X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

AI dla obsługi klienta

AI dla obsługi klienta to rozwiązanie które poprawia rentowność biznesu poprzez automatyzację procesów operacyjnych i wsparcia klienta zwiększając efektywność procesu obsługi. 

ESKOM AI dla obsługi wspomaga lub zastępuje człowieka w podstawowej komunikacji, ale przede wszystkim w błyskawicznym sięganiu do potrzebnych źródeł informacji i danych. Dzięki personalizacji i znajomości potrzeb zapewniamy użytkownikom wyjątkowe doświadczenie.

Zalety rozwiązania AI

  • Budowa pozytywnych relacji z klientami
    Spraw by klient poczuł się wyjątkowo w wyniku znajomości historii komunikacji, historii transakcji i przechowywania dynamicznego profilu klienta 
  • Identyfikacja problemów klientów
    Dowiedz się więcej problemach klientów
  • Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów klientów
    Zautomatyzuj rozwiązywanie problemów klientów używając bazy wiedzy
  • Efektywne zarządzanie informacjami
    Zwiększ efektywności działalności poprzez analizę preferencji klientów, podejmując precyzyjne i szybkie decyzje na podstawie raportów i analiz
  • Infrastrukturalna agnostyczność
    Lekkość we wdrażaniu zarówno w chmurze, jak i lokalnie (on-premise)
  • Łatwa integracja
    Zminimalizuj czas i nakłady związane z wdrożeniem i doświadcz korzyści jakie oferuje nasze rozwiązanie

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.

Funkcjonalności

  • Product Catalogue (Katalog produktów) to zbiór Twoich produktów wraz z ich szczegółowymi atrybutami służący jako baza do rekomendacji sprzedażowych. 
  • Dynamic Profiling (Dynamiczne profilowanie) w AI to subsystem kontynuacyjnie profilujący grupę docelową na podstawie systematycznie odświeżanej bazie wiedzy integrującej dane z wielu źródeł, co pozwala na lepsze dopasowanie obsługi do indywidualnych preferencji i potrzeb
  • Sentiment Analysis (Analiza sentymentu) w AI to wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i lingwistyki obliczeniowej do rozpoznania nastroju użytkownika, żeby ocenić zadowolenia użytkownika lub klienta i oszacować efektywność danych procesów
  • Predictive Modeling (Modelowanie predykcyjne) w AI to innowacyjne zastosowanie szeregu algorytmów AI i statystyk do konstrukcji modeli zdolnych do prognozowania przyszłych rezultatów na podstawie nauczonych wzorców i trendów danych historycznych 
  • Action Manager (Menedżer akcji) w AI to narzędzie komplementujące nasze rozwiązania AI do wykrywania, definiowania i wykonywania wybranych zdarzeń (akcji). 
  • Named Entity Recognition – Anonymization (Rozpoznawanie nazw własnych – Anonimizacja) w AI to komponent wykrywający nazwy własne w dowolnym źródle danych na rzecz anonimizacji czy identyfikacji podmiotów do dowolnie wybranych przez Ciebie dalszych kroków.
  • Communication Flow (Płynność komunikacyjna) w AI to funkcja umożliwiająca kontynuację rozmowy z uwzględnieniem wcześniejszych tematów i informacji dzięki dostępu do pełnej historii interakcji z klientem 
  • Communication Self-Audit (Samoocena komunikacji) w AI to krok w procesie komunikacyjnym weryfikujący komunikaty wchodzące i wychodzące do użytkownika pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych informacji i poprawności językowej.
  • Communication Compliance Report (Raport zgodności komunikacji) w AI to narzędzie umożliwiające raportowanie przebiegu komunikacji realizowanej przez wielu autonomicznych agentów z wieloma klientami. 
  • Knowledge Base (Baza wiedzy) w AI to centralne repozytorium wiedzy integrujące Twoje dane z wszelkich źródeł zagospodarowując szeroką przestrzeń do analizy i dalszych kroków.
  • Chatbot w AI to interaktywny interfejs pozwalający na natychmiastowy dostęp do Twoich danych, zadawanie bezpośrednich pytań do Twojego środowiska i automatyzację procesów za pośrednictwem aplikacji webowej.
  • API w AI to interfejs programistyczny umożliwiający udostępnianie dowolnych akcji wynikających z konwersacji do innych systemów za pomocą interfejsu API. Przykładowe działania obejmują wysyłanie emaili, przekazywanie informacji o istotnych zdarzeniach, oraz zarządzanie kontem i usługami.