ESKOM dołącza do Polish Business Link

Londyński oddział ESKOM został przyjęty do grona członków Polish Business Link, organizacji zrzeszającej przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem zakresu swoich działań na rynku brytyjskim. Członkostwo w tego rodzaju platformie, oraz aktywny udział w organizowanych przez nią wydarzeniach, z pewnością przyczyni się do wyraźniejszego zaznaczenia obecności ESKOM jako solidnego dostawcy usług informatycznych dla biznesu w Zjednoczonym Królestwie.

Charakter działalności PBlink

Działając pod patronatem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej – Polish Business Link jest zrzeszeniem powstałym w związku z rosnącą dynamiką polskich przedsiębiorstw na terenie Wielkiej Brytanii. Ideą leżącą u podstaw PBlink było stworzenie miejsca służącego ułatwieniu kontaktów biznesowych oraz wymianie doświadczeń między rodzimymi podmiotami, a także firmami dopiero planującymi rozpoczęcie działalności gospodarczej na wyspach. Począwszy od sierpnia 2013 r. są oni skupieni w portalu PBlink.

Innym obszarem działalności Polish Business Link jest organizacja wydarzeń biznesowych integrujących właścicieli firm, dyrektorów czy też start-upów reprezentujących rozmaite branże. Największym z nich jest cyklicznie organizowany od 2014 r. Kongres Polskich Przedsiębiorców w Londynie. Skupiający blisko 200 firm event skupia się na tematyce służącej zdobyciu przez uczestników praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania źródeł finansowania, skutecznego marketingu czy specyfice kontraktów z brytyjskimi instytucjami publicznymi.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.