X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

ESKOM z dostępem do informacji ZASTRZEŻONYCH

Dzięki staraniom członków zespołu ESKOM oraz konsekwentnym inwestowaniu w bezpieczeństwo oraz najwyższy poziom świadczonych usług możemy teraz realizować kontrakty związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.  

ESKOM IT Sp. z o.o. zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167) posiada zorganizowany system ochrony informacji niejawnych pozwalający na realizację kontraktów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

Zatrudnia w rozumieniu art. 2 ust. 18 w zw. z art. 14 art.14 ust. 2  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz posiada opracowane i zatwierdzone poniższe dokumenty:

Plan ochrony informacji niejawnych – Art. 15 ust.5

Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony – Art. 43 ust. 5

Aktualny wykaz osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone które posiadają dostęp do informacji niejawnych – Art. 15 ust.8

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.