenia. Dodatkowo CX 10000 można łatwo zintegrować z sieciowymi narzędziami w zakresie bezpieczeństwa czy wydajności, w tym Advanced Security, Application Dependency Mapping czy Performance Management.

Zarządzanie politykami bezpieczeństwa na Aruba CX 10000 odbywa się poprzez dedykowana aplikację webową Pensando Policy and Services Manager (PSM). Aplikacja ta pozwala nie tylko na konfiguracje polityk bezpieczeństwa, ale ofertuje też funkcje zarzadzania oraz monitoringu samymi urządzeniami CX10000, a przy tym pomaga również diagnozować problemy z ruchem i przepływem danych.

 

Zero Trust i mikro segmentacja

Pensando Elba, czyli wykorzystana w CX 10000 programowalna jednostka DPU oferuje 800G rozproszonej zapory sieciowej typu stateful firewall dla ruchu wschód-zachód, a do tego segmentację zero-trust, kompleksową telemetrię a wkrótce także stateful NAT i usługi szyfrowania.

Prostsze operacje

Aruba Fabric Composer zapewnia ujednolicone zarządzanie siecią i bezpieczeństwem dla platformy Aruba CX 10000. Scentralizowane konfiguracje przełączników i sieci oraz rozproszone definicje polityk firewall orkiestrowane są przez Aruba Fabric Composer. Takie ujednolicone zarządzanie siecią i polityką bezpieczeństwa znacznie upraszcza operacje i rozwiązywanie problemów.