X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

ESKOM dołącza do Polish Business Link

Londyński oddział ESKOM został przyjęty do grona członków Polish Business Link, organizacji zrzeszającej przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem zakresu swoich działań na rynku brytyjskim. Członkostwo w tego rodzaju platformie, oraz aktywny udział w organizowanych przez nią wydarzeniach, z pewnością przyczyni się do wyraźniejszego zaznaczenia obecności ESKOM jako solidnego dostawcy usług informatycznych dla biznesu w Zjednoczonym Królestwie.

Charakter działalności PBlink

Działając pod patronatem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej – Polish Business Link jest zrzeszeniem powstałym w związku z rosnącą dynamiką polskich przedsiębiorstw na terenie Wielkiej Brytanii. Ideą leżącą u podstaw PBlink było stworzenie miejsca służącego ułatwieniu kontaktów biznesowych oraz wymianie doświadczeń między rodzimymi podmiotami, a także firmami dopiero planującymi rozpoczęcie działalności gospodarczej na wyspach. Począwszy od sierpnia 2013 r. są oni skupieni w portalu PBlink.

Innym obszarem działalności Polish Business Link jest organizacja wydarzeń biznesowych integrujących właścicieli firm, dyrektorów czy też start-upów reprezentujących rozmaite branże. Największym z nich jest cyklicznie organizowany od 2014 r. Kongres Polskich Przedsiębiorców w Londynie. Skupiający blisko 200 firm event skupia się na tematyce służącej zdobyciu przez uczestników praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania źródeł finansowania, skutecznego marketingu czy specyfice kontraktów z brytyjskimi instytucjami publicznymi.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.