X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Lasy Państwowe z nowym System Zarządzania Urządzeniami Mobilnymi

„Wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi w jednostkach Lasów Państwowych” – nowa umowa podpisana z Zakładami Informatyki Lasów Państwowych. Kontrakt został zawarty w dniu 03.10.2019. Oferta konsorcjum, na czele którego stoi ESKOM, została uznana za najkorzystniejszą. Wartość całego kontraktu to przeszło 8,6 mln złotych brutto.

Duża część pracowników Lasów to pracownicy terenowi wyposażeni w urządzenia mobilne. Do tej pory – bez dedykowanego systemu – zarządzanie tak dużą ilością urządzeń było utrudnione. Wdrażany system MDM – Mobile Device Management, czyli zarządzanie urządzeniami mobilnymi pozwoli nie tylko na sprawniejsze zarządzanie sprzętem, ale umożliwi uruchomienie dodatkowych funkcjonalności. Warto podkreślić, że to już kolejny projekt, który ESKOM realizuje dla Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

Zamówienie przewiduje:

 • Dostawę i uruchomienie punktu centralnego zdolnego do obsługi co najmniej 20 000 urządzeń mobilnych wraz z 200 licencjami i wsparciem do końca trwania umowy
 • Dostawę, w ramach prawa opcji, zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych PGL LP, do 14 800 licencji systemu EMM na urządzenia mobilne wraz ze wsparciem do końca trwania umowy

W ramach kontraktu Konsorcjum:

 • Wykona projekt techniczny wdrożenia systemu EMM w środowisku PGL LP
 • Dostarczy licencje VMware Workspace ONE Advanced wraz ze wsparciem
 • Zainstaluje komponenty systemu EMM na serwerach wirtualnych PGL LP
 • Zintegruje system EMM z systemem AD oraz PKI PGL LP.
 • Skonfiguruje szablony w MSFT CA
 • Skonfiguruje profile bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych z systemami Apple iOS, Google Android.
 • Przygotuje do integracji systemu EMM z systemem VPN Zamawiającego (Check Point)
 • Przygotuje profile konfiguracyjne dla urządzeń mobilnych z systemami Apple iOS i Google Android, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
 • Przeprowadzi szkolenie dla centralnych administratorów systemu EMM
 • Przeszkoli regionalnych administratorów EMM
 • Wykona dokumentację powykonawczą systemu EMM

Od kilkunastu lat świadczymy usługi informatyczne (outsourcing IT, outsourcing specjalistów IT), wdrażamy dedykowane rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa IT, tworzymy i rozwijamy oprogramowanie. Od początku systematycznie zwiększamy zakres kompetencji. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno duże organizacje (głównie z sektora finansowego i publicznego), jak i firmy z sektora MSP.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.